Vārds, uzvārds

Amats

Pārsla Roķe

Sākumskolas, kristīgās mācības skolotāja

Marita Kukemilka

Sākumskolas, sporta skolotāja

Silva Liepiņa

Sākumskolas skolotāja

Judīte Zumente

Sākumskolas skolotāja

Inese Krūmiņa

sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

Sintija Markina

Sākumskolas skolotāja

Aiga Siliņa

Sākumskolas skolotāja

Laila Virse

Sākumskolas skolotāja

Evita Buile

Sākumskolas skolotāja

Ilga Penka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Laine Vasiļjeva

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Marika Glušonoka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Maruta Berga

Angļu valodas skolotāja

Ligita Gaile

Angļu valodas skolotāja

Arta Markina

Angļu valodas skolotāja

Edīte Skujiņa

Angļu valodas, krievu valodas skolotāja

Inita Rozīte

Angļu valodas, krievu valodas skolotāja

Tatjana Dubrovska

Krievu valodas skolotāja

Guna Liekne

Vācu valodas skolotāja

Guna Kūla

Matemātikas skolotāja

Līga Āboltiņa - Žīgure

Bioloģijas, dabaszinību, veselības mācības skolotāja

Anda Deksne

Ķīmijas skolotāja

Maija Šmite

Fizikas skolotāja

Agnese Inese Pakalne

Matemātikas skolotāja

Linda Čākure

Matemātikas skolotāja

Māra Ozola

Informātikas, datorikas skolotāja

Indra Aģe

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

Māra Guna Dreimane

Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja

Uldis Žīgurs

Tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Diāna Kaužēna

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Dace Ķīkule

Vizuālās mākslas skolotāja

Inga Pūce

Sporta skolotāja

Jānis Aģis

Sporta skolotājs

Valerijs Markins

Sporta skolotājs

Vidars Zviedris

Sporta skolotājs

Digna Gailīte

Mūzikas skolotāja, kordiriģente

Gvido Brenčevs

Mūzikas skolotājs, orķestra diriģents

Zina Matisone

Mūzikas skolotāja

Inese Meisīte

Mūzikas skolotāja

Aira Burve

Mūzikas skolotāja

Gunta Kalniņa

Mūzikas skolotāja

Gatis Burvis

Mūzikas skolotājs

Adelīna Ritenberga

Mūzikas skolotāja

Antra Sloka

Mūzikas skolotāja, koncertmeistare

Dace Zāģere

Mūzikas skolotāja

Monta Brīnuma

Sociālo zinību skolotāja

Interešu izglītības skolotāji

Ilze Lippe

Tautisko deju kolektīvu vadītāja, ritmikas skolotāja

Guntis Lapsiņš

Trases automodelisms

Pedagogi – atbalsta personāls

Inga Dreimane

Sociālais pedagogs

Evita Poga

Logopēds

Inguna Kūķe

Karjeras konsultants

Gunta Paegle

Bibliotekārs

Arnita Zālīte

Pedagoga palīgs

Evita Buile

Pedagoga palīgs