“Sniegi kūstot ūdens elpu dvašo,

Zilgmē ienirst meža zosu bars.

Priežu galos un pār jūru plašo

Saules zeltu sijā pavasars. (..)”

(V. Belševica)

Pavasaris daudziem no mums sazīmē ikdienas krāsas daudz spilgtākas un padara dienas gaišākas, emocionāliem notikumiem bagātīgākas. Gluži kā bērzu sula pavasarī savu tecējumu koka dzīlēs uzsāk arvien sparīgāk, arī cilvēka ikdienas dzīvei ir nepieciešams dzīvesprieks. Pavasarī ikviens sevī ir izjutis pārmaiņas, atmodu un pārliecību par savas dzīves mērķiem, kuru rada dabas mošanās. Šajā plaukstošajā atmodas laikā daba aicina iet, raudzīties, pētīt, izsmaržot un rast mieru sevī. 

Sagaidot 2021.gada 1.martu, Rūjienas vidusskolas skolēni, vecāki, skolotāji, skolas darbinieki izmantoja iespēju dienu pavadīt svaigā gaisā, aktīvi darbojoties un piedzīvojot ko jaunu un nebijušu. Pats svarīgākais - baudot dienu bez datora. Atzinīgi 1.marta ekspedīciju dienu vērtē arī skolēni: 

  • Sveicu visus pirmajā marta dienā. Mums ar mammu bija neliela ekspedīciju pastaiga pa Rūjienu! Man ļoti patika šī diena, daudz svaiga gaisa un smieklu! (Kristofers Jānis Lucis)
  • “Labdien! Šo dienu es pavadīju svaigā gaisā piejūras pārgājienā kurā nogāju 8 km - no Mangaļsalas mola līdz Vecāķu pludmalei.” (Sanija Krauja)
  • “Pētīju kukaiņus. Devos pastaigā ar ģimeni, un meklējam ķērpjus. Jauka diena!” (Marija Lielmeža)
  • “Sveiciens Manai skolai no Roja Kolbuna 7.a klases skolnieka. Pretī pavasarim devos noķert pavasari un pēdējo ledu Burtnieku ezerā. Tas bija forši!”

Priecājamies, ka dalījāties ar saviem atklājumiem un piedzīvotajiem dabas skatiem un pārsteigumiem arī ar mums.  Vērojot ekspedīcijas attēlus, uz brīdi varam justies viens otram daudz tuvāki, jo daba mūs vieno. 

Lai aktīvs un dzīvespriecīgs jums pavasara laiks!

direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

Jau izsenis, no sentēvu laikiem, ziemas mēneši latviešiem saistījušies ar vakarēšanu - vakara pavadīšana ģimenes lokā, kopīgi strādājot, runājot, dziedot, skandinot tautasdziesmas. Laikā, kad daba un cilvēki gatavojas ziemas sagaidīšanai un aktīvais vasaras darbu cēliens aiz muguras, ikviens vairāk varēja atvelēt laiku sevis un pasaules izzināšanai, pārdomām par laika ritējumu, dzīves vērtībām, cikliskumu, atmiņām un saskarsmei ar senčiem. Jau senos laikos ziemas tumšajā laikā dzimtas pulcējās kopā savās mājās, lai godinātu priekštečus – atcerētos un pieminētu labos darbus sarunās, dziesmās, teiku stāstos, mīklās un rotaļās.

Tumšajos ziemas vakaros tika darināti dažādi darbarīki, priekšmeti – grebtas koka karotes, pīti grozi, vīti striķi. Sievietes šuva, adīja, vērpa vilnu, lina auklas, adīja cimdus, zeķes un cepures.  Ikviens piedalījās darbos.

Mājā valdīja miers un svētība. Vienīgais gaismas avots bija pašu izlietās sveces, kuras varēja atļauties tikai turīgākie saimnieki, un aizdegtie koka skaliņi, kuri gaisā radīja nelielu dūmu aromātu, kas iespraucās katrā telpas stūrī un piepildīja to ar savu īpašo aromātu, to papildināja svaigi grebta koka smarža. Senču domas līdz mums nonākušas kā tautas ticējumi:

  • ja skalam degot, paliek gara ogle, tad būs kāds viesis;
  • skalam nekad nedrīkst dedzināt abus galus, lai nesadedzinātu mājas svētības un miera garu;
  • ja sveču lējējas rājas, tad sveces tumši deg un sprakšķ;
  • auklas nevar pie gultas piesietas vīt, lai cilvēks, kas tanī gultā guļ, nekrāktu.

Turpat skalu gaismā tika darināti arī ikdienā lietojamie apavi. Tikai stipra un droša roka varēja izgriezt pastalu no biezā ādas gabala.

Vakari pagāja ne vien kopā darot darbus, bet arī sarunājoties, jokojot, dziedot, stāstot pasakas un teikas, mazākie mācījās burtus, jo starp ikdienas darbiem vecākiem bija grūti atrast laiku bērnu izglītošanai.

20. gadsimtā mainījās saimniekošanas un dzīves veids, vakarēšanas tradīcija pamazām zuda. Taču šodien, kad ar rokām darinātajiem priekšmetiem mūsu acīs ir īpaša vērtība, atgriežas vēlme būt kopā, un darināt jaunas un skaistas lietas, mācīties dažādas prasmes, baudīt tradicionālus un jaunus našķus, atjaunot kopīgas pašu stāstīšanas, lasīšanas un dziedāšanas tradīcijas nu jau pie elektrisko spuldžu apgaismojuma.

Lai atsauktu atmiņā sentēvu lietu nozīmi, darbarīkus, priekšmetus, kuri darināti pašu rokām, ieliekot tajos sirds siltumu, zināšanas un mīlestību, skolēni tika aicināti pārskatīt savas ģimenes krājumus un atrast tajos nozīmīgas senatnes lietas, priekšmetus un ar to attēliem piedalīties virtuālās izstādes "Tēvu zemes novadā" tapšanā.

Iesūtīti tika dažnedažādi attēli -  sentēvu darbarīki, keramikas izstrādājumi, tekstilizstrādājumi u.c. veida seni, vēsturiski priekšmeti un objekti. Attēlam klāt tika pievienoti nelieli apraksti, ar ko šis priekšmets/objekts nozīmīgs ģimenei.

Paldies katram par atsaucību un piedalīšanos izstādes tapšanā. Īpaši lielu paldies vēlos izteikt 5.klases audzinātājām Ilgai Penkai un Montai Brīnumai, 7.b klases audzinātājai Marikai Glušonokai, 2.b klases audzinātājai Inesei Krūmiņai par aktīvu darbu skolēnu iesaistē.  

Virtuālo izstādi no 25.janvāra varēsi vērot skolas mājas lapā un lietotnē Facebook.

 

Ģimene ir cilvēki, kuri mūs satuvina un stiprina!

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

 

Ziemassvētku brīnumu gaidot...

 

Cauri tumsai tomēr neatvairāmi tuvojās Ziemassvētki. Lai tie pie mums atnāk ar dzejnieces Ineses Toras vārdiem:

„Sameklē tos ziedus savā sirdī,

Kuri ticību un mīlestību sēj (..)

Sameklē to sapni savā sirdī,

Kura dēļ tu mūžu pretī gaismai ej.

Sameklē to visu savā sirdī,

Esi laimīgs — sev un pasaulei…

 

Mēs visi šajā Ziemsvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā dzīvojam ar domām par atnākošo gadu un atceramies aizvadīto, kurš, katram no mums ir bijis citādāks – kāds paspējis padarīt visu, citam pietrūcis laika, apņēmības, veiksmes. Visi gaidām jauno – Vērša gadu, bet kāds ir bijis vecais Žurkas gads... izrādās – diezgan dinamisks un pēķšņu pārmaiņu, nestabilitātes bagāts.

Šis laiks arī skolā ienesis lielas pārmaiņas, sākot ar Rūjienas vidusskolas vadības sastāva nomaiņu, valstī izsludinātās pandēmijas nedrošo laiku, kompetenču pieejas ieviešanu, kas ir izaicinājums gan pedagogiem, gan skolēniem. Kopā mēs esam spēks, kuru rodam atbalstot, palīdzot, iedrošinot un noticot, ka mēs varam. Mēs tas ir - skolotāji – skolēni – vecāki.

  1. – 12.klašu attālināto mācību atsākšanās laiks oktobrī ir ieviesis pārmaiņas katrā no mūsu dzīvēm. Vēl nesen 1. – 6.klase mācības turpināja klātienē, bet pēdējie grozījumi Ministru kabineta sēdē, lēma, ka sākot ar 7.decembri 5. – 6.klases skolēni uzsāk attālinātās mācības, taču izglītības iestāžu vadītājiem norīkots lemt par to, kādā veidā nodrošināt klātienes mācības 1. – 4.klašu skolēniem, ievērojot 3 m2 telpas uz vienu skolēnu. Šis valdības lēmums satricināja arī Rūjienas vidusskolu, jo, lai ievērotu jaunos noteikumus nācās 1. – 4. klases dalīt divās grupās un klātienes mācības organizēt pēc izstrādāta grafika. Sākumskolas skolēniem attālinātais mācību process sagādā ļoti lielas grūtības, jo lielākajai daļai ir nepieciešama vecāku klātbūtne, lai izskaidrotu, pasekotu līdzi mācību satura apguvē.

Skolēni ir iegrimuši mācībās, jo pārmaiņu laiks prasa papildus spriedzi un prasmi mācīties patstāvīgi, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, kas nebūt visiem nav vienkāršs process. Arī mācību apjoms ir pārlieku liels, tāpēc skolotāji pēc saviem ieskatiem aicināti iespēju robežās to samazināt, lai neradītu skolēniem papildus spriedzi. Taču mācību satura samazinājums no pedagogien nāk gausi, jo neviens nav pateicis, cik daudz un kādas tēmas sašaurināt, kuras no prasmēm, iemaņām un zināšanām atlikt otrajā plānā, kuras būs iekļautas diagnostikas pārbaudes darbos, eksāmenos, jo noslēgumu pārbaudes darbu nosacījumi Ministrijas lēmumos mainīti netiek. Tie norisināsies pēc ierastā plāna. Neziņa rada papildus nestabilitāti.

 Ir labi, ka grūtajos brīžos pieslēdzas vecāki un palīdz bērniem uzmundrinot, pamācot un esot blakus, lai atbalstītu un pateiktu: „Nepadodies, Tu vari!” Liels paldies Jums vecāki, ka esat saprotoši, stipri un izdariet patiesi neiedomājamu darbu, lai palīdzētu saviem bērniem izprast mācību uzdevumus un nezaudēt cerību. Tas nebūt nav viegli ne jums, ne skolotājiem, kuru darba laiks tagad nemanot iezogas pat pusnakts stundās, jo ir jālabo darbi, vai pienākusi kāda vēstule ar lūgumu palīdzēt. Ir grūti norobežoties un atteikt bērnam, jo tajā brīdī, kad viņš šo jautājumu uzdod, viņš vēršas pēc palīdzības, kuru var sniegt tikai skolotājs. Žēl, bet retais sabiedrībā šobrīd izprot skolotāju darbu un noslogotību, kā Kārlis Skalbe „Kaķīša dzirnavās” akcentē: „Līdzīgais saprot līdzīgo...bagāts - bagāto, nabags – nabago.”

Ziemassvētku laikā ir lieliska iespēja izdarīt kaut ko labu. Tas ir gada pats tumšākais laiks aiz loga, kad diennakts griezumā mēs redzam vismazāk saules gaismas. Un, ja vēl trūkst sniega baltuma kā šogad... Šai laikā jo īpaši katram labam, gaišam vārdam, ko veltām otram, ir gluži cita, lielāka vērtība nekā saulainajās dienās. Gaismai ir īpašība atstaroties no tā, pret ko to virza. Arī gaišie vārdi un domas atstarojas. Cik dosim, tik gūsim! Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties visu gadu! Tad it neviens darbs nebūs par grūtu, ikdienas dzīves priekiem un bēdām būs maza mūžības pieskaņa. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi, lai mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt! Lai miers un saticība katrā no mums!

Kad miers pārņem ne tikai zemi, bet arī cilvēku, prāti kļūst rimtāki, jo ir sācies klusais atnākšanas un gaidīšanas laiks. Laiks, kad vairāk gribas būt kopā ar savējiem, kad dabas vēlētais klusums atrauj vaļā kādu mūsos ilgi kavējušos mīļumu...un cerību, ka kļūsim labāki, gudrāki, veselāki un bagātāki... arī labsirdīgāki...

Gaidot svētkus, Rūjienas vidusskolas administrācijas vārdā, izsaku pateicību pedagogu kolektīvam un tehniskajam personālam par sadarbību, sapratni, izrādīto interesi un iniciatīvu darbā ar skolēniem. Paldies sakām Rūjienas novada pašvaldībai, SIA „Artavs”, SIA „Liepkalni”, SIA „Tīrumkalni”, SIA „Vinetas Zviedres zobārstniecība”, z/s „Vieķi, SIA „Rostes”, SIA „Aiva +”, SIA „Helda”, SIA „Akrona”, SIA „Rūjienas saldējums”, Tomam Kukainim, par skolas atbalstīšanu dažāda veida aktivitātēs, kā arī liels paldies visiem atbalstītājiem, kuri ir kopā ar mums ikdienā, paldies Skolas domei par atbalstu, ieviešot attālinātās mācības, paldies vecākiem par sadarbību un ieteikumiem, paldies ikvienam, kurš bijis kopā ar mums šajā lielajā pārmaiņu laikā. Paldies „Rūjienas Vēstnesim” par iespēju padarīt skolas dzīvi tuvāku lasītājiem, publicējot rakstus par skolas aktivitātēm.

Mums katram ir sava mēraukla, tomēr ir lietas un norises, kurās esam saistīti, vienoti. Laiks, kurā dzīvojam, ir gana spraigs un sarežģīts. Daudzi procesi un krīzes notiek neatkarīgi no mums, tāpēc ir jābūt zinošiem un radošiem, lai tās pārvarētu. Ikkatram un visiem kopā ir jātic labajam, gaišajam. Mācību semestra noslēgums Rūjienas vidusskolā šogad ienāk ļoti klusi, mierīgi, bez Ziemassvētku pasākuma mēģinājumiem, koru dziesmām, dejotāju rībošiem deju soļiem. Apkārt viss kluss un šķietami mierīgs, tikai sirdī viss tik mierīgi nemaz nav – ir neziņa par eksāmenu laiku – kur un kā tie notiks? Nemitīgi jautājumi, vai varam atgriezties skolā? Nedrošības sajūta, kura šobrīd apņem ikvienu. Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un cits citam! Mēģināsim kopīgiem spēkiem pārvarēt šo grūto brīdi, turoties kopā.

Rūjienas vidusskolā ir radoši pedagogi, audzinātāji, kuri svētku noskaņu savās klasēs šogad prata ienest arī citādā veidā. Svētku sajūtu sirdī un prātā neviens nevar atcelt vai aizliegt.

  1. – 4.klasei tika rīkotas svinīgas klases audzināšanas stundas, kuru laikā klātienes skolēni saņēma liecību (sekmju izrakstu), lai varētu izvērtēt savu veikumu mācību pusgadā, veidojot apņemšanos Jaunajam gadam. Tāpat katrs skolotājs klases stundā bija sarūpējis skolēniem pārsteigumu – zem eglītes bija noslēptas dāvaniņas, kuras rūķi šogad sarūpējuši ļoti slepeni, izskanēja uzmundrinājumi, pamudinājumi mācībās, kā arī tika noskandēta kāda Ziemassvētku dziesma.

 Kaut attālināti, bet ar kopā būšanas izjūtu Zoom tiešsaistē savās klasēs tikās arī 5. – 12.klases skolēni un audzinātājas, iespējams izteiktie vārdi, kuri tobrīd izskanēja, palīdzēs kādam piecelties un uz mirkli izrauties no drūmās ikdienas! 

Vēlamies ar cerību raudzīties nākošā gada virzienā, jo varbūt tieši Jaunajā gadā vecākiem, kuri izbraukuši no Latvijas, izdosies atgriezties pie savām ģimenēm, cerēsim, ka skolēni varēs atsākt mācības klātienē un ģimenēs iestāsies ilgi gaidītais miers un stabilitāte. Lai sapņi un mērķi īstenojas!

Ziemassvētki ir cerību laiks, kuros mums katram ir dotas burvju spējas piedot, teikt mīļus vārdus saviem tuviniekiem un draugiem. Ziemassvētki ir mīlestības laiks, kad ar savu mīļumu ir jādalās ar citiem līdzcilvēkiem, jāizkopj sevī līdzcietība un labestība. Ziemassvētki ir ne tikai dāvanu saņemšanas laiks, bet arī došanas laiks. Atvērsim savas sirdis labdarībai un mācīsim to arī bērniem!

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, dvēselei mācot būt baltai. Un tad nav svarīgi: Ir vai nav sniegs, Jo ceļš atvērts gaišākām domām... / M. Svīķe/

 Lai sapņi piepildās!

 

Patiesu svētku prieku vēlot,

direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

 

 

2020.gads - laiks radošām inovācijām! 
 
Ir pagājušas 366 dienas, kuras ikvienam no mums ir nesušas dažādus pārsteigumus, radījušas jaunas un varbūt pat iepriekš nesaskatītas iespējas. Lai gan lielāko daļu no gada 12 mēnešiem esam pavadījuši strādājot un tiekoties attālināti, tas Skolēnu pašpārvaldei nav traucējis padarīt skolas dzīvi interesantāku un pozitīvāku! 
 
Enerģijas un prieka pārpildīti janvāri iesākām ar 71. Tradicionālā basketbola turnīra POP-UP RADIO studiju, kurā pie mūsu atraktīvajiem vadītājiem - Kristas, Liānas, Rūdolfa un Sāras - viesojās, stāstos dalījās un izaicinājumos startēja tuvi un tāli basketbola fanāti! 
 
Pienākot februārim, devāmies uz Mazo skolu, lai ar 1. - 4. klašu skolēniem stiprinātu draudzības saites. Pašpārvaldes dalībnieki kļuva par jaunajiem skolotājiem, kopā ar skolēniem risinot uzdevumus un piedaloties amizantās darbnīcās! 
 
Protams, ka nevarējām sagaidīt LIELO GUDRĪBU VAKARU, kurā pulcētos komandas, lai izkustinātu prāta zobratus un ļautos erudīcijas pilnai spēlei, taču neilgi pirms paredzētā notikuma pasauli pārņēma pandēmija un pasākumu nācās atcelt. Nesamierinoties ar pēkšņo iznākumu, nolēmām veidot virtuālu prāta spēli KO TU? #paliecmājās. Spēlei, kura norisinājās ievērojot striktus drošības pasākumus, pievienojās vairāk nekā 80 komandas no visas pasaules. Zināms, ka tiešraides laikā sekoja viena ķibele pēc otras, taču domājam, ka vismaz kādu jaunu faktu uzzināja ikviens spēles dalībnieks! Tomēr ar to nebija gana!
 
Mums šķita, ka arī mācoties attālināti nepieciešams kārtīgs mācību gada noslēgums. 29. maija rītā Rūjienas vidusskolas skolotājiem, skolēniem un pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju palīdzību, no brīvdabas studijas pilsētas estrādē, sūtījām īstu vasaras pārsteigumu - dārza svinības “LAIŽAM VASARĀ!”. Kurš gan neatceras mūsu piedzīvojumus ar zaļo žigulīti? 
 
Pēc īstena brīvlaika atgriezāmies skolā, šoreiz klātienē, un bijām gatavi uzņemt jaunus, degsmi starojošus un mērķtiecīgus pašpārvaldes dalībniekus! Mirkli nekavējoties, uzsākām plānošanas darbu tuvākajiem notikumiem! 
 
Šogad skolotāju dienas rītu ar dažādiem pārsteigumiem un nebijušiem piedzīvojumiem piepildīja balvas S KVADRĀTĀ pasniegšanas ceremonija! Īpašais S2OS dzēriens, erudīcijas šova KO TU? speciālā spēle un BINGO! ar balvu - ceļazīmi uz Maltu (uz to, kas Latvijā), kā arī Skolēnu pašpārvaldes Izklaides departamenta neparastie uzdevumi skolotājiem! Balvu pasniegšanas ceremoniju papildināja nevien sarkanais paklājs, bet arī brīnišķīgi muzikālie priekšnesumi no 11., 12. klašu kolektīviem un grupas ATESTĀTS. Izklausās grandiozi? Tā arī bija!
 
Lai arī cik dīvaini tas izklausītos, jau atkal pēc rudens brīvlaika 7. - 12. klašu mācības Lielajā skolā nomainīja darbs mājās. 17. novembra rītā, devāmies ceļā un satikāmies ar Latviju mīlošiem cilvēkiem, un priecājāmies visi kopā, bet katrs paliekot savās mājās! Šoreiz arī LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS svinējām attālināti, bet tā, lai to sajustu ikviens - gan tuvs, gan tāls! Jo Latvija ir zeme ar skanīgām dziesmām, gavilējošām dejām un dzirkstošiem cilvēkiem!
 
Un visbeidzot, 2020. gadu noslēdzām ar mīļām un sirsnīgām sarunām ZIEMASSVSVĒTKU ŠOVĀ ar Hannu. Mūsu Ziemassvētku studijā radījām neredzētus brīnumus, veidojām savienojumus caur īpašo svētku kamīnu un tikāmies ar viesiem virtuāli! Sagaidījām pat Ziemassvētku vecīša vēstuli un rūķu apciemojumu! 
 
2020.gads - laiks radošām inovācijām! Ar notikumiem klātienē, tiešsaistes šoviem virtuāli, bet vesels gads ir pagājis! Skolēnu pašpārvaldei tas ir bijis liels un vienreizējs piedzīvojums!
Uz tikšanos 2021.! 
 
Skolēnu pašpārvaldes prezidents Jēkabs Jostsons

Ar Latviju sirdī

Mājas ir īpaša vieta, no kuras allaž staro pavarda siltums un ģimeniska
mīlestība. Mūsu mājas ir mūsu Latvija, zeme ar skanīgām dziesmām, gavilējošām
dejām un dzirkstošiem rītiem, saules krāsu izkrāsotiem vakariem, strādīgiem un
patiesiem cilvēkiem. 

Neziņa par nākotni šogad uzlikusi savu zīmogu tik ierastajam svētku mēnesim.
Bet svētki būs! Šajā reizē atgādināšu dzejnieka Ojāra Vācieša vārdus:

"Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieku
Tu esi Latvija!"

Svētku noskaņai, sadarbojoties ar Rūjienas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi,
tapa video ar patriotisku svētku noskaņu. Tas deva iespēju svinēt kopā būšanas spēku
tā, lai to justu ikviens - gan tuvs, gan tāls! Video laikā devāmies ceļā un satikāmies ar
Latviju mīlošiem cilvēkiem, Gada skolēniem Rūjienas vidusskolā un pilsētas
priekšsēdētāju Gunti Gladkinu ar Rūjienas vidusskolas direktori Lindu Čākuri.
Raugoties video, priecājāmies visi kopā, bet katrs paliekot savās mājās!

Novembris nav gada krāšņākais mēnesis, bet tas noteikti nāk ar krietnu
siltuma, pašapziņas, un mīlestības devu pret savu Dzimteni - Latviju. 
Šis ir laiks, kad gan domās, gan darbos sildām un apmīļojam mūsu mīļo
Latviju, satiekam cits citu un izgaismojam atmiņu ceļus. Tie ir ceļi uz vēsturiskajiem
notikumiem, kas ļauj dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā. Aicinām visus mājās iedegt
svecīti, uzvilkt mastā valsts karogu, uz brīdi pakavēties atmiņās un būt lepniem par
Latviju, par sevi.  

Patriotisms ir cieši saistīts ar ģimeni, ar vectēvu, vecvectēvu stāstu par
Latvijas Brīvības cīņām. Ar cīņām par Neatkarību un Brīvu Latviju. Šo patriotismu
glabā ikviens no mums savā sirdī, savā būtībā. Kopīgi sadarbojoties un atbalstot viens
otru, šajā grūtajā laikā, kad pasauli skāris visiem neredzams ļaunums - vīruss, mūs
nepamet cerība un ticība to uzveikt. Tas ir latviešu cīņasspars, kurš ir kopā ar mums ik
uz soļa, jo mēs esam LATVIEŠI un mūžam glabājam savā sirdī neatlaidību.

Ir īpašs prieks, ka varu dzīvot šeit, Rūjienas novadā. Novadā ar omulīgajām
ielām, senajiem koka namiem, neskaitāmajiem pieminekļiem un latviskajiem
parkiem. Pats galvenais, šeit varu sastapt laimi starojošus cilvēkus, kuru mājās
svētdienās tiek klāts balts galdauts un cepta maize, maize, kurai miltus iegūst no
zemnieku laukiem, kuros izaug visbagātīgākie un reženākie graudi. Tā ir mūsu
latviešu tauta, kura, dzīvodama Ziemeļos ir iemācījusies, ka pats svarīgākais dzīvē ir
sirds siltums, kuru izstarojot un dāvājot citiem, laimi dubultā saņemam atpakaļ. Arī
sūri grūtā darbā sastrādātas raupjās rokas nav iemesls, lai apstātos. Latvietis ir
darītājs, viņš darīs, līdz jaunam saullēktam.

Tuvojoties valsts svētkiem, Rūjienas vidusskolu pārņem īpašs laiks - tiek
nominēts tituls goda nosaukumam “Gada skolēns 2020”. Šo titulu skolēni saņem par
neatlaidīgu darbu mācībās, par augstiem mācību darba sasniegumiem, par aktīvu,
radošu piedalīšanos klases, skolas un pilsētas kultūras pasākumos, cieņpilnu attieksmi
pret līdzcilvēkiem.

Šogad goda nosaukumu “Gada skolēns 2020”  no 5. līdz 8. klašu grupā saņem
Estere Pinka un Kārlis Ķīkulis, Dārta Virse, Elīze Šmite un Paula Šarlote Jeske.
Goda nosaukumu “Gada skolēns 2020” 9. līdz 11. klašu grupā lemts piešķirt
Tomam Kristianam Dimitrim, Samantai Virsei, Danielai Katei Kalniņai un Ričardam
Krūmiņam.
Pie visiem “Gada skolēniem 2020” ceļos piemiņas balva un diploms!
Taču katru gadu, goda nosaukumam “Gada skolēns”, piešķiršanai pilsētā - tiek
izvirzīti trīs Rūjienas vidusskolas 12. klašu skolēni. Šogad tie ir - Everita Dunce,
Dārta Dinija Deičmane un Jēkabs Veseris.

Bez skolotāju atbalsta, motivācijas un līdzdalības izglītības jomā skola nav
iedomājama ne dienu. Šogad nomināciju Goda pilsonis 2020 Rūjienas novadā saņem
Rūjienas vidusskolas pedagoģe Agnese Inese Pakalne par mūža ieguldījumu
matemātikas mācīšanā un mācību darba organizēšanā Rūjienas vidusskolā. Goda
rakstu 2020 saņem Rūjienas vidusskolas pedagogi: Marita Kukemilka par godprātīgu
pašaizliedzīgu darbu Rūjienas vidusskolā, Guntis Lapsiņš par ieguldījumu interešu
izglītības attīstībā Rūjienas novadā, Vidars Zviedris par godprātīgu darbu un
personisku ieguldījumu pildot Rūjienas vidussskolas direktora pienākumus, Ervīns
Auniņš par godprātīgu un profesionālu darbu Rūjienas vidusskolā. Paldies visiem par
ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā!

Rūjienas vidusskolā šogad Latvijas valsts svētki tika atzīmēti krietni šaurākā
lokā. Katrs skolotājs savā mācību priekšmetā ietvēra kādu no patriotisma nedēļas
tēmām. Kas ir Latvija? Arvien biežāk šo jautājumu sev novembrī uzdod ikviens no
mums. Direktore Linda Čākure savā uzrunā skolēniem, skolotājiem un vecākiem
uzsver: “Latvija ir neatkarīga valsts, kurai ir sarkanbaltsarkans karogs, valsts, kurai ir
sava valoda – latviešu. Tā ir vieta, kur dzīvo stipras un tradīcijām bagātas ģimenes,
kurās mīlestība, patriotisms, sirsnība, neatlaidība, iecietība un mērķtiecīgums ir
īpašības, kuras ieaudzinātas no paaudzes paaudzē.”
Mums ir visiem kopā jāizdzīvo šis laiks. Atcerēsimies savus karavīrus, jo
nezin vai Latvijā ir ģimene, kurā nebūtu sava karavīra…, kurš ziedojis sevi cīņai par
Neatkarību.

Aizdegsim sveci un padomāsim par cīnītājiem un savu valsti, savu brīnumaino
Dzimteni ar baltajām naktsvijoļu svecēm Rūjas krastā un zilajiem rudzupuķu laukiem
laukiem Vidzemē, ar mūžīgi mainīgo jūru un nomierinošajām mežu šalkām. Mēs
esam bagāti un stipri!
Izcilais rakstnieks Imants Ziedonis ir teicis: “Un, kad es paskatos uz rietiem,
kāds roku man uz pleca liek: Mums šajā dzīvē visa pietiek, mums tikai laika
nepietiek.”
No sirds novēlu svētku laikā uz brīdi atlikt malā rūpju pilno ikdienu un atrast
laiku sev, saviem mīļajiem apkārt, lai kopīgi izjustu, cik Latvija skaista!
Saules mūžu Latvijai!

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Aiga Siliņa