AWARD

 

Kas ir AWARD?

AWARD ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kas palīdz jauniešiem atklāt savus talantus un pilnveidoties dažādās jomās.

Programmas ideja – atbilstoši savām spējām jaunietis izveido savu individuālo programmu, kas sastāv no 4 jomām:

  • Jaunas prasmes;
  • Labais darbs;
  • Fiziskās aktivitātes;
  • Piedzīvojumu pārgājiens jeb ekspedīcija.

Katrā no jomām jaunietis izvirza konkrētu mērķi un cenšas to sasniegt. Mērķa sasniegšana tiek fiksētā īpašā Sasniegumu grāmatiņā.

 

Kopš 2012. gada jūnija arī divas Rūjienas vidusskolas jaunietes  ir iesaistījušās šajā programmā un šobrīd  realizē Bronzas līmeņa programmu.

 

AWARD izpildes līmeņi

Jaunietis savu sastādīto programmu var realizēt šādos līmeņos:

BRONZAS līmenis – 6 mēnešu programma;

SUDRABA līmenis – 12 mēnešu programma;

ZELTA līmenis– 18 mēnešu programma, kā arī jāizstrādā un jārealizē zelta projekts.


Kad jaunietis ir izpildījis savu individuālo programmu atbilstoši visiem kritērijiem, viņš saņem pasaulē atzītu un nozīmīgu apbalvojumu - starptautisku AWARD sertifikātu un nozīmīti, kas ir vērā ņemams papildinājums jaunieša CV.

 

AWARD patronese

Kopš 2009. gada jauniešu programmas "Award" patronese Latvijā ir bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga.

„Katram no mums ir ceļš, ko nosprauž citi un sabiedrība, bet vislielāko gandarījumu sniedz tas, ko cilvēks ir izvirzījis sev par mērķi pats un sasniedzis. Tieši gandarījums par sasniegtiem rezultātiem ir tas, kas dod spēku un stimulu aktīvi darboties tālāk. Laime ir atrast pašam sevi. Programma Award dod iespēju katram jaunietim rast savā dzīvē jaunus izaicinājumus un apgūt jaunas zināšanas.”