Olimpiskā diena Rūjienas vidusskolā 

“MĒS ESAM #SPORTIŅĀ”

 

Olimpiskā diena Rūjienas vidusskolā norisinājās 17.septembra dienā, kad sauli bija aizseguši mākoņi un laika apstākļi mūs nelutināja, bet, neraugoties uz laika apstākļiem, atbilstošs apģērbs un silta tēja, mudināja doties ārā pasportot, piedalīties Olimpiskās dienas pasākumā, kas norisinājās Rūjienas vidusskolas stadionā. 

Skolēni braši, sportiska entuziasma starojoši baudīja sporta aktivitātes un dienu kopā ar savu klases kolektīvu. Olimpiskās dienas galvenais mērķis bija ieinteresēt skolēnus visos vecumposmos piedalīties fiziskajās aktivitātēs  un veicināt iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos. Ar daudzveidīgu aktivitāšu klāstu, ikviens dalībnieks varēja izmēģināt savus spēkus un atklāt sevī to sportisko talantu, kuru vēlāk  varētu pilnveidot.

Pasākums  sākās ar   Rūjienas vidusskolas direktores Lindas Čākures un Rūjienas novada Sporta skolas direktores Līgas Stupeles, aktivitāšu organizatora Edgara Boles uzrunu.  

Skolēni uz stadionu tika aicināti, sadalīti grupās 1. – 4.klase, 5. – 8.klase, 9. – 12.klase. Mazie sportisti  no 1. līdz 4. klasei Rūjienas vidusskolas stadionā ieradās jau plkst. 8.30, kur sporta skolotāji, organizatori  un skolēnu pašpārvaldes dalībnieki atklāja Olimpisko dienu. Uzmundrinošiem vārdiem skanot, pasākums tika atklāts ar Olimpiskās dienas karoga uzvilkšanu. Olimpiskās dienas karoga uzvilkšanas brīdis katru gadu ir neaizmirstams un neatkārtojams. Šogad karogu kā simbolu jaunam sākumam, sadarbībai un atbalstam uzvilka direktore Linda Čākure: “Šajā dienā katrs no jums ir uzvarētājs, kopā, stājoties pretim grūtībām, mēs tālu tiksim! Novēlu Jums palīdzēt viens otram, būt par atbalstu, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu galamēŗķi! Tikai kopā esot, mēs gūstam gandarījumu!” 

“Olimpiskā diena” ir pazīstama ar iecienīto Vislatvijas vingrojumu, kurš neizpalika arī Rūjienas vidusskolas stadionā. Sports trešdien vienoja visus, palīdzot piedzīvot pozitīvas pārmaiņas gan kermenī, gan emocionālajā labsajūtā. 

Sportisti sacentās visdažādākajās disciplīnās un uzdevumos “Būris”, “Viadukts”, “Kopsolis”, ”Bumbu burziņš”, “Laika cilpa”, “Decibels”, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un komandas darbu. Katrā disciplīnā bija vērojams neizmērojams skolēnu prieks, jo disciplīnas tika veidotas, lai saliedētu klases kolektīvu. Vienam otru atbalstot, skolēniem izdevās sasniegt mēŗķi. Pats svarīgākais  - piedalījās visi!

Olimpiskās dienas noslēgumā, par sportisku un aktīvu darbošanos visi dalībnieki balvā saņēma sertifikātu un saldu pārsteigumu.  1. – 4. klašu grupā 1.vietu izcīnīja 4.a klase, 5.- 8.klašu grupā 1.vietu ieguva 8.b, bet 9. – 12.klašu grupā 1.vietas tituls aizceļoja pie 12.klases. 1.vietu ieguvēji saņēma Olimpiskās dienas goda sertifikātu, ar kuru rotāt savas klases kabinetu. Sakām lielu paldies visiem, kuri piedalījās un  iesaistījās pasākuma organizēšanā.

Šī sporta diena izvērtās  par spilgtu, jautru, aizraujošu un neaizmirstamu, piedzīvojumiem bagātu dienu.

Prieks par neierastām aktivitātēm, kurās, liekot lietā radošu domu un sadarbojoties, skolēni spēja īstenot iecerēto un sagādāt gandarījumu sev un citiem. Šādi skolēniem interesanti, aizraujoši pasākumi veiksmīgi sekmē saikni ar sportu, veicina sporta iemaņas un fizisko attīstību, liekot saprast, ka sportot var visi. 

Lielas lietas iespējams sasniegt sperot mazus soļus. Ceram, ka šīs dienas aktivitātes veicināja pozitīvu attieksmi pret sportu, vēlēšanos to ieviest ikdienā. 

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

 

Zinību dienas svētki Rūjienas vidusskolā

 

“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts.”
/I.Driķe/

 

Laikā, kad gaisā jūtama vasaras saulaino dienu izskaņa, katru gadu pārņem nostaļģiska sajūta. Šo sajūtu modina kāds īpašs notikums, kas katra cilvēka sirdī un atmiņā ieņem nozīmīgu vietu neatkarīgi no vecuma. Tā ir Zinību diena, plašāk pazīstama kā 1.septembris.

Zinību diena nes sev līdzi ne tikai svētku sajūtu, bet arī lielas rūpes gan skolotājiem, gan vecākiem un ģimenēm. Taču, neskatoties uz pašreizējo situāciju un grūtībām, nedrīkstam aizmirst, ka skolā galvenais ir skolēns. 1.septembris ir saistīts ar jauna un nopietna dzīves posma sākumu.

Kādam šis ir jau kārtējais mācību gads, kurā gūt jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes, bet Rūjienas vidusskolas saimei šogad pievienojas 38 pirmklasnieki, kuriem šis septembris nes jaunas vēsmas, neziņu un reizē nepacietību uzzināt ko jaunu. Zinātkāros pirmklasniekus skolas gaitās pavadīja audzinātājas Judīte Zumente un Laila Virse!

2020./2021.mācību gadā Rūjienas vidusskolas durvis ver 422 skolēni.

Zinību dienas rīts sākās ar audzināšanas stundu, kad pēc ilgas prombūtnes skolēni satikās ar saviem audzinātājiem klātienē. Atkalredzēšanās prieks bija jūtams pat skolas sienās! Skola atkal elpo! Mēs esam viena kopiena – viena ģimene.

Skolas tradicionālajā Zinību dienas gājienā debesis mums dāvāja saules staru. Saules staru, kurš izspīd ticību saviem spēkiem. Svētku gājienā ar uzmundrinošu skaņdarbu Rūjienas pilsētas centra laukumā pie Tālavas taurētāja katru gājiena dalībnieku sagaidīja Rūjienas vidusskolas orķestris. Kā viena liela, vienota straume ar Rūjienas novada Domes pārstāvjiem un skolas vadību šī milzu upe plūda cauri visai pilsētai. Gājiens noslēdzās skolas stadiona laukumā, kur varējām baudīs svētku dienas pasākumu.

Svētku pasākumu atklāja Rūjienas novada priekšēdētājs Guntis Gladkins, kurš savā runā minēja: “Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecāku - sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saprotoši un gatavi sadarboties. Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidība to piepildīt!”

Skolas dzīve nebūt nav garlaicīga. Katra diena ienes daudz jaunu notikumu un pārmaiņu. Šogad Rūjienas vidusskolā darbu uzsāk direktore Linda Čākure, kura ar savu entuziasmu un starojošo enerģiju skolu piepilda ar jaunām vēsmām.

Direktorei Lindai Čākurei pievienojas arī direktores vietniece mācību darbā Inga Rokpelne, direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Ilze Rakecka un skolas dežurante Indra Bērziņa.

Diretore savā uzrunā uzsvēra, ka skola nav iedomājama bez vecākiem: “…bez jūsu atbalsta nu nekādi! Es jums novēlu būt līdzās saviem bērniem, iedrošināt darīt pat tad, ja sākumā neizdodas, jo skolēniem ir jākļūdās, lai saprastu kas un kā jādara turpmāk. Palīdziet saviem bērniem veidot dialogu par mācību procesu ar skolotāju, jo šī saruna būs labākais veids, kas palīdzēs izprast un izdarīt. Tikai kopā mums izdosies būt radošiem, drosmīgiem savos lēmumos, ticēt tam, ka mēs varam un, tikai darot, sasniegsim visaugstākos rezultātus!”

