Keep Fit and Active – Be Healthy and Happy!

Projekta realizācijas laiks: 2010.-2012. g.

Dalībvalstis: Somija, Norvēģija, Rumānija, Latvija, Polija, Portugāle, Spānija, Franci.ja, Grieķija, Vācija, Īslande

Projekta mērķi:

 1. pievērst izglītot skolēnus par veselīga uztura nozīmi, veicināt skolēnu aktīvu dzīvesveidu;
 2. veicināt skolotāju un skolēnu sadarbību ar partnerskolām.

Aktivitātes 2010./2011.m.g.

 • logo konkurss;
 • skolotāju vizīte Martinikā;
 • skolēnu aptauja partnerskolās;
 • vārdnīcas veidošana;
 • spēles veidošana;
 • veselīgu brokastu gatavošana;
 • Comenius maratons;
 • skolēnu sporta spēļu apkopošana;
 • skolēnu un skolotāju vizīte Spānijā;
 • skolēnu apmaiņa Polijā;
 • skolēnu apmaiņas organizēšana Latvijā.

 

Aktivitātes 2011./2012.m.g.

 • skolotāju vizīte Rumānijā;
 • jauniešu pavārgrāmatas veidošana;
 • skolēnu apmaiņa Somijā;
 • projekta aktivitāšu atspoguļošana masu mēdijos;
 • projekta darba analīze, izvērtēšana;
 • skolēnu un skolotāju projekta noslēguma vizīte Grieķijā.

Sīkāk par projektu: www.our-comenius.net