Erasmus+ projekta “Water Around Us” ietvaros 9. Klašu skolēniem jau septembrī notika mācību ekspedīcija, kurā viena diena tika veltīta Vidzemes jūrmalas sīkākai iepazīšanai. Skolēni grupās pētīja augu valsts daudzveidību – noteica aļģu sugas, pētīja kāpu zonā augošos augus, veica ūdens analīzes, nosakot ūdens elektrovadītspēju, pH, temperatūru, u.c., mēģināja ar noteicējiem noteikt dzīvniekus, veidoja gliemežvāku kolekciju. Visus savus pētījumus skolēni fiksēja daba lapās, veidoja aprakstus, video sižetus, fotogrāfijas.

Tie skolēni, kuri bija visus uzdevumus veikuši un rezultātus iesūtījuši, piedalījās mācību ekskursijā uz Jūrmalu. 

Jūrmalā apmeklējām Ķemeru Nacionālā parka Meža māju. Skolēni, skatoties filmu un klausoties stāstījumā, uzzināja par dabas bagātībām Ķemeru Nacionālajā parkā.

Ķemeru Nacionālā parka Meža māja.

 

Gājām nelielā pastaigā – izgājām dabas taku, kas izveidota gar Vēršupītes krastu, turpar pie Meža mājas. Takā bija daudz norādes ar plašu informācijas klāstu par īpašiem augiem, koku sugām, dzīvniekiem, putniem.

 

Dabas taka gar Vēršupīti.

Meža mājas darbinieki bija sagatavojuši skolēniem ūdens aprites demonstrējumus un piedāvāja skolēniem pašiem salīdzināt dažādus dabas ūdeņus pēc izskata, un noteikt, kurš paraugs ņemts no purva, kurš no sēravota, kurš no pazemes urbuma. 

 

Pēc Meža mājas apmeklējuma devāmies apskatīt īpašo sēravotu “Ķirzaciņa”, kuram izveidota speciāla lapene. Kā zināms, Ķemeru apkārtnē ir vairāki sēravoti, kuri satur sērūdeņradi un ir ar dziednieciskām īpašībām. 

 

Ķemeru sēravots “Ķirzaciņa”.

 

Ekskursijas noslēgumā devāmies uz Līvu akvaparku, lai izbaudītu ūdens aktivitātes.

Skolotāja Anda Deksne