Skolu ir grūti iedomāties bez aktīviem vecākiem un viņu idejām. Jau vairākus gadus Skolas dome, līdzdarbojoties ar skolotājiem, veido skolēniem patīkamāku un interesantāku skolas vidi. Zinību dienā sveicienu skolēniem bija sagatavojumsi arī Skolas domes pārstāve Aija Sproģe.

Pasākuma laikā uzrunu teica arī mācītājs Edgars Graudiņš, kurš uzsvēra, ka mēs katrs esam atbildīgi par savu rīcību tuvākā vai tālākā nākotnē. Svarīgi skolēnam ir apgūt piedošanas prasmi, kas nereti ir pats grūtākais pracess arī pieaugušo dzīvēs.

Rūjienas vidusskola priecājas par katru skolēnu, kas ar čalām pieskandina gaiteņus un klases, jo ļoti ceram, ka visi uz skolu nākuši ar apņēmību cītīgi mācīties un uzzināt ko jaunu. Neparastāks skolas sākums šajā dienā bija 12. klasei, jo nākamais gads ir izlaiduma laiks Rūjienas vidusskolā, lai dotos tālāk un kāptu nebeidzamajā zinību kalnā.

Pasākumā paldies vārdi izskanēja arī 5. un 12.klases  skolēniem par teicamām sekmēm un Rūjienas vidusskolas vārda popularizēšanu, paldies sakām arī audzinātājām Ilgai Penkai, Montai Brīnumai un Mārai Gunai Dreimanei par skolēnu audzināšanā ieguldīto darbu!

Pasākuma beigās divpadsmitie cēli pacēla pavisam mazu, bet smaidīgu pirmklasnici, kura iezvanīja jaunā mācību gada sākumu.

Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā. Paldies Gvido Brenčevam, Dignai Gailītei, Airai Burvei, Uldim Rusmanim un mazajiem un lielajiem dziedātājiem, runātājiem un pūtējiem. Paldies skolotāju kolektīvam par atbalstu!

Lai arī bieži tas teikts, bieži dzirdēts, taču to var atkārtot vēl un vēl – skola ir mūsu otrās mājas. Skolotāji un skolēni ir kā viena liela ģimene. Tā ir vieta, kur varam sapņot un savus sapņus piepildīt. Lai jaunais mācību gads ir veiksmīgs, radošs, atklājumiem bagāts!

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to veidojam! Skola – tās ir zvana skaņas, jautri smiekli un čalas, vēlme gudrības gūt un noderīgam savam novadam būt!

 

 

Šī zeme ir taureņa spārns

 

Kad pie zilā padebeša mirdz siltais maija saules stars un spilgti zaļo koku galotnēs vītero putni, un ķiršu zari atplaukst koši baltā, neviltotā smaidā, arī Rūjienas vidusskolā, šogad mazliet citādā noskaņā, norisinās pēdējais zvans 12.klašu skolēniem.

Tas bija tik nesen, kad rudenī, mūsu skolēniem ceļš uz izglītību sākās brīnumu gaidās, un caur plaukstošiem pavasariem tas ik gadu no gada aizvijies tālē. Liekas, ka skolas “Zaļā klase” vēl šūpo viņu bērnības priekus un bēdas.

Ierodoties skolā skolēni devās pie fotogrāfa, kurš prieka un reizē satraukto atkal redzēšanās mirkli iemūžināja fotogrāfijās izlaiduma albumam. Kā Pauls Koeljs ir teicis: “Koks atstāj celmu, akmens vietu, bet cilvēks - atmiņas”. Atmiņu mūsu divpadsmitajiem ir ļoti daudz. Satikšanās mirkli audzinātāja Anda Deksne sirdij tuvu un mīļu padarīja ar nelielu audzināšanas stundu, ievērojot visus drošības pasākumus. Katram tika pajautāts: “Kā jūties? Vai esi gatavs eksāmeniem? Vai atzīmes izlabotas? Ko mēs varētu darīt, lai uzmundrinātu Tevi?” Neizpalika arī smaidi un attālinātās gaisa bučas, kaut arī sirds alka pēc apskāviena un rokas uz pleca. Skolotājas uzmundrinājumi: “Viss būs kārtībā! Mēs to spējam”, deva skolēniem stimulu un ticību saviem spēkiem.

Foto diena izvērtās par īstu svētku dienu 12.klases skolēniem. Tā tika pārvērsta kā viens liels, jautrs piedzīvojums, gluži kā skolā pavadītie mācību gadi. Savus ilgi kaltos plānus un izdomātos darbus attālinātajā mācību laikā nu varēja izpaust audzinātājai un draugiem, lai jautātu pēc padoma, ieteikumiem, vai vienkārši palepotos, jo aizvadītie mēneši nebūt nav bijuši viegli. Tie prasījuši daudz laika, ieguldījumu un neatlaidību. Bet šodien viņu sejās kārtējo reizi atplaukst smaids par padarīto.
            Šo izlaiduma klasi var raksturot kā labu komandu, kurā ikviens ir personība. Skola šā gada absolventus atcerēsies kā spilgtus un talantīgus jauniešus. Lai gan aiz katras uzvaras sportā, olimpiādēs, konkursos slēpās liels darbs, viņi prata neizdzist, nezaudēt jaunības degsmi, paspēja dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt cits citu, iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot nepārspējamas idejas. Starp viņiem var sastapt gan literātus, gan filozofiskus māksliniekus, kas kopā veido brīnišķīgu paleti, kurā ir visas krāsas, izņemot pelēko.

Pateicībā skolai, skolēniem un galvenokārt skolotājiem jaunieši izveidoja video, kurā ar lepnumu pie sirds turēja savu “Pēdējā zvana” simbolu.  Tas bija īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs apzinās, ka vairs nekad nesēdēs skolas solā kā vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

  1. maijā skolēni atskatījās uz skolu pavisam citādām acīm. 12.klases audzinātāja Anda Deksne sadarbībā ar Rūjienas vidusskolas mācību priekšmetu skolotājiem bija sagādājusi saviem audzēkņiem īpašu sagaidīšanas prieku – individuālu apsveikumu ar skolotāju veiksmes novēlējumu, atbalsta vārdu rulli dzīves tālākajam gājumam.

Ģeogrāfijas un vēstures skolotāja Māra Guna Dreimane skolēniem novēl: „Nosauc savu sapni par plānu un ķeries klāt! Viss, ko dari, jādara ar pārliecību, ka Tev izdosies. Nevar ne dienu, ne dzīvi izkrāsot vienā krāsā – jādzīvo iespējami daudzveidīgi...”

Krievu valodas skolotāja Edīte Skujiņa: „Lai vairāk ir tādu brīžu dzīvē, kad varat teikt: "Esmu īstajā laikā, īstajā vietā!”

Vēstures skolotāja Indra Aģe novēl: „Nepazaudēt vienam otru lielajā dzīvē un, satiekoties, atcerēties tikai labāko no kopā aizvadītajiem skolas gadiem!”

Savukārt,  ekonomikas skolotāja Monta Brīnuma pavada ar vārdiem: „Ejiet pretī jauniem mērķiem, sasniegumiem un piedzīvojumiem ar smaidu un ticiet sev - Jums tas ir pa spēkam!”

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Penka: „Mēs visi paklūpam. Tāda ir dzīve. Svarīgi, cik ātri piecelsies. Celies! Gribasspēks ir svarīgāks par prasmēm.”

Bet matemātika tāpēc vien jāmācās, ka tā prātu saved kārtībā.” -M.Lomonosovs. (matemātikas skolotāja Guna Kūla)

Fizikas skolotāja Maija Šmite uzmundrina: „Nenolaid rokas, kad spēki galā, straume kad atvarā nes. Ciešāk tver airus, līdz krasta mālā pieglaužas purenes.”

„Everyone wants to LIVE on top of the mountain, bur all the HAPPINESS and GROWTH occurs while you`re climbing it.” (Andy Rooney) With all the best wishes ever YOURS, teacher  Maruta Berga.

Bioloģijas un psiholoģijas skolotāja Līga Āboltiņa-Žīgure un tehniskās grafikas skolotājs Uldis Žīgurs: Atcerieties, ka katrā no mums atrodas dziļas jūtas, ko dāvināt citiem. Dāviniet  katru dienu smaidus un laba vēlējumus, un jums būs panākumiem bagāts eksāmenu  laiks!”

Audzinātāja Anda savus divpadsmitos pavada ar vārdiem: „Mani mīļie! Novēlu jums sirdī vienmēr palikt Sprīdīšiem! Lai jums, tāpat kā Sprīdītim, pietiek enerģijas, uzņēmības, gribasspēka, pozitīvisma - meklēt, izzināt, rakt arvien dziļāk, lai, pilnveidojot sevi, izvēlētos visatbilstošāko nākotnes ceļu, kas….. atvestu atpakaļ mājās!” J
           Pēdējais zvans - starta signāls eksāmenu sākumam. Vēlam divpadsmitajiem zināšanas kabatās, spirgtu ceļavēju un godam nokārtotus eksāmenus!

 

 

Rūjienas vidusskolas kolektīva vārdā

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa

 

 

Trases automodelisms Rūjienā.

 

                2019./2020.m.g. ir noslēdzies. Šī  Rūjienā bija 25.jubilejas sezona, bet sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju Latvijā no 12.marta līdz 9.jūnijam, to nevarējām atzīmēt.  Aktīvā sezona tā arī beidzās martā,  mācību gada noslēgumā audzēkņi individuāli darbojās katrs atsevišķi mājās, konsultējoties ar pasniedzēju pa telefonu.     

                Sezonā divreiz pabūts Rīgas Motormuzeja telpās , kur norisinājās Latvijas skolēnu sacīkstes trases automodelismā.

 9.novembrī  3.vietu individuālajā vērtējumā “IESĀCĒJI” klasē ieguva Kārlis Ķīkulis un Rūjienas komandā pēdējo sezonu aizvadīja Kristaps Vladimirovs izcīnot 3.vietu “OPEN 16” klasē.

8.februārī  3.vietu individuālajā vērtējumā izcīnija  “OPEN 16” klasē Kristaps Vladimirovs.

Abās sacensībās komandu no Rūjienas vidusskolas pārstāvēja Kārlis Ķīkulis, Alīne Ķīkule, Krists Kristians Lūsis un Kristaps Vladimirovs. Sacensībās piedalījās 12 labākās komandas no visas Latvijas, kur sportisti no Rūjienas abās sacensībās ierindojās 3.vietā.

                Nozīmīgas sacensības bija “Vidzemes Kauss 2020”, kas norisinājās vairākos posmos dažādās Vidzemes trasēs.  Šajā mācību gadā tika izvesti seši posmi no plānotiem astoņiem. Sacensību seriālu noslēdza un aprēķināja kopsavilkumu līdzko izsludināja valstī ārkārtas stāvokli. Konsultējoties ar pulciņu pasniedzējiem tika nolemts, ka apbalvošanas pasākums tiks oragnizēts nākamā mācibu gada pirmajā posmā Rūjienā.

Šajās sacensībās dalībnieki mērojās spēkiem četrās pamata klasēs : “IESĀCĒJI”, “PR – 32”, “G – 12” UN  “OPEN – 16”.  Šogad pirmo reizi no klases ”IESĀCĒJI” tika izdalīti debitanti – sportisti, kas ar trases automodelismu nodarbojas pirmo gadu.  Rūjienas vidusskolas pulciņu dalībnieki Raivo Bošs un Roberts Kursitis attiecīgi ieguva 1. un 2.vietu 18 dalībnieku konkurencē.

“IESĀCĒJI” klasē no Rūjienas 2.vietu ieguva Kārlis Ķīkulis 32 dalībnieku konkurencē.

“PR – 32” klasē 1.vietā  Kristaps Vladimirovs, 2.vietā Krists Kristians Lūsis un 6.vietā Niklāvs Saulītis starp 32 konkurentiem.

“G – 12” klase 1.vietā Kristaps Vladimirovs un 2.vietā Krists Kristians Lūsis 31 dalībnieku konkurencē.

Visātrākajā “OPEN – 16” klasē 1.vietā Kristaps Vladimirovs un 4.vietā Krists Kristians Lūsis starp 19 dalībniekiem.

                Sakarā ar iepriekšminēto situāciju valstī nenotika plānotās sacensības Rūjienas  trasē “ Rūjas kauss 2020” un Baltijas valstu čempionāts komandām Valmierā.

                Rūjienas trases automodelisma dalībnieki cer, ka situācija valstī, līdz jaunajam mācību gadam normalizēsies un atļaus rīkot pasākumus.

 Rūjienā augusta mēnesī tiks atklāta jauna trase skaisti izremontētajās telpās pilsētas centrā. Jaunā trase ir par 13 metriem garāka, salīdzinot ar veco trasi vidusskolas telpās,  un ar astoņiem celiņiem.  Tā atbilst Eiropas līmeim, kur var norisināties arī augstāka līmeņa sacensības. Trasi projektēja un uzstādīja Valmieras JC”VINDA”  bijušie trases automodeļu pulciņa audzēkņi  Jānis Nabokins un Andris Taurīts.

                Noslēdzot sezonu, vēlos teikt paldies audzēkņiem par ieguldīto darbu ikdienā, vecākiem par atbalstu, Rūjienas vidusskolai  un Rūjienas pašvaldībai par tehniskās bāzes nodrosināšanu.

 

Trases automodelisma pulciņa pasniedzējs Guntis Lapsiņš.

 

 

Ģimene – dzīves lielākā vērtība

 

Šai grūtajā laikā, kad pasauli ir skāris vīruss, dzīve mums arvien vairāk liek aizdomāties par patiesākajām vērtībām pasaulē – veselību un ģimeni.

Esam aicināti palikt mājās, lai ierobežotu vīrusa izplatību un pasargātu apkārtējos, kuriem vīruss var izraisīt smagākas sekas kā mums. Šī ir tā bailīgā – neziņas, līdz  šim vēl nepieredzētā puse. Valstī ir slēgtas skolas un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Skolēni savu dienu pavada mājās ar brāļiem māsām un citiem ģimenes locekļiem. Dalās ar datoru, planšeti, telefonu, ar kuru starpniecību tagad notiek viss mācību process. Prast pareizi saplānot laiku nav nemaz tik vienkārši. Tiešsaistes konsultācijas, pārbaudes darbi, kuriem pa vidu vēl jāpaspēj izsekot mājas darbiem, kuri laikā jāiesniedz, lai gūtu vērtējumu. Šis laiks nav vienkāršs ne skolotājiem, ne skolēniem, ne viņu vecākiem, kuri, lai palīdzētu skolēniem mācību procesā (īpaši sākumskolā), tagad ir iesaistīti ļoti daudz.

COVID-19 vīruss ir devis mums iespēju pavadīt vairāk laika mājās – savā ierastajā vidē. Ikdienas steigā, kad lielāko dienas daļu aizņem darbs, maz sanāk būt kopā ar saviem mīļajiem. Tie ir tikai dārgie vakari, kad pēc smagās darba dienas gribam atpūsties neviena netraucēti. Šobrīd mums tiek dota iespēja pabūt kopā ar saviem bērniem. Būt viņiem blakus mācībās, uzklausīt kādu sirds sāpi, kopā pašķirstīt ģimenes albumus, noskatīties sen aizmirstu filmu. Un vienkārši būt ar viņiem kopā, jo bērni tik ātri izaug. Ģimene ir tā vieta, kurā bērns jūtas pasargāts, saprasts, uzklausīts, mīlēts un pieņemts. Bērni vienmēr savā ģimenē atrod sev vistuvāko ģimenes cilvēku, kuram var pilnībā uzticēties un kurš viņu saprot. Ja ģimenē izveidojusies šāda uz savstarpēju atbalstu būvēta vide, ikvienam tās pārstāvim ir vieglāk pārvarēt ārpasaulē piedzīvotās grūtības. Ģimene kļūst par iedvesmas avotu, kurā rast mierinājumu un atgūt spēkus.

Svarīgs priekšnoteikums ģimenes laimei ir kopīgas vērtības, kuras ieaudzinātas bērniem no mazām dienām. Piemēram, ja ģimene  savā “vērtību grozā” ielikