Piekļūstamības paziņojums

Rūjienas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rūjienas vidusskolas- http://www.rujienasvidusskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rūjienas vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Pārbaudītajās tīmekļvietnes sadaļas tika konstatētas sekojošas nepilnības.
Visās sadaļās:
- Tīmekļvietnes struktūras elementu nosaukumi nav skaidri saprotami;
- Dažiem attēliem nav ALT teksta;
- Izvēļņu krāsu kontrasta attiecība ir nepietiekama.
Visās sadaļās izņemot sadaļu "Aktualitātes":
- Labās malas izvēlne, pēc pietuvināšanas, iziet ārpus ekrāna.
Sadaļa "Aktualitātes":
- Sadaļā ievietotajiem video materiāliem nav subtitru.
Sadaļa "Lepojamies":
- Informācija virsrakstos nav precīza.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.08.2023. Izvērtēšanu veica Ervīns Auniņš.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.rujienasvidusskola.lv/attachments/article/1455/RV.lv-izvertesanas-protokols.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Lielākā daļa satura ir pieejama.
Tuvākajā laikā iestādei būs jauna tīmekļvietne, kura tiks izstrādāta atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv

Zvaniet: 64268136

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi..

Sūdzību iesniegšana

Ervīns Auniņš, Direktores vietnieks mācību darbā IT jautājumos, ervins.aunins@valmiera.edu.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.08.2023un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Ervīns Auniņš Direktores vietnieks mācību darbā IT jautājumos.