Novērtējot ūdens nozīmību, 2021.gada 22. – 26.martā Rūjienas vidusskolas skolēni piedalījās Baltijas jūras projekta Ūdens nedēļā, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi dabā.

Šī gada tēma “Novērtē ūdeni!” aicina mums padomāt – cik svarīgs ir ūdens mūsu mājās, vietējā apkārtnē, dzīvajiem organismiem, labklājībai un kultūrai. 

Ūdens cilvēku dzīvē ir neiedomājama sastāvdaļa. Bez ūdens nav iedomājama dzīvība. Jau izsenis latviešu senči par godu ūdenim ir sacerējuši tautasdziesmas un lepojušies ar ūdens brīnumaino spēku – audzēt, tīrīt un atbrīvot dvēseli no negatīvām emocijām: 

Tīšām sēdu upmalē,

Upes dziesmu klausījos:

Ūdens sauca, akmens vilka,

Kraujmalītis vizināja.

Ūdens nedēļas ietvaros Rūjienas vidusskolas mācību saturā, integrējot ūdens nozīmības tēmu cilvēku dzīvē, tika veiktas dažādas aktivitātes.

1. – 4. klašu skolēni ar savām audzinātājām un pedagogu palīgiem vēroja ūdens agregātstāvokļus dabā. Skolēni ar lielu prieku meklēja un atklāja, ka ūdens mēdz būt gan gāzveida (migla, tvaiki), šķidrā (peļķes, dzeramais ūdens, upes), gan cietā (ledus) stāvoklī. Skolēni ar interesi gāja dabā, veica eksperimentus dabaszinībās un mūzikā, saklausot ūdens skaņas apkārtnē. Viens no aizraujošākajiem uzdevumiem 1.b klases skolēniem bija muzicēšana ar ūdens glāzēm. Skolēni relaksējās un aktīvi, caur piedzīvojumiem apguva ūdens izpēti, kas noteikti vēl ilgi paliks atmiņās. Savukārt, 2.a klases audzinātāja apkopoja un iesēja skolēnu iesūtītos ūdens foto uzņēmumus grāmatiņā, kur katram no skolēniem tika atvēlēta sava lapaspuse, kurā ierakstīt ticējumu un atklātu savu skatījumu par ūdens nozīmību. 3.b klase aktīvi iesaistījās ūdens vērojumos gan laika apstākļu ietvaros, gan saskatot ūdeni dažādās apkārtnes vietās. Liels bija prieks, ka skolēnu uzņemtajās fotogrāfijās redzami smaidi un mirdzošas acis, kas liecina, ka aktīvie dabas pētnieki ir nodevušies patiesiem ūdens atklājumiem.

 

Valodu skolotāji aicināja skolēnus atrast idiomas un frazeoloģismus par ūdeni dzimtajā valodā, angļu, krievu un vācu valodā. Frazeoloģismos ļoti iedziļinājās 5.klases skolēni. Spilgtākās idiomas un frazeoloģismi bija:

 • jūtos kā zivs ūdenī (brīdis, kad cilvēks jūtas ļoti labi konkrētā dzīves posmā, situācijā);
 • esmu kā izmesta no laivas (nonākot nestandarta situācijā);
 • nu gan lej ūdeni (runā neskaidri, neatbilstoši tematam);
 • kā ar aukstu ūdeni apliet - turn out for the cold;
 • līdzīgi kā divi ūdens pilieni - as like as two peas;
 • ne uguns, ne ūdens tos nevar šķirt - thick as thieves;
 • turēties virs ūdens - keep one's head above water;
 • ūdeni sietā nest - draw water in a sieve. 

Savukārt, ķīmijā, dabaszinībās un fizikā skolēni tika aicināti veikt dažādus eksperimentus ar ūdeni un praktiski apgūt ūdens īpašības. 

Skolas pedagogi, iesaistoties Ūdens nedēļai veltītajās aktivitātēs iesaistījās tiešsaistes vebinārā “Ūdeņu dinamika vidē”. 

Filologs T.Fullers ir teicis: “Pirms nav izžuvusi aka, mēs neapzināsimies ūdens vērtību.” Aicinu ikvienu padomāt par šiem vārdiem. Jau laikus aktualizējot mācību stundās ūdens nozīmību un vērtību skolēniem, ir cerība, ka jaunā paaudze aizdomāsies un spēs pievērst arī pieaugušā uzmanību ūdens saudzēšanā. 

Ūdens ir dabas dzīvības sula, kas plūst un palīdz mums dzīvot veseliem. Ūdens ir visas dabas skaistums. Ūdens ir dzīvs, tas tek vai to satrauc vējš, tas kustas un piešķir dzīvību visam, kas apkārt. Novērtēsim ūdens nozīmību pirms aka izžuvusi!

 Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

Šodien, 11.martā, Rūjienas vidusskolas 12.klases skolniecei Dārtai Dinijai Deičmanei Rūjienas novada priekšsēdētājs Guntis Gladkins un Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure pasniedza Valmieras ROTARI kluba dāvāto stipendiju. 

Dārta Dinija Deičmane Rūjienas vidusskolā mācās no pirmās klases. Viņas sekmes vienmēr ir bijušas teicamas. Vidējais vērtējums visos mācību priekšmetos ir 9,08 balles. Dārtai Dinijai visvairāk padodas eksaktie mācību priekšmeti -  ķīmija un bioloģija. Dārta Dinija ir ļoti apzinīga un mērķtiecīga skolniece, viņa regulāri pārbauda savas prasmes un piedalās šo mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Dārta Dinija sarunā atklāj: “ Pēc Rūjienas vidusskolas beigšanas vēlos studēt farmāciju Rīgas Stradiņa universitātē, taču viss vēl var mainīties, bet noteikti zinu, ka savu nākotni saistīšu ar medicīnu, jo vēlos palīdzēt cilvēkiem uzlabot savu ikdienu. Man tas sagādā gandarījumu.”

Audzinātāja Māra Guna Dreimane Dārtu Diniju raksturo, kā zinātkāru, nosvērtu, gudru,  ļoti atbildīgu skolnieci, kurai viena no interesēm skolas gados ir atklājusies mūzika: “Viņa dzied skolas meiteņu korī un vienu reizi ar kori ir sanācis piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.”  Nākotnē Dārta Dinija apsver domu dziedāt kādā no augstskolu koriem. Viņa ne tikai dzied, bet arī māk spēlēt klavieres, jo deviņu gadu garumā izmantojusi iespēju Rūjienas vidusskolā mūzikas novirzienā apgūt klavierspēli. Klases audzinātāja saka: “Ir jūtams, ka mūzika viņai palīdz atbrīvot prātu un vienkārši uzlabo dienu.”

Kā vēl vienu Dārtas Dinijas hobiju var minēt zīmēšanu - zīmē visu, kas vien ienāk prātā. Dārta Dinija ir absolvējusi Rūjienas mākslas skolu. Pateicoties šai skolai, viņa ir iemācījusies ne tikai radīt mākslu, bet arī apmeklēt izstādes un baudīt, analizēt citu radītos darbus. 

Dārta Dinija ir izmantojusi Rūjienas vidusskolas piedāvāto iespēju un ieguvusi B kategorijas autovadītāja apliecību.

2019./2020. mācību gadā Dārta Dinija piedalījās konkursā „Gudrs, vēl gudrāks.”

Klases biedri Dārtu Diniju raksturo, kā draudzīgu, izpalīdzīgu, nosvērtu, gudru, apņēmīgu un allaž pozitīvi noskaņotu. Dārta Dinija katrai lietai prot saskatīt gaišo pusi. Brīžos, kad viņa neizprot kādu uzdevumu, viņa pati atradīs veidu, kā to atrisināt.  Dārta Dinija prot izteikt un aizstāvēt savu viedokli. Viņai piemīt iekšēja inteliģence un tolerance. Dārtu Diniju raksturo teicamas laika plānošanas prasmes, jo viņai pietiek laika gan mācībām, gan vaļaspriekiem.

Klases audzinātāja savā runā pauž cieņpilnu attieksmi pret Dārtu Diniju: “Skolnieci raksturo patriotiska attieksme pret savu valsti, novadu un skolu. Varu būt lepna, ka esmu varējusi būt kopā ar Dārtu Diniju savā audzināmajā klasē.”

Esam lepni par katru Rūjienas vidusskolas skolēnu. Zināšanu ieguves ceļš ir skaists, jo katrā lappusē, teikumā, pētījumā atklājas kas jauns un iepriekš neizzināts. Pārņem lepnums – būt kopā ar skolēniem, kuri katru dienu vēlas pieredzēt ko jaunu un zināšanu apguves procesu bauda kopā ar zinošiem, izdomas bagātiem un sirds gudriem pedagogiem. Paldies pedagogiem, vecākiem, kuru atbalsts un motivācija ir ļāvusi Dārtai Dinijai sasniegt savus mērķus.

 

Veiksmi tālākajā dzīves ceļā vēlot,

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

Jau izsenis, no sentēvu laikiem, ziemas mēneši latviešiem saistījušies ar vakarēšanu - vakara pavadīšana ģimenes lokā, kopīgi strādājot, runājot, dziedot, skandinot tautasdziesmas. Laikā, kad daba un cilvēki gatavojas ziemas sagaidīšanai un aktīvais vasaras darbu cēliens aiz muguras, ikviens vairāk varēja atvelēt laiku sevis un pasaules izzināšanai, pārdomām par laika ritējumu, dzīves vērtībām, cikliskumu, atmiņām un saskarsmei ar senčiem. Jau senos laikos ziemas tumšajā laikā dzimtas pulcējās kopā savās mājās, lai godinātu priekštečus – atcerētos un pieminētu labos darbus sarunās, dziesmās, teiku stāstos, mīklās un rotaļās.

Tumšajos ziemas vakaros tika darināti dažādi darbarīki, priekšmeti – grebtas koka karotes, pīti grozi, vīti striķi. Sievietes šuva, adīja, vērpa vilnu, lina auklas, adīja cimdus, zeķes un cepures.  Ikviens piedalījās darbos.

Mājā valdīja miers un svētība. Vienīgais gaismas avots bija pašu izlietās sveces, kuras varēja atļauties tikai turīgākie saimnieki, un aizdegtie koka skaliņi, kuri gaisā radīja nelielu dūmu aromātu, kas iespraucās katrā telpas stūrī un piepildīja to ar savu īpašo aromātu, to papildināja svaigi grebta koka smarža. Senču domas līdz mums nonākušas kā tautas ticējumi:

 • ja skalam degot, paliek gara ogle, tad būs kāds viesis;
 • skalam nekad nedrīkst dedzināt abus galus, lai nesadedzinātu mājas svētības un miera garu;
 • ja sveču lējējas rājas, tad sveces tumši deg un sprakšķ;
 • auklas nevar pie gultas piesietas vīt, lai cilvēks, kas tanī gultā guļ, nekrāktu.

Turpat skalu gaismā tika darināti arī ikdienā lietojamie apavi. Tikai stipra un droša roka varēja izgriezt pastalu no biezā ādas gabala.

Vakari pagāja ne vien kopā darot darbus, bet arī sarunājoties, jokojot, dziedot, stāstot pasakas un teikas, mazākie mācījās burtus, jo starp ikdienas darbiem vecākiem bija grūti atrast laiku bērnu izglītošanai.

20. gadsimtā mainījās saimniekošanas un dzīves veids, vakarēšanas tradīcija pamazām zuda. Taču šodien, kad ar rokām darinātajiem priekšmetiem mūsu acīs ir īpaša vērtība, atgriežas vēlme būt kopā, un darināt jaunas un skaistas lietas, mācīties dažādas prasmes, baudīt tradicionālus un jaunus našķus, atjaunot kopīgas pašu stāstīšanas, lasīšanas un dziedāšanas tradīcijas nu jau pie elektrisko spuldžu apgaismojuma.

Lai atsauktu atmiņā sentēvu lietu nozīmi, darbarīkus, priekšmetus, kuri darināti pašu rokām, ieliekot tajos sirds siltumu, zināšanas un mīlestību, skolēni tika aicināti pārskatīt savas ģimenes krājumus un atrast tajos nozīmīgas senatnes lietas, priekšmetus un ar to attēliem piedalīties virtuālās izstādes "Tēvu zemes novadā" tapšanā.

Iesūtīti tika dažnedažādi attēli -  sentēvu darbarīki, keramikas izstrādājumi, tekstilizstrādājumi u.c. veida seni, vēsturiski priekšmeti un objekti. Attēlam klāt tika pievienoti nelieli apraksti, ar ko šis priekšmets/objekts nozīmīgs ģimenei.

Paldies katram par atsaucību un piedalīšanos izstādes tapšanā. Īpaši lielu paldies vēlos izteikt 5.klases audzinātājām Ilgai Penkai un Montai Brīnumai, 7.b klases audzinātājai Marikai Glušonokai, 2.b klases audzinātājai Inesei Krūmiņai par aktīvu darbu skolēnu iesaistē.  

Virtuālo izstādi no 25.janvāra varēsi vērot skolas mājas lapā un lietotnē Facebook.

 

Ģimene ir cilvēki, kuri mūs satuvina un stiprina!

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

“Sniegi kūstot ūdens elpu dvašo,

Zilgmē ienirst meža zosu bars.

Priežu galos un pār jūru plašo

Saules zeltu sijā pavasars. (..)”

(V. Belševica)

Pavasaris daudziem no mums sazīmē ikdienas krāsas daudz spilgtākas un padara dienas gaišākas, emocionāliem notikumiem bagātīgākas. Gluži kā bērzu sula pavasarī savu tecējumu koka dzīlēs uzsāk arvien sparīgāk, arī cilvēka ikdienas dzīvei ir nepieciešams dzīvesprieks. Pavasarī ikviens sevī ir izjutis pārmaiņas, atmodu un pārliecību par savas dzīves mērķiem, kuru rada dabas mošanās. Šajā plaukstošajā atmodas laikā daba aicina iet, raudzīties, pētīt, izsmaržot un rast mieru sevī. 

Sagaidot 2021.gada 1.martu, Rūjienas vidusskolas skolēni, vecāki, skolotāji, skolas darbinieki izmantoja iespēju dienu pavadīt svaigā gaisā, aktīvi darbojoties un piedzīvojot ko jaunu un nebijušu. Pats svarīgākais - baudot dienu bez datora. Atzinīgi 1.marta ekspedīciju dienu vērtē arī skolēni: 

 • Sveicu visus pirmajā marta dienā. Mums ar mammu bija neliela ekspedīciju pastaiga pa Rūjienu! Man ļoti patika šī diena, daudz svaiga gaisa un smieklu! (Kristofers Jānis Lucis)
 • “Labdien! Šo dienu es pavadīju svaigā gaisā piejūras pārgājienā kurā nogāju 8 km - no Mangaļsalas mola līdz Vecāķu pludmalei.” (Sanija Krauja)
 • “Pētīju kukaiņus. Devos pastaigā ar ģimeni, un meklējam ķērpjus. Jauka diena!” (Marija Lielmeža)
 • “Sveiciens Manai skolai no Roja Kolbuna 7.a klases skolnieka. Pretī pavasarim devos noķert pavasari un pēdējo ledu Burtnieku ezerā. Tas bija forši!”

Priecājamies, ka dalījāties ar saviem atklājumiem un piedzīvotajiem dabas skatiem un pārsteigumiem arī ar mums.  Vērojot ekspedīcijas attēlus, uz brīdi varam justies viens otram daudz tuvāki, jo daba mūs vieno. 

Lai aktīvs un dzīvespriecīgs jums pavasara laiks!

direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

2020.gads - laiks radošām inovācijām! 
 
Ir pagājušas 366 dienas, kuras ikvienam no mums ir nesušas dažādus pārsteigumus, radījušas jaunas un varbūt pat iepriekš nesaskatītas iespējas. Lai gan lielāko daļu no gada 12 mēnešiem esam pavadījuši strādājot un tiekoties attālināti, tas Skolēnu pašpārvaldei nav traucējis padarīt skolas dzīvi interesantāku un pozitīvāku! 
 
Enerģijas un prieka pārpildīti janvāri iesākām ar 71. Tradicionālā basketbola turnīra POP-UP RADIO studiju, kurā pie mūsu atraktīvajiem vadītājiem - Kristas, Liānas, Rūdolfa un Sāras - viesojās, stāstos dalījās un izaicinājumos startēja tuvi un tāli basketbola fanāti! 
 
Pienākot februārim, devāmies uz Mazo skolu, lai ar 1. - 4. klašu skolēniem stiprinātu draudzības saites. Pašpārvaldes dalībnieki kļuva par jaunajiem skolotājiem, kopā ar skolēniem risinot uzdevumus un piedaloties amizantās darbnīcās! 
 
Protams, ka nevarējām sagaidīt LIELO GUDRĪBU VAKARU, kurā pulcētos komandas, lai izkustinātu prāta zobratus un ļautos erudīcijas pilnai spēlei, taču neilgi pirms paredzētā notikuma pasauli pārņēma pandēmija un pasākumu nācās atcelt. Nesamierinoties ar pēkšņo iznākumu, nolēmām veidot virtuālu prāta spēli KO TU? #paliecmājās. Spēlei, kura norisinājās ievērojot striktus drošības pasākumus, pievienojās vairāk nekā 80 komandas no visas pasaules. Zināms, ka tiešraides laikā sekoja viena ķibele pēc otras, taču domājam, ka vismaz kādu jaunu faktu uzzināja ikviens spēles dalībnieks! Tomēr ar to nebija gana!
 
Mums šķita, ka arī mācoties attālināti nepieciešams kārtīgs mācību gada noslēgums. 29. maija rītā Rūjienas vidusskolas skolotājiem, skolēniem un pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju palīdzību, no brīvdabas studijas pilsētas estrādē, sūtījām īstu vasaras pārsteigumu - dārza svinības “LAIŽAM VASARĀ!”. Kurš gan neatceras mūsu piedzīvojumus ar zaļo žigulīti? 
 
Pēc īstena brīvlaika atgriezāmies skolā, šoreiz klātienē, un bijām gatavi uzņemt jaunus, degsmi starojošus un mērķtiecīgus pašpārvaldes dalībniekus! Mirkli nekavējoties, uzsākām plānošanas darbu tuvākajiem notikumiem! 
 
Šogad skolotāju dienas rītu ar dažādiem pārsteigumiem un nebijušiem piedzīvojumiem piepildīja balvas S KVADRĀTĀ pasniegšanas ceremonija! Īpašais S2OS dzēriens, erudīcijas šova KO TU? speciālā spēle un BINGO! ar balvu - ceļazīmi uz Maltu (uz to, kas Latvijā), kā arī Skolēnu pašpārvaldes Izklaides departamenta neparastie uzdevumi skolotājiem! Balvu pasniegšanas ceremoniju papildināja nevien sarkanais paklājs, bet arī brīnišķīgi muzikālie priekšnesumi no 11., 12. klašu kolektīviem un grupas ATESTĀTS. Izklausās grandiozi? Tā arī bija!
 
Lai arī cik dīvaini tas izklausītos, jau atkal pēc rudens brīvlaika 7. - 12. klašu mācības Lielajā skolā nomainīja darbs mājās. 17. novembra rītā, devāmies ceļā un satikāmies ar Latviju mīlošiem cilvēkiem, un priecājāmies visi kopā, bet katrs paliekot savās mājās! Šoreiz arī LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS svinējām attālināti, bet tā, lai to sajustu ikviens - gan tuvs, gan tāls! Jo Latvija ir zeme ar skanīgām dziesmām, gavilējošām dejām un dzirkstošiem cilvēkiem!
 
Un visbeidzot, 2020. gadu noslēdzām ar mīļām un sirsnīgām sarunām ZIEMASSVSVĒTKU ŠOVĀ ar Hannu. Mūsu Ziemassvētku studijā radījām neredzētus brīnumus, veidojām savienojumus caur īpašo svētku kamīnu un tikāmies ar viesiem virtuāli! Sagaidījām pat Ziemassvētku vecīša vēstuli un rūķu apciemojumu! 
 
2020.gads - laiks radošām inovācijām! Ar notikumiem klātienē, tiešsaistes šoviem virtuāli, bet vesels gads ir pagājis! Skolēnu pašpārvaldei tas ir bijis liels un vienreizējs piedzīvojums!
Uz tikšanos 2021.! 
 
Skolēnu pašpārvaldes prezidents Jēkabs Jostsons