GLOBE

GLOBE
Global Learning and Observations to Benefit the Environment

www.globe.gov

Globe projektā iesaistītas 20000 skolas no 110 pasaules valstīm

Latvijā Globe projektā darbojas 14 skolas

Rūjienas vidusskola darbojas GLOBE projektā no 1993.gada.

Projekta mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par globālajām vides problēmām, vienlaicīgi padziļinot viņu zināšanas dabas zinībās un attīstot viņu informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.