Iedod labestību bērnam līdzi,
Kad uz skolu viņš sāk iet,
Lai caur viņa mīlestību,
Labestība tālāk iet.

(Inta Vīksniņa-Driķe)

 

2023.2024.gada Rūjienas vidusskolas kolektīvs

2023.2024.gada Rūjienas vidusskolas kolektīvs

 

Ar svinīgām Zinību dienas uzrunām, svētku tradicionālo gājienu un bērnu smaidiem sejās aizvadīts 1.septembris Rūjienas vidusskolā.

Šogad Zinību dienas klases stunda tika aizvadīta nedaudz citādi kā tas bijis iepriekš. Svētkus iesākām ar svinīgo klases stundu abās skolas ēkās. 1. septembris ir svētki visiem mums – vecākiem, vecvecākiem, bērniem un skolotājiem, bet visnozīmīgākais tas ir 1.klases skolēniem, kuri savas skolas durvis ver pirmo reizi, tādēļ ir būtiski pārkāpt slieksni savai pirmajai skolai, satikties ar savu pirmo klases audzinātāju un apsēsties savā pirmklasnieka solā. Sākumskolas skolēnus pie skolas sagaidīja un uzmundrināja pasaku tēli - attapīgā lapsiņa un čaklais ezis.

Pēc svinīgās klases stundas skolēni devās Zinību dienas gājienā. Pirmklasnieku vecāki, turot savu bērnu pie rokas, kopīgā gājienā devās līdz Lielajai skolai, kur zinātkāros pirmklasniekus jau sagaidīja skolas direktore Linda Čākure un 12.klases skolēni ar audzinātāju Gunu Kūlu.

Septembris ir atkal klāt, un ar to arī jauns mācību gads. Ar ziediem rokās un cerībām sirdīs, mūsu mazie pirmklasnieki sāk savu ceļu uz zināšanām. Šogad Rūjienas vidusskolā mācības 1.klasē uzsāk 66 pirmklasnieki. Pirmklasniekus skolas gaitās pavadīs audzinātājas Judīte Zumente, Laila Virse un Evita Poga.

12.klases skolēni pirmklasniekiem bija sagatavojuši interesantas atvadas no bērnudārza. Pušķotā virve, gluži kā bērnudārza jaunākajās grupiņās, palīdzēja pārskatāmāk organizēt gājienu.

Svinīgā pasākuma laikā Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure novēlēja: “Lai drošības sajūta un liels atklājumu prieks pavada Rūjienas vidusskolas skolēnus. Mēs kopā varam daudz, izmēģināsim visu un būsim gatavi jebkuram izaicinājumam. Vecākiem - pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā. Pedagogiem un skolas darbiniekiem novēlu augstus sasniegumus ikdienas darbā, radošu un idejām bagātu mācību gadu.”

Savukārt Valmieras novada pašvaldības pārstāvis Guntis Gladkins uzrunā minēja: “Mācību gads ir kārtējais atskaites posms ne tikai tiem, kas mācās, bet arī tiem, kas dod zināšanas, un tiem, kas gādā, lai mūsu jaunā paaudze skolotos un mācītos. Pedagogi ir tie, kas mūs iedvesmo un māca mūs. Viņi ir tie, kas palīdz mums atklāt mūsu potenciālu un sasniegt mūsu mērķus. Es vēlos, lai viņi uzsāk šo jauno mācību gadu ar jaunu darba sparu un idejām.”

Skolas domes vadītāja Maija Jostsone novēlēja: “Skolēniem, kas turpina un uzsāk izglītošanās gaitas, novēlu nenogurstošu zinātkāri un neatlaidību! Pedagogiem un skolas darbiniekiem, kas māca un izglīto, novēlu pacietību un profesionālu gandarījumu šajā patiesi svētīgajā darbā! Vecākiem, kas rūpējas par jauno paaudzi, novēlu spēku un izturību jauno cilvēku audzināšanā un atbalstīšanā! Veiksmīgu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu!”

Skolas dzīve nebūt nav garlaicīga. Katra diena ienes daudz jaunu notikumu un pārmaiņu. Šogad Rūjienas vidusskolā darbu uzsāk matemātikas skolotāja Linda Siliņa, pedagogu palīgs Mazajā skolā Astra Pētersone un kurinātājs Didzis Leska.

Lepojamies ar katru pedagogu un skolas darbinieku, kuri jau gadiem turpina iesākto darbu Rūjienas vidusskolā, pilnveidojot skolas dzīvi un bagātinot to ar jaunām idejām.

Svinīgajā pasākumā pilsētas estrādē uzstājās 1.klases soliste, sākumskolas ansamblis, pūšaminstrumentu kvartets un mūzikas pedagogi, kuri pasākumu padarīja skanīgu un emocijām bagātu. Paldies pedagogiem: I.Leskai, D.Gailītei, G.Kalniņai. A.Slokai, G.Brenčevam, G.Burvim, A.Burvei, U.Rusmanim par priekšnesumu sagatavošanu. Paldies visam skolas kolektīvam par krāšņi sapostām skolas telpām un palīdzību Zinību dienas svētku noformējuma izveidē.

Vislabākā vieta uz pasaules, kur dzīvot, mīlēt un strādāt – ir Latvijā, mūsu mājas! Tur smaržīgākie āboli septembrī krīt, kur spožākās zvaigznes debesīs spīd. Un rupjmaizes rika spēku dod, pāri zemei bērnu smieklus sijājot.

Mūsu nākotne ir mūsu bērni! Tādēļ iesim roku rokā – ģimene un skolotājs, lai ieguldītu nākotnē pašu labāko, ko spējam!

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

FOTOGALERIJA no Zinību dienas pasākuma.