Rūjienas vidusskolas skolotājas Māra Guna Dreimane un Anda Deksne piedalījās Erasmus+ projekta "Water Around Us" skolotāju vizītē Somijā Lappeenrantā 2016. gada no 22.-27. maijam.

FOTOGALERIJA

 

Erasmus+ projekts „Water Around Us” Rūjienas vidusskolā tiek realizēts no 2014.gada augusta. Projektā iesaistītas skolas no Spānijas, Portugāles, Somijas, Vācijas, Islandes un Latvijas. Projekta partnerskolās notiek dažādas aktivitātes, kas saistītas ar kopējo tēmu – “Ūdens”, kā rezultātā top dažādi mācību un metodiskie materiāli. Projekta aktivitātes tiek realizētas arī skolēnu un skolotāju mācību braucienos partnerskolās. 

Projekta „Water Around Us” otrā gada pēdējā skolotāju tikšanās notika pie partneriem Somijā Lappeenrantā (22.-27.maijā). Braucām divatā ar skolotāju Māru Gunu Dreimani. Uz Helsinkiem ceļojām ar prāmi no Tallinas. Laiks bija jauks gan turpceļā, gan atpakaļceļā, un varējām izbaudīt saules vizuļošanu un mazo saliņu ainavas tuvojoties Helsinkiem.

Lappeenranta ir pilsēta Somijas dienvidaustrumos (apm.73 tūkst. iedzīvotāji). Pilsēta atrodas Saima ezera krastā. Saima ezers aizņem teritoriju apm. 4400 km2 un ir lielākais ezers Somijā. Ezers ir slavens ar savu kanālu sistēmu, kas to savieno ar Somu jūras līci. Kanāla garums 43 km. Apmēram puse kanāla pieder Somijai, otra puse – Krievijai. Interesanti, ka augstumu starpība starp Saima ezeru un Somu jūras līci ir 78 metri, un visu 43 km garumā ir 8 slūžas, kurās kuģītim braucienā uz Viborgu 8 reizes jāpaceļas un 8 reizes jānolaižas līdz attiecīgajam ūdens līmenim. Dziļākās slūžas ir 12 metri.

Somu kolēģi mums bija noorganizējuši ekskluzīvu ceļojumu cauri Saima kanālam (projekts taču par ūdeni!) līdz pat Viborgai. Tātad uz dažām stundām viesojāmies tagadējās Krievijas (bijušās Somijas pilsētas Vipuri) pilsētā Viborgā.

 

Saima ezers.

 

Saima ezers.

 

Slūžas ceļā uz Viborgu. 

 

Viborgā pie senā aizsargtorņa.

 

Viborgas pils – pilsētas simbols.

Saima ezera burvību varējām izbaudīt ne tikai vizinoties kuģītī, bet arī pašiem mēģināt airēt laivu pa ezeru – somu kolēģi bija parūpējušies par sportisku aktivitāti uz ezera. Bija interesanti, laivā bijām 12 airētāji un vajadzēja airēt ritmā, kas sākumā nemaz tik viegli neizdevās. Šādi braucieni tiek organizēti arī klašu kolektīviem, ko izmanto arī Lauritsalas skola.

 

Somu kolēģi un skolēni mūs laipni uzņēma savā skolā (Lauritsalukuolu). Skola atrodas ārpilsētā, apkārt plaša zaļā zona, plaši pagalmi, kur pavadīt starpbrīžus. Direktors teica uzrunu un iepazīstināja mūs ar jaunumiem skolā un somu izglītības sistēmā. Šķiet, kas gan ko mainīt sistēmā, kas dod tik augstus rezultātus skolēniem? Bet somi domā soli uz priekšu – par prasmēm un iemaņām, kas būs nepieciešamas nākotnē, jādomā jau šodien. Tāpēc ar nākamo mācību gadu skolā būs kardinālas izmaiņas – vairāk tiks strādāts ar projektu metodi, būs garākas stundas, bet stundās vairāk aktīvas darbības, tiks ieviesta sporta stunda katru dienu, katram skolēnam tiks nodrošināts portatīvais dators, lai attīstītu IT prasmes, u.c. darbības, lai gala rezultātā strādātu uz padziļināto mācīšanos. 

Interesanti būs dzirdēt somu kolēģu pieredzi kādā no tikšanās reizēm nākamajā gadā.

Lappeenranta ir arī nozīmīgs Somijas rūpniecības centrs. Otra lielākā Eiropas papīrfabrika “KAUKAS” atrodas tieši šeit. Mums bija dota iespēja apmeklēt šo uzņēmumu. 

 

Skolotāji pie papīrfabrikas administrācijas ēkas.

 

Papīrfabrika “KAUKAS”.

Papīrfabrika ir cieši saistīta ar blakus esošo biodīzeļdegvielas uzņēmumu, kurš par izejvielu izmanto koksnes atkritumus. Tādējādi tiek nodrošināta koksnes kā izejvielas pilnvērtīga izmantošana.

Skolotāju semināra mērķis bija atskatīties uz paveikto un ieskicēt aktivitātes nākamajam gadam. Projekta vadītāja Izabella bija sagatavojusi izvērtējuma anketu par visām aktivitātēm šajā mācību gadā. Katrs partneris centās objektīvi izvērtēt savu un visa projekta kopējo darbu, lai varētu fiksēt, ko uzlabot, kā pilnveidot atsevišķas aktivitātes.

Šī gada tēma bija “Ūdens aprite”. Šogad paveikts daudz. Ir izveidots kalendārs 2016.gadam, iekļaujot skolēnu fotogrāfijas no visām partnervalstīm. Sagatavoti eksperimenti par ūdens apriti, kas tika demonstrēti skolēnu un skolotāju vizītē Spānijā. No eksperimentu aprakstiem tiek veidots metodiskais materiāls – buklets un plakāts par ūdens apriti. 

Esam strādājuši arī literārā jomā – meklējuši katrs savā valstī atbilstošākās parunas, sakāmvārdus par ūdeni, veidojuši tiem ilustrācijas. Rakstījuši pasakas, stāstus, dzeju par ūdeni. Labākie darbi tika apvienoti bukletā.

Nākamais gads projektā ir pēdējais, tāpēc svarīgi, lai visas aktivitātes būtu savlaicīgi paveiktas. Tuvākais un atbildīgākais mūsu – Rūjienas vidusskolas – uzdevums ir organizēt partnervalstu skolotāju uzņemšanu Rūjienā septembra beigās.

Nemanot pagāja četras spraigas darba dienas Somijā, kurās atskatījāmies uz paveikto un konkretizējām vēl darāmo, kā arī guvām jaunas zināšanas par Somijas vēsturi, kultūru, dabu. 

Atvadoties, teicām kolēģiem: “Uz tikšanos Rūjienā!”

Anda Deksne

Māra Guna Dreimane