Rūjienas vidusskolas skolēni tiek aicināti piedalīties projekta “Let’s tune in to Europe”dziesmas konkursā.

 

Dziesmas konkursa noteikumi:

Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta “Let’s tune in to Europe” dziesmu, kura tiks izmantota starptautiskā projekta ietvaros. Projekta darba grupā tika sacerēts dziesmas teksts, kuram jāsacer melodija.

Konkursa dalībnieki – Rūjienas vidusskolas skolēni. Konkursa dalībnieku skaits ir neierobežots. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par to, ka sacerētā melodija pieder viņam un nav svešs autordarbs.

 

Projekta dziesmai jāatbilst šādām prasībām:

* dziesma ir vienkārša, melodiska, viegli uztverama,

* dziesma ir piemērota izpildīšanai projekta pasākumos,

* dziesmā ir izmantots darba grupā sacerētais teksts:

 

“Ciao! Cantiamo in Italia.                 

Hola! Cantamos en Espana.                            

Zdraveite! Nie peem v Bulgaria.                     

Czezč! Spiewamy w Polsce.                          

Labdien! Mēs dziedam Latvijā.

Tere! Me laulame Eestimaa.

 

So,

Let’s sing together,

Let’s play together,

Let’s dance together,

Let’s tune in Europe!”

 

 

*dziesma iesniedzama gan audio, gan nošu pierakstā (digitālā vai rokrakstā) personīgi vai sūtot uz e- pastu ina_p@inbox.lv vai airaburve@inbox.lv .

Darbi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.maijam skolotājām Inai Plaukai vai Airai Burvei.

Darbu vērtēšana un apbalvošana.

Rūjienas vidusskolā tiks izvērtēts viens labākais darbs, kurš tiks iesniegts dziesmu konkursam otrajā kārtā, kas notiks starp projektā iesaistajām partnerskolām. Konkursa dalībnieki saņems pārsteiguma balvas.

Informācija par dziesmas konkursu var atrast skolas mājas lapā www.rujienasvidusskola.lv