Atpazīsti tautu rakstu zīmēs

 

Sajūk mani sīki raksti,

Kā uguņa dzirkstelītes.

Met melno, met balto,

Pats rakstiņš iztaisīs.

 

(latviešu tautasdziesma)

 

Erasmus+ projekta HEART darbība Rūjienas vidusskolā turpinās arī šajā mācību gadā. 1. – 5.klašu skolēni, izzinot tautu kultūru, vāca informāciju un pētīja, darināja rakstu zīmes. Projekta “Eiropas mantojums – atzinība, cieņa, tolerance” mērķis ir iepazīt valstu kultūrvēsturiskās vērtības, padziļināt skolēnu interesi par vietējo kultūras mantojumu un, izmantojot projekta aktivitātes, attīstīt skolēnu sociālās un digitālās kompetences.

Senatnē latviešu grafiskajām rakstu zīmēm bija simboliska nozīme, dažiem rakstiem pat piedēvēja maģisku spēku. Raksti dažādās izpausmēs tika valkāti rotās, villainēs, jostās, sadzīves priekšmetos, cimdos un zeķēs. Senais latvietis uz rakstu zīmi nereti paļāvās tāpat kā uz burvestības vārdiem, ticēja tās nozīmei un sargājošajam spēkam gan ikdienā, gan svētkos. Šīs spēcīgās ticības dēļ ir radušies daudzi ticējumi, tautas dziesmas, teikas un nostāsti.

  1. – 5. klašu skolēni klašu audzinātāju pavadībā rūpīgi pētīja, meklēja rakstu zīmju nozīmi un veidoja darba lapas, vizuālus attēlus, aplicēja rakstu zīmes dažādiem dabas materiāliem, izmantojot sniegu, zarus, smiltis u.tt. Skolēni radoši, ar prieku piegāja veicamajam pētnieciskajam darbam, kas palīdzēja nostiprināt iegūtās zināšanas dabaszinībās, latviešu valodā, pat matemātikā un mājturībā un tehnoloģijās. Tika pētīts, mērīts, izveidotas darba lapas, ar kurām klašu kolektīvi savā starpā mainījās un, aizpildot tās, atkal uzzināja kaut ko jaunu un nebijušu.

Savukārt, 5klases skolēni aktīvi salīdzināja latviešu kultūras tradīcijas, tautas mantojumu ar spāņu kultūru. Interesants atklājums bija, ka arī spāņu kultūrā tika atklātas rakstu zīmes, kuras mūsdienās varam pielīdzināt latvju rakstu zīmēm. Tas liecina par to, ka cilvēce savos pirmssākumos ir bijusi vienota. Katrā kultūrā ir atrodamas zīmes, kuras sevī ietver stāstu un aizsardzības maģiju. Mūsdienās laikmets ir strauji attīstījies, bet arvien biežāk vērojams, ka jaunas ģimenes pēta, meklē izzin sentēvu mantojumu, palīdzību grūtā brīdī meklējot, izmantojot rakstu zīmes.  

Katra rakstu zīme ir iekodēta būtiskam mērķim, piemēram, ŪSIŅŠ, kas ir spēcīga aizsardzības zīme. Piešķir spēku un veiksmi ceļotājiem; dziedē un veicina komunikāciju. ŪSIŅŠ kā debesu gaismas dievība atnes gaismu un siltumu, atved dzimstošo Sauli, atslēdz durvis pavasarim un citādiem labumiem, kas saistās ar gaismas un siltuma atnākšanu; JUMIS, kas ir zemes un tās auglības simbols, gaismas un svētības nesējs. JUMJA zīme simbolizē procesa pieaugumu. Šī zīme simbolizē arī dzīvības noslēpumu, kurā ietverta vīrišķā un sievišķā principa simbolika; AUSEKĻA zīme akcentē gaismas dabu – tās universālo, dzīvinoši enerģētisko būtību. Šīs raksta zīmes horizontālo struktūru veido četru pušu telpa ar attiecīgi daudzveidīgām simboliskām nozīmēm, no kurām kā galvenās ir 4 debespuses, 4 gadalaiki, 4 mūža posmi.

Rūjienas vidusskolas jaunieši allaž ir centušies saglabāt savu nacionalitāti un identitāti. Rakstu zīmju turēšana godā ir katra latvieša pienākums, tikai kopīgiem spēkiem mums izdosies saglabāt latviešu tautas esamību.

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa