Skolēnu mācību rezultāti, uzvedība un  labsajūta skolā  uzlabojas, kad vecāki interesējas par skolā notiekošo, iesaistās izglītības procesā un skolas dzīvē. Vecāku interese par skolā notiekošo būtiski ietekmē bērna attieksmi pret mācīšanos un liecina, ka tas, ko dara bērns skolā, ir kaut kas vērtīgs un nozīmīgs visai ģimenei.  4.b klases skolēnu vecāki to labi saprot un  labprāt iesaistās savu bērnu klases dzīves  aktivitātēs. 1. semestra 4 mēneši-4 dažādas tikšanās.

          Septembrī, mācību ekspedīcijas laikā,  ciemojāmies pie Vendijas ģimenes Imantas ūdensdzirnavās. Tētis Ainārs Vītiņš mūs viesmīlīgi uzņēma dzirnavu teritorijā un iepazīstināja ar tām, bet Vendijas mamma Agnese Puzuka organizēja āra aktivitātes. Bija jautri!

           Lai veidotu labvēlīgu atmosfēru klasē, veicinātu sadarbību un grupas apziņu, oktobrī tika organizēta  klases skolēnu spēļu pēcpusdiena. Gan paši bērni organizēja un vadīja dažādas spēles, gan Emīla tētis Ojārs Dreimanis skolas pagalmā visiem ļāva izjust “Paslēpju” spēlēšanas prieku.

          Savukārt novembrī pusaudži piedalījās ziepju veidošanas meistarklasē, ko vadīja Armanda mamma Evija Skrīvele. Skolēni uzzināja, kā top ziepes, un katrs pats arī izgatavoja tās .

          Bet decembrī kopā ar Evelīnas mammu Sandru Beņķi un māsu Agati, kas ir arī RV 2020. gada absolvente, izveidojām klases egli un kopīgi izrotājām.Katrs rotājums eglītē tika iekarināts kopā ar vēlējumu svētkos. Nedaudz vēlāk Agnijas tētis Alvis Alziņš sagādāja mums arī īstu eglīti, tikai šogad Grinčs 4. b klasei nozaga  Ziemassvētkus...

          Lai 2. semestra 5 mēneši  tikpat piepildīti! Idejas un plāni ir! Un nobeigumā man gribas teikt tieši šos vārdus, kas nav mani, bet autoru diemžēl vairs nevaru atrast: „Izglītībai nekad nav gala rezultāta. Tas ir šis mirklis. Nebiedē ar nākotni, dari tā, lai šo mirkli maksimāli piepildītu!”

 A.Alksne

 

FOTOGALERIJA APSKATĀMA ŠEIT !

 

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīdis, kad svētku noskaņa un sajūtas valda visapkārt, bet pats svarīgākais, lai Ziemassvētku sajūta, dāvāšanas prieks, pateicība un mīlestība dzīvotu katra cilvēka gan liela, gan maza sirdī. Veidu un iespēju kā gaidīt svētkus un radīt sevī svētku noskaņojumu ir daudz, viss atkarīgs no pašu vēlmes un radošās izdomas, taču skaidrs ir viens, ja svētkus negaidīsim un tiem negatavosimies, svētki paši mums nepienāks. Ziemassvētki ir īpaši svētki mums katram.

 

Gatavojoties Ziemassvētku pasākumam, skolā valdīja patīkama gaisotne, arī atbildība, jo bija jāpaspēj un jāizdara daudz. Rūjienas vidusskolas saime bija apņēmusies šogad priecāties un gaidīt svētkus kā bērni – neviltoti un patiesi. Tāpēc vislabākais veids kā to izdarīt bija kopā darbošanās.  

 

Lai radītu svētku sajutu gan sirdīs, gan skolā, Rūjienas vidusskolā notika aktīva gatavošanās Ziemassvētkiem. Klašu kolektīvi gatavoja skolas noformējumu, svētku iestudējumus, koncertus, ar kuriem iepriecināja savus vecākus un draugus. Tika rakstītas vēstules Ziemassvētku vecītim, lai aicinātu viņu pie sevis ciemos.

Aktīvi rosījās arī skolēnu vecāki, kuri kopā ar rūķiem radīja bērniem pārsteigumus klašu pasākumos.

 

7.klases skolēni un audzinātājas klases telpu bija uzbūruši par rūķu darbnīcu un nedēļas garumā gaidīja pie sevis 1. – 6.klases skolēnus, lai izveidotu rotājumus svētku laikam. Ikkatru mazo rūķi  gaidīja aktīva līdzdarbošanās, labestība un gandarījums par iemācīto un paveikto. Nekas nav labāks par - ar paša rokām un mīlestību gatavotu apsveikumu. Rūķēnu galvas rotāja cepures un tapa Ziemassvētku dekori saviem mīļajiem.

 

Rosība notika arī skolas mācību virtuvē. Rūķi, konditori, mices galvā uzlikuši, piedurknes uzrotījuši, uzsāka darbu. Eglītes, pusmēnestiņi, zvaigznītes un cita veida formiņas bija sabirušas uz piparkūku mīklas. Gluži pēc burvju mājiena piparkūku silueti jau bija cepeškrāsnī, no kurienes tie iznāca gaiši brūni. Bērnu priecīgās actiņas steidzās saskatīt savējo. Piparkūku virsas ietērpās svētku rotā, to smarža piepildīja skolas gaiteņus. Arī piparkūkas garšoja jo īpaši, jo tās  bija pašu rokām veidotas un dekorētas. Katram sirdī ienāca Ziemassvētku gars. "Svētkiem esam gatavi!" skanēja bērnu gavilēs.

 

Patiess prieks par paveikto! Paldies visiem, kuri atnāca, piedalījās,  palīdzēja un atbalstīja.

 

Vakaros skolā čakli darbojās skolēnu pašpārvalde un pašpārvaldes “izaugsmes grupa”. Pašu rokām tika gatavoti Ziemassvētku dekori, riezti papīra eņģelīši un gatavotas klases, kolektīvu, individuālās fotogrāfijas, kuras šogad ir galvenais akcents skolas Ziemassvētku eglē. Skolas telpas nakts laikā tika pārburtas par Ziemassvētku pasaku ciemu. Paldies par skolēnu darba prieku!

 

Ziemassvētku laikā ir svarīgi mācīties ne tikai saņemt, bet arī dot, tādēļ Rūjienas vidusskolā 21.decembra rītu iesāka ar Labdarības tirdziņu “No sirds uz sirdi”. Kā tirgotājus, tā skolēnus un viesus sagaida muzikāli pārsteigumi, svētku darbnīcas un kopā būšanas prieks! Paldies vokāli instrumentālajai grupai “Atestāts”, vadītājam Arturam Gruzdiņam un Rūjienas vidusskolas orķestra ansambļiem, orķestra vadītājam Gvido Brenčevam par sarūpēto svētku koncertu!

Brīnumu laiks ir sācies, to pierādīja ziedotāju vēlme palīdzēt un atbalstīt! Rūjienas vidusskolas Labdarības tirdziņā savākta rekordliela ziedojumu summa – 555.15€! Ziedojumus skolēnu pašpārvalde nogādāja Latvijas Radio Pieci labdarības maratonam "Dod pieci!", kurā, solidarizējoties ar ukraiņu tautu, atbalstījām Latvijā nonākušos ukraiņu bērnus. Paldies ikvienam ziedotājam! Vairosim labo arī turpmāk!

 

Savukārt, 22.decembra vakarā Rūjienas kultūras namā baudījām Ziemassvētku koncertu “Gaismas ceļš”  un apbalvojām skolēnus, kuriem piešķirta nominācija “Gada skolēns”. Apbalvojums “Gada skolēns” skolēniem piešķirts par sasniegumiem mācību darbā un skolas tēla popularizēšanā.

 

  1. - 8. klases skolēnu grupā piemiņas balvu un atzinību Goda nosaukums “Gada skolēns” saņēma Marta Zemīte, Jete Lāce, Marija Lielmeža, Kārlis Ķīkulis. Pateicību “Nominēts goda nosaukumam “Gada skolēns” 5. - 8. klases skolēnu grupā saņēma Rēzija Kalniņa, Alise Bezkorovaine, Elizabete Borovkova, Estere Pinka.

 

  1. – 11.klases skolēnu grupā piemiņas balvu un atzinību goda nosaukums “Gada skolēns” saņēma Evelīna Skujiņa, Patrīcija Ketija Kukaine, Pauls Matīss Rullis. Pateicību nominēts goda nosaukumam “Gada skolēns” 9. – 11.klašu grupā saņēma Dārta Virse, Elizabete Zariņa, Aleksandra Kreile.

 

Ļoti aktīvi skolas dzīvi palīdz organizēt 12.klases skolēni, kuri skolas tēlu spodrina organizējot dažādus pasākumus, vadot projektus un apzinīgi mācoties. 12.klasē piemiņas balvu un atzinību goda nosaukums “Gada skolēns” saņēma Jēkabs Jostsons un Daniela Kate Kalniņa.

 

Aiz katra skolēna stāv prasmīgs pedagogs. Valmieras novada pašvaldība izvirzījusi apbalvojumu “Balva izglītībā”, kurai šogad tika izvirzītas skolotājas Ilga Penka un Maruta Berga. Apbalvojums piešķirts par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu izglītības iestādes sistēmas attīstībā, kā arī prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību, par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem.

 

Apbalvojums par profesionālo meistarību un veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem  tika piešķirts skolas lietvedei Ingai Lubiņai. 

 

Ziemassvētku koncerts “Gaismas ceļš” izskanēja ar skaistām dziesmās, dejām, dzeju. Skolēnu uzstāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un skaista. Brīnumi notiek, ja vien tiem tic! Ziemassvētku koncerts pārsteidza ar pedagogu uzstāšanos, kas pasākumam piedeva īpaši svinīgu un vienotu noskaņu. Smaidi, mirdzošas acis un skatītāju paldies vārdi, dāvā enerģiju strādāt turpmāk! Paldies visiem pedagogiem un darbiniekiem, kuri palīdzēja pasākuma norisē. Skolu veido kopīgs darbs un kopīgi mērķi, lepojos ar ikvienu no jums. Paldies vakara vadītājiem Patrīcijai Ketijai Kukainei un Gustavam Stalīdzānam.

 

Ar laba vēlējumiem mūs iepriecināja skolas direktore Linda Čākure: “Mums katram ikdienā ir nepieciešams kāds gaismas stars, kas sasilda un rāda ceļu. Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai ikkatru pārņem domas par gaismu sevī, labiem darbiem un rodas vēlēšanās iepriecināt citus!”

 

Lai Ziemassvētku gars atnes jums mieru. Lai Ziemassvētku prieks dod jums cerību un Ziemassvētku siltums, lai rada mīlestību. Paldies, ka bijāt kopā ar mums!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

 

Katram dzīvē ir savs skolotājs, ar kuru lepoties, kuru bieži atcerēties, kuram ikdienas steigā pajautāt: “Kā klājas, skolotāj?”

 

            Šis raksts būs par latviešu valodas un literatūras skolotāju Ilgu Penku, kura Rūjienas vidusskolā ieradās 1985.gadā, tātad viņa savā pirmajā un vienīgajā darba vietā strādā jau 37 gadus. Uzsākot darbu Rūjienas vidusskolā, skolotāja Ilga bija ne tikai jauna, skaista, bet arī stingra un prasīga. Kā viņa spēja līdzsvarot prasīgumu ar iejūtību? Kā spēja izskaidrot nesaprotamo?

 

            Skolotājs – tā ir viena no atbildīgākajām profesijām pasaulē. Skolotāja Ilga ir cilvēks, kurš ar savu ikdienas darbu ietekmē skolēnu dzīvi, palīdzot viņiem sasniegt nākotnes mērķus. Skolotājas Ilgas konkrētība, mērķtiecība un neatlaidība, organizējot mācību procesu,   mudina skolēnus nemitīgi tiekties pēc augstākiem rezultātiem.

 

            Uz jautājumu - kādēļ izvēlējāties pedagoga profesiju? - Ilga atbild: “Jau daudzreiz esmu stāstījusi, ka manas sapņu profesijas bija, pirmkārt, ģeologs, jo mani ļoti ietekmēja kinostudijas “Mosfilm” mākslas filma „Ja es iemīlēšu” par jaunu ģeologu, otrkārt, ķirurgs, jo man bija liela interese par cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu ar skalpeļa palīdzību un, treškārt, skolotāja, jo mācīju visas māsīcas un vienīgo brālēnu, kurš vēl pēc daudziem gadiem manus vadītos pārgājienus dabā atceras kā skolas iepazīšanu pirms skolas. Kad beidzu vidusskolu, sapratu, ka trešais variants sevī ietver arī abus iepriekšminētos, jo skolotājam kā ģeologam katrā skolēnā jāierauga tā dziļākā būtība un kā ķirurgam reizēm jārīkojas ar savas rīcības vai audzināšanas skalpeli, parādot, ka dzīve kļūst vērtīgāka, ja izgriež to, kas traucē pilnveidoties. Tieši tādu es redzu arī savu darbu turpmāk – ģeologa acs, ķirurga skalpelis un pedagoga tolerance nodrošinās sadarbību ar izglītojamajiem, savukārt sadarbība – vēlamo rezultātu sasniegšanu. Man ir svarīgi būt skolotājai, jo tā ir nemitīga sevis pilnveide, un, attīstot sevi, es spēju dot ko labu citiem.”

            “Pedagoga darbā mani iedvesmo ikdienas izaicinājumi, neviena diena skolas dzīvē nav identiska jau kādai citai aizvadītai dienai. Ieejot pa skolas durvīm, es zinu to, ko es esmu ieplānojusi šai dienai, bet nekad nezinu, kā ieplānotais realizēsies, sadarbojoties ar skolēniem,” saka Ilga.

 

            Skolotāja Ilga, dodot no sevis labāko, iedvesmo bērnus mācīties un palīdz viņiem piepildīt savus sapņus: “Katrs cilvēks sevi var celt un arī gremdēt. Es izvēlos pirmo variantu. Mani neuztrauc dzīves sīkumi, filozofiski skatos uz globālām problēmām. Nekāroju pēc vecāku, skolēnu vai kolēģu atzinības, neīstas laipnības – es pati zinu, kas es esmu un kāda es esmu. Mans moto –  ja tev ir, ko teikt, pasaki acīs, tikai neaizmirsti par objektīviem, nevis emocionāliem un nepārbaudītiem argumentiem! Savā saskarsmē un sadarbībā ar kolēģiem es esmu atbalstoša un lietišķi koleģiāla, ar skolēniem un viņu vecākiem – savstarpēju cieņu veicinoša, bet ne familiāra, un šādas attiecības nekad neesmu nožēlojusi.

            Veiksmīgai sadarbībai ar skolēniem, vecākiem, kolēģiem man ir „3 JĀ un 3 NĒ” likums, es attieksmē pret visiem iepriekš nosauktajiem saku JĀ tolerancei, atbalstam, lietišķai draudzībai un NĒ favorītismam, lišķībai, divkosībai,” atklāj Ilga.

 

            Skolotājas Ilgas audzēkņi par viņu saka:

“Skolotāja Ilga ir ātra un vienmēr laikus izlabo visus darbus. Nav ilgi jāgaida, lai redzētu savu atzīmi. Skolotāja Ilga iemācīja mūs ne tikai lasīt, rēķināt, rakstīt sacerējumus, bet arī daudz nozīmīgākas lietas, proti, - kā atšķirt labo no sliktā, ielika pamatus izpalīdzībai, iejūtībai. Viņa ir tā, kura iesēja mūsos darba tikuma un cilvēcības sēklu... Kopā ar skolotāju Ilgu esam devušies pārgājienos, kuri vienmēr bijuši izzinoši, esam stādījuši rozes Rūjienas Ternejas parkā. Viņa ir tā, kura ielika pamatus veiksmīgam klasesbiedru kolektīvam, tālāk tas jāveido mums pašiem!” (Elizabete)

 

“Ilga ir gudra, jauka, asprātīga, labsirdīga un neatlaidīga. Viņas stundās apkārt peld prieks un zināšanas. Es esmu ļoti priecīga, ka skolotāja Ilga man māca latviešu valodu un literatūru, bet vēl vairāk priecājos, ka viņa ir manas klases audzinātāja. ” (Zane)

 

 “Skolotāja ir jauka, bet ļoti stingra. Mums bieži veidojas interesantas diskusijas. Skolotāja Ilga ir lieliska skolotāja.” (Patrīcija)

 

“Skolotāja Ilga ir ļoti skaista, stingra un labi visu iemāca. Diemžēl skolotājai Ilgai nepadodas ziedu audzēšana, bet kopīgi mēs kādu izaudzēsim!” (Raivo)

 

            Sniegt bērnam pamatu tam, lai viņš tiektos pēc panākumiem, būtu neatlaidīgs un rezultātā sasniegtu iecerēto, nebūt nav tas vieglākais darbs. Jau 37 gadus skolotājas Ilgas ikdiena paiet Rūjienas vidusskolā, izglītojot skolēnus.

 

            Audzēkņi atzīst, ka skolotāja Ilga ir iemācījusi domāt un raudzīties tālāk par ierasto horizontu. 

            Lai veiksmīgi pildītu pedagoga darbu, nepieciešams  kolēģu savstarpējs atbalsts un uzmundrinoši vārdi.

            Alda Alksne: “Ilga -mērķtiecīga, neatlaidīga un vienmēr gatava uzdrīkstēties. Skolotāja, kas nemitīgi motivē skolēnus augstākiem mācību sasniegumiem un apgalvo, ka nav tāda vārda: ”Nevaru!” Prasīga ne tikai pret skolēniem, bet arī pret sevi un iedvesmo kolēģus ar savu profesionalitāti gan mācību, gan audzināšanas jomā.”

 

          Marika Glušonoka: “Ilga ir ļoti labs mentors jaunajiem pedagogiem. Viņa prot iedvesmot un iedrošināt. Viņas viedoklis vienmēr ir racionāls, Ilga konsekventi turas pie pateiktā. Ar Ilgu ir viegli sadarboties. Viņas viedoklī ieklausās daudzi kolēģi.” 

 

          Laine Vasiļjeva: “Kolēģe Ilga ir mērķtiecīga, precīza un prasīga pret sevi un citiem. Viņai svarīgi, lai Rūjienas vidusskolas vārds skan novadā un valstī, ja būtu iespējams, izdomātu, kā to skandināt arī pasaules līmenī. Apbrīnoju viņas spēju pamanīt visus konkursus un iesaistīt tajos skolēnus. Ilgai piemīt izcilas prasmes sagatavot skolēnus olimpiādēm un vienmēr gūt labus rezultātus. Ilga ir iemantojusi skolēnu respektu. Viņas stundu sākumu kavējumi nav iespējami. Izmēģina visu jauno! Brīnišķīgi ir ar viņu sadarboties. Ilga neskopojas ar atzinīgiem vārdiem, spēj iedvesmot un iziet no komforta zonas.”

 

         Amanda Rakecka: “Strādāju tikai nesen šajā skolā, bet Ilga šķiet stingra, vienmēr ar savu viedokli un lieliskām idejām, vienmēr smaidīga un pretimnākoša!”

 

          Arta Markina: “Par Ilgu varu teikt - Ilga ir viena no tām skolotājām, ko no sava skolas laika atceros kā ļoti stingru, ļoti patīkamu.  Skolotāja Ilga prot savās stundās gan noturēt skolēnu interesi, gan panākt, ka klasē ir kārtība, gan arī kopā ar skolēniem pasmieties. 

Domāju: ja nākotnē turpināšu strādāt skolā, vēlētos, lai es kā skolotāja līdzinātos viņai. Šobrīd man ir lieliska iespēja strādāt kopā ar Ilgu kā 7.klases audzinātājai. Ja sākumā Ilgas organizētība un vēlme visu izdarīt perfekti mani nobiedēja, tad uz šo brīdi varu teikt, ka esmu tik daudz no viņas mācījusies. Ilga ir kolēģe, kas liek gan skolēniem, gan arī jau pieaugušam cilvēkam, tas ir man, noticēt saviem spēkiem, nepadoties. Ilga motivē. Tik daudz vēl no viņas varu mācīties. Paldies Ilgai!”

 

          Jautājot Ilgai, kuri ir spilgtākie iespaidi skolas dzīvē, viņa akcentē: “Daži spilgtie notikumi, kurus atceroties, ir silti un labi, un priecīgi, ka esi viena no RV saimes. Spilgti atmiņā palikuši audzināmo klašu izlaidumi un gatavošanās tiem. Atminos pīlādžu alejas stādīšanu, kurai šogad var svinēt desmitgadi. Un skolotāju eglīte pie laipām (22.12. 2016). Bija ļoti auksts laiks, sildīja ugunskurs un tēja, un visu kolēģu iesaiste. Vissiltākās atmiņas par Žetona vakaru (03.03.2017).Tās sagādāja prieku un gandarījumu vēl ilgi pēc pasākuma. Kopīgi esam  devušies ārzemju braucienos. Viens no tiem-brauciens uz Portugāli- ļoti īpašs.  Paldies A.Deksnei par brauciena organizēšanu! Skolas 100 gades salidojums ir spilgtā atmiņā ar  grāmatas “Rūjienas vidusskolas dienasgrāmata 1919 – 2019” atvēršanu. ”

 

           Ilga ir aktīva skolotāja, jautāju, kur viņa smeļas spēkus ikdienas darbam?

          “Brīvajā laikā daru ikdienišķas lietas, ko dara ikviens privātmājas īpašnieks, - rūpējos par vidi sev apkārt, lai ne tikai ģimenei, bet arī ciemiņiem būtu patīkami uzturēties tajā. Brīvajā laikā dodos pārgājienos, apmeklēju kultūras pasākumus un lasu grāmatas. Mācos cept maizi. Vasarā patīk rūpēties par to, kas aug dārzā un siltumnīcā, bet rudens pusē priecāties par ražu un tās novietošanu pagrabā vai saldētavā. Mans spēka avots ir mani vistuvākie cilvēki: vīrs, meita, dēls, manas māsas,” atklāj Ilga.

 

            Rūjienas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Penka 2022.gada 7.oktobrī saņēma Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā”.

            Apbalvojums piešķirts par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes sistēmas attīstībā, kā arī prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību jomā, par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem.

 

            Ilga - skolotājs, kas mīl savu darbu un dara to ar prieku. Paldies par darbu Rūjienas vidusskolā!

 

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

 

15.decembra rīts sākās ar nelielu, bet patīkamu satraukumu par gaidāmo – 7.klases skolēni  sagatavoja rūķu darbnīcas – radošas aktivitātes 1.-6.klašu skolēniem. Rūķu darbnīcu mērķis  bija veicināt sadarbību starp dažāda vecuma skolēniem, pilnveidot skolēnu prasmi organizēt, plānot un vadīt aktivitāti, kuras rezultāts bija dažādi rokdarbi Ziemassvētku tematikā.

            7.klases skolēni cītīgi gatavojās,lai rūķu darbnīcu dalībnieki būtu nodarbināti un pēc to apmeklējuma dotos prom ar paša pagatavotu darbiņu – kastaņu rokassprādzi, gleznu, veidotu no kastaņiem, kastaņu egli, rūķu kaklarotas, piparkūku kastītes, origami tauriņus u.c.

            Interesanti bija vērot 7.klases skolēnus,kad viņi vadīja darbnīcas, jo, lai gan skolēni,kas apmeklēja darbnīcas bija jaunāki, uztraukums bija gan “mazajiem rūķiem”, gan “lielajiem rūķiem”. Daži 7.klases skolēni savu pienākumu – vadīt un domāt uzdevumus darbnīcai - uztvēra nopietnāk par citiem, un tas bija redzams nodarbību  laikā. Skolēni,kas domāja,ka šī būs pastaiga parkā  vai kādas datorspēles spēlēšana un viss notiks pats no sevis, saprata,ka tā tomēr nav gan un acīmredzami vēlējās,lai būtu labāk un atbildīgāk gatavojušies šim pasākumam.

            Mēs, 7.klases audzinātājas, bijām  ļoti priecīgi pārsteigtas par skolēnu līdzdarbošanos un atbildības sajūtu,kad, gatavojoties pirmajām darbnīcām, skolēni palika skolā vēl tad,kad citi jau bija devušies mājās, lai kārtotu darba vietas, grieztu materiālus un būtu pēc iespējas sagatavotāki nākamās dienas aktivitātēm.  Ceturdienas, 15. decembra, darbnīcās skolēnu cītīgā gatavošanās atmaksājās – viņi bija gatavi uzņemt ciemiņus, darbi ritēja raiti, un to juta arī mazie rūķi un viņu audzinātājas.

            20.decembrī darbnīcas tika organizētas 4.-6.klašu skolēniem. Pirmās nodarbības sākumā,kamēr 7.klases skolēni iejutās un sadalīja pienākumus, temps bija nedaudz lēnāks un atmosfēra nedaudz nopietnāka, bet pēc neilga mirkļa,kad katrs bija sapratis,ko darīs,lai darbnīcās darbs būtu organizētāks, atmosfēra kļuva brīvāka, bija redzams un jūtams,ka arī šī diena un darbnīcas 4.-6.klašu  grupām būs izdevušās.

            Mums ir gandarījums ,ka 7.klases skolēnu vecāki ir pretimnākoši un gatavi līdzdarboties. 6.klašu darbnīcu vadīšanā lielajiem rūķiem palīdzēja Markusa Suzi mamma Dace.  Šajā darbnīcā skolēni varēja praktizēt zīmēšanu ar pirogrāfu,attēlu iededzinot kokā. Skolēniem bija iespēja ņemt jau sagatavotu koka ripu ar zīmējumu vai pašiem veidot zīmējumu un  tad to iededzināt kokā. Pēc darba veikšanas katrs rūķa darbnīcas apmeklētājs saņēma saldu pārsteigumu no Markusa mammas.

Saņēmām arī ļoti patīkamas atsauksmes no 1.-3. klašu audzinātājām,kas apmeklēja darbnīcas.

Atsauksmes par  rūķu darbnīcām 1.-3.klašu grupās:

“Paldies par jauko ideju un iespēju paviesoties lielajā skolā! Bija patīkami vērot kā pusaudži iesaistās un organizē darbu. Bērniem ļoti patika gatavot šīs rokasprādzes no kastaņiem un tās arī izdekorēt. Bet nepatika, ka visiem kastaņiem nebija kārtīgi izdurti caurumi; nepatika, ka sākumā bija jāver uz baltā diega, uz kura bija grūti uzvērt. Bet mazās nepilnības jau ir tikai tiem, kas dara...Tāpēc mīļš paldies no 3.a klases skolēniem un audzinātājas.”

“Ideja "Rūķu darbnīca" pati par sevi- lieliska! Bija padomāts, ka katrai klašu grupa sava radošā aktivitāte. Paldies par šo iespēju!”

 

“Paldies par labi noorganizēto Rūķu darbnīcu,sagādātajiem materiāliem.Bērni apguva interesantas prasmes.Apbrīnojuma bija dažu lielo rūķu pacietība skaidrot vēl un vēlreiz.Iepriecināja arī klases noformējums.Tā bija laba iniciatīva sadarbībai ar mazo skolu.Varbūt nedaudz patraucēja,ka katrai klasei bija jādodas uz lielo skolu,mazajiem droši vien ērtāk būtu darboties mazajā skolā.Ļoti iespējams,ka tas arī bija mērķis,lai mazie skolnieciņi iepazītos ar lielo skolu,skaistajiem rotājumiem,tādēļ vēlreiz paldies par jauko pasākumu.”

 

“Paldies, ka bija iespēja šādā veidā sadarboties abu skolu skolēniem. Priecē 7.klases audzinātāju un skolēnu pozitīvā attieksme. Jutām, ka esam ĻOTI gaidīti. Lai izdodas arī turpmāk kopā darboties!”

Rūķu darbnīcu organizēšana prasīja daudz laika un enerģijas, un iesaistes, bet pretī deva daudz prieka, gandarījuma, ticību saviem spēkiem un kopības sajūtu.

 

Teksts un foto: 7.klases  audzinātājas Ilga un Arta

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !

 

2022.gada 19. decembrī mēs, 11. klases skolēni, labo darbu ietvaros devāmies uz Valmieras dzīvnieku patversmi. Labdarības pasākumā piedalījās arī skolēni no citām klasēm, palīdzot sagādāt patversmes iemītniekiem visnepieciešamākās lietas. Lielu paldies par atsaucību vēlamies teikt 2.b klases skolēniem un audzinātājai.

Pasākumu iesākām ar skolēnu saziedoto mantu apkopošanu un nogādāšanu mazajiem mīluļiem. Pēc mantu nogādāšanas un sveicienu apmaiņas, patversmes pārstāves vadībā devāmies iepazīties ar patversmē mītošajiem dzīvniekiem, kuriem veltījām mūsu mīlestību, laiku un līdzjūtību.

 

11.klases skolēni