RŪJIENAS VIDUSSKOLA

Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

  

E-pasta adrese: rv@rujienasvidusskola.lv

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktore Linda Čākure 64263605 linda.cakure@rujienasvidusskola.lv 
Direktores vietniece mācību darbā Monta Brīnuma 64263616 monta.brinuma@rujienasvidusskola.lv    
Direktores vietniece audzināšanas darbā Aiga Siliņa 64268140

aiga.silina@rujienasvidusskola.lv 

Rūjienas vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Marika Glušonoka  

 marika.glusonoka@rujienasvidusskola.lv

Direktores vietnieks informātikas jautājumos Ervīns Auniņš 64268135 ervins.aunins@rujienasvidusskola.lv 
Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Ilze Rakecka 64268138  ilze.rakecka@rujienasvidusskola.lv 
Bibliotekāre Gunta Paegle 64268137

 gunta.paegle@rujienasvidusskola.lv

Lietvedība

Darba laiks: 8.30 - 15.30

Inga Lubiņa 

 

64268136

 inga.lubina@rujienasvidusskola.lv

 

Sociālie pedagogi  Arnita Zālīte, Inga Dreimane 64268139

 arnita.zalite@rujienasvidusskola.lv

inga.dreimane@rujienasvidusskola.lv

Psiholoģe      
Medmāsa Ilze Amerika 64219017

 ilze.amerika@rujienasvidusskola.lv

Dežurante  Indra Bērziņa 64268135  
Sākumskolas (Skolas iela 24) skolotāju istaba   64263783