Viens no Rūjienas vidusskolas  attīstības mērķiem ir mainīt tradicionālo, direktīvo mācīšanu un mācīšanos par inovatīvu, izzinošu, radošu procesu, pārveidot skolu par mūsdienu izglītības iestādi, kur skolēni iegūst labākus pamatus turpmākai izglītībai. Skolas vadība kopā ar pedagogiem plāno realizēt izglītības saturu, mainot mācību metodes,  iepazīst inovatīvas programmas, mēģinot noderīgāko īstenot mūsu skolā. Lai to realizētu, skolotājiem jāapmeklē kursi, jāmācās, jāapgūst dažādas prasmes, jāiegūst jaunāko informāciju veiksmīgāka mācību procesa organizēšanai.

Lai būtu iespēja mācīties no ārzemju kursu pasniedzējiem,  komunicēt, dalīties pieredzē, sadarboties ar skolotājiem no citām Eiropas valstīm, 2015. gada janvārī  rakstīju Erasmus+ K1 projektu „Using IT in new teaching methods for European dimension school” par iespēju skolotājiem iepazīties ar jaunākām metodēm tehnoloģiju pielietošanā darbam klasē un ārpus skolas. Elderberry AB pieaugušo izglītības centrs piedāvā ļoti vērtīgus, mūsdienīgus, aktuālus kursus ar četrām programmām.  Kursu tēmas ietver realitāti un inovācijas, tajos  ir paredzētas daudz interesantas lekcijas, praktiskas aktivitātes. Pēc veiksmīgas projekta uzrakstīšanas saņēmu apstiprinājumu no  Valsts Izglītības attīstības aģentūras par iespēju saņemt Eiropas finansējumu projekta realizācijai. Projektā biju paredzējusi  uz kursiem doties četriem skolotājiem bet finansējumu saņēmām tikai priekš diviem- pa vienam uz katru kursu norises vietu. Tas nozīmē, ka uz kursiem nedosies skolotājs, kurš nav drošs par savām svešvalodu prasmēm. 

Piedalīties kursos Turcijā Stambulā no 2015. gada 25.-31. oktobrim  piekrita skolotāja Māra Ozola. Šo  kursu dalībnieki bija skolotāji no  Zviedrijas, Horvātijas, Polijas, Rumānijas, Somijas, Latvijas. Kursos no 2016. gada 15. - 21.maijam Grieķijā Santorini piedalījos es pati. Šajos kursos piedalījās skolotāji no Somijas, Zviedrijas, Itālijas, Slovēnijas, Lietuvas, Īrijas, Polijas, Francijas un Latvijas. 

Abu kursu uzdevumi bija līdzīgi- sniegt skolotājiem zināšanas un prasmes, kā pielietot mobilās ierīces mācību procesā. Uzsvars tika likts uz ārpusklases aktivitātēm. Kursanti strādāja gan pie aktivitāšu plānošanas, īstenošanas, gan iegūto materiālu apstrādes un prezentēšanas, apguva dažādas mobilo ierīču lietotnes:  video un audio apstrādi, montāžu, QR koda veidošanu, testu sagatavošanu. Kursu darbs tika organizēts kā grupu darbs, katrā grupā izmantojot pa planšetei, ko sagatavojuši kursu organizatori, pirms kursiem instalējot nepieciešamās programmas, aplikācijas. 

Izmantojot digitālās ierīces un pildot dažādus kursu uzdevumus, skolotājām bija iespēja apskatīt, iepazīt Stambulas un Santorini salas vēsturiski nozīmīgākās vietas, uzzināt metodes, kā interesantāk organizēt muzeju un vēsturisko objektu apskati, iepazīšanu.  Kursu laikā informatīvās teorijas lekcijas mainījās ar interesantu, aktīvu praktisko darbu. Grupās bijām iedalīti skolotāji no dažādām Eiropas valstīm. Arī dzīvošana kursantiem tika organizēta vienā viesnīcā, lai ārpus lekciju un nodarbību laikā kursanti varētu savstarpēji komunicēt, sadarboties,  un varbūt pat veidot  kontaktus  tālākai sadarbībai.

Kursos iegūtās prasmes un zināšanas būs labs papildinājums mūsdienīga mācību procesa īstenošanai. Par dalību kursos abas esam ļoti apmierinātas. Bija interesanti un noderīgi. Noteikti kaut ko no uzzinātā un apgūtā izmantosim turpmākajā darbā. Grieķijā kursos piedalījās 6 skolotājas no vienas Polijas skolas un katrai bija līdzi sava skolas planšete. Viņas ar tām darbojās visur, paspējot izpildīt arī grupas darbu. Žēl, ka vēl nav radusies iespēja arī Rūjienas vidusskolā iegādāties planšetes skolēnu praktiskai darbībai dažādu mācību priekšmetu skolotāju stundām un nodarbībām. Skolotājiem ir grūtāk organizēt darbu ar tehnoloģijām, jo ne visiem skolēniem ir iespējas iegādāties planšetes vai modernākos mobilos telefonus un ja arī ir, tie ir atšķirīgi. Tas nedaudz skolotājam sarežģī sagatavošanos, organizēšanu un dažādu aktivitāšu vadīšanas darbu. Cerēsim, ka līdz 2018. gadam, kad skolās uzsāks datorikas apmācību no pirmās klases, arī mūsu skolas skolēniem tiks rasta iespēja apgūt modernākās informāciju tehnoloģijas.

Ligita Gaile

GALERIJA