Vizīte Grieķijā

.
No 2012.g. 28. aprīļa līdz 6. maijam Rūjienas vidusskolas skolotāji - Līga Stupele, Maruta Berga, Vidars Zviedris un skolēni Egija Miška un Evija Lukašēvica piedalās Comenius projekta "Keep Fit and Active - Be Healthy and Happy!" noslēguma vizītē Grieķijā.
.
.