Baltic Expro 2011

 

Baltic EXPRO 2011

2011. gada 1.- 3.decembrī Tallinā norisinājās Baltic Expro 2011” - ikgadējā Baltijas valstu Eiropas Savienības Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātu izstāde un semināri, kuros tika uzaicināti piedalīties astoņi projekti no Latvijas, to skaitā Rūjienas vidusskola ar Comenius projektu „Keep Fit and Active – Be Healthy and Happy!”

Izstādē piedalījās vairāk nekā 50 Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Nordplus programmu projektu īstenotāju pieredzi.

Rūjienas vidusskolu izstādē pārstāvēja skolotājas Māra Dreimane, Anda Deksne un 11. klases skolniece Linda Čukure.

Katrs uzaicinātais dalībnieks izstādē piedalījās ar sava projekta stendu, kurā tika atspoguļoti galvenie projektu rezultāti, ieguvumi, pieredze. Tāpat katram dalībniekam tika iedalīts laiks radošai darbnīcai, kurā bija jāprezentē kāds no projekta rezultātiem, mēs izvēlējāmies citiem demonstrēt galda spēli par Eiropas valstu kultūru, sportu, veselīgu uzturu.

Interesanti bija piedalīties citu projektu prezentācijās – iemācījāmies veidot Ziemassvētku rotājumus, spēlējām citu projektu piedāvātās spēles, klausījāmies bundzinieku priekšnesumus, iesaistījāmies burvju atrakcijās, mācījāmies veidot filmiņas, veikt fizikas eksperimentus un daudz ko citu.

Izstāde mums devusi iespēju iepazīt citus projektus, tikties klātienē ar šo projektu realizētājiem skolotājiem un skolēniem, rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Skolotājas Māra Dreimane, Anda Deksne un 11. klases skolniece Linda Čukure pie Rūjienas vidusskolas stenda.

Linda Čukure radošajā darbnīcā prezentē projektā veidoto galda spēli.

Linda atbild uz izstādes koordinatora jautājumiem.

Linda piedalās radošajās darbnīcās.