RŪJIENAS VIDUSSKOLA

Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

  

E-pasta adrese: rv@rujienasvidusskola.lv

 

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktore Linda Čākure 64263605 linda.cakure@rujienasvidusskola.lv 
Direktora vietniece mācību darbā Inga Rokpelne 64263616 inga.rokpelne@rujienasvidusskola.lv   
Direktora vietniece audzināšanas darbā Aiga Siliņa 64268140

aiga.silina@rujienasvidusskola.lv 

Rūjienas vidusskolas arodorganizācijas vadītāja Marika Glušonoka    
Direktora vietnieks informātikas jautājumos Ervīns Auniņš 64268135 ervins.aunins@rujienasvidusskola.lv 
Direktora vietniece saimnieciskajā darbā Ilze Rakecka 64268138  ilze.rakecka@rujienasvidusskola.lv 
Bibliotekāre Gunta Paegle 64268137  

Lietvedība

Darba laiks: 8.30 - 15.30

Līga Dracmane

 

64268136

liga.dracmane@rujienasvidusskola.lv 

 

Sociālie pedagogi  Arnita Zālīte, Inga Dreimane 64268139  
Psiholoģe      
Medmāsa Ilze Amerika 64219017  
Dežurante   64268135  
Datortīklu administrators   64268135  
Sākumskolas (Skolas iela 24) skolotāju istaba   64263783