Rūjienas vidusskolas skolēni tiek aicināti piedalīties projekta “Let’s tune in to Europe”dziesmas konkursā.

 

Dziesmas konkursa noteikumi:

Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta “Let’s tune in to Europe” dziesmu, kura tiks izmantota starptautiskā projekta ietvaros. Projekta darba grupā tika sacerēts dziesmas teksts, kuram jāsacer melodija.

Konkursa dalībnieki – Rūjienas vidusskolas skolēni. Konkursa dalībnieku skaits ir neierobežots. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par to, ka sacerētā melodija pieder viņam un nav svešs autordarbs.

 

Lasīt tālāk: Projekta dziesmas konkurss!

 

Ievads (introduzione) – Andante cantabile

Kurā valodā var saprasties visā pasaulē? Cik liels ir pasaulē vislielākais akordeons? Kur vispār radies akordeons? Kas ir “Libertango”? Kas tiek iestudēts La Scala operteātrī? Kas ir labāk: vingrot vai dzert vīnu? Ja jūs ir ieinteresējis kāds no šiem jautājumiem, varat turpināt lasīt. Godīgi jāsaka, ka uz visiem jautājumiem varējām atbildēt tikai mājās – Rūjienā. Bet tagad par visu pēc kārtas.

Lasīt tālāk: Skanēsim Eiropā

 

 EK Izglītības programmas Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projects

Let’s tune in to Europe

 

Koordinators

Instituto Comprensivo "G. MAZZINI"- Castelfidardo, Itālija

Partneri

Kadrina Keskkool - Kadrina, Igaunija

IES Antonio de Nebrija, Zalamea de la Serena, Spānija

zkola Podstawowa im Jana Pawla II - Koszecinie, Polija

Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte "Lyuben Karavelov"- Vidina, Bulgārija

Direzione Didattica "Amiternum - L'Aquila, Itālija

Rūjienas vidusskola- Rūjiena, Latvija

 

Projekta darbības laiks

       2016. 01.10.- 2018.30.09.

 

Projekta mērķi:
- veicināt  skolēnu un skolotāju sadarbību Eiropas Savienības robežvalstīs;

- iepazīt vienam otru, katras partnervalsts kultūru, tradīcijas, iepazīstināt bērnus ar Eiropas kultūras daudzveidību caur spēli un mūziku;
- motivēt skolēnus labiem sasniegumiem mācīšanās procesā, apgūt mūziku, svešvalodas un citus mācību priekšmetus, izmantojot inovatīvas un radošas metodes;

-skolotājiem dalīties pieredzē, apmainīties ar idejām un praktiskām metodēm mūzikā un citu mācību priekšmetu mācīšanā.

 

Projekta aktivitātes:

Laiks

Aktivitātes

2016. oktobris

Partnerskolu prezentācijas

2016. 07.-11.nov.

Skolotāju darba plānošanas vizīte Itālijā, Castelfidardo;

2016.decembris

Projekta blogs, apsveikumi Ziemassvētkos

2017.janvāris

Projekta logo konkurss

2017. februāris

Uzsākt darbu prezentāciju gatavošanā 1.)par katras valsts ģeogrāfiskiem, vēsturiskiem faktiem; 2.) par mūzikas žanriem, tradicionālajiem mūzikas instrumentiem, valstī ievērojamākajiem komponistiem.

2017.marts

Lieldienu apsveikumi, darbs pie prezentāciju materiāliem

Projekta informatīvā stenda izveidošana.

2017.02.-08.aprīlis

3 skolēnu un 2 skolotāju vizīte Zalamea de la Serena, Spānija

2017.maijs, jūnijs

Projekta himnas komponēšana, ieskaņošana, prezentāciju un citu materiālu publikācijas.

2017.septembris

Gatavošanās projekta vizītei Kadrinā, Igaunijā un Rūjienā, Latvijā

2017. 2.-7.oktobris

Projekta dalībnieku  vizītes Igaunijā un Latvijā.

        

 

   Projekta koordinatore: Ligita Gaile

 

Rūjienas vidusskolas skolēni tiek aicināti piedalīties  projekta „Let`s tune in to Europe” logo konkursā.

 

Logo konkursa noteikumi:

Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta „Let`s tune in to Europe” logo, kurš tiks izmantots starptautiskā projekta informatīvajos materiālos, sanāksmju vizuālajā noformējumā, uz projekta ietvaros izveidotajiem mācību materiāliem, suvenīros u.c. 

Konkursa dalībnieki – Rūjienas vidusskolas skolēni. Konkursa dalībnieku skaits ir neierobežots. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par to, ka viņam pieder izstrādātās logo zīmes ideja un ka tas nav svešs autordarbs.

Lasīt tālāk: „Let`s tune in to Europe” Projekta logo konkurss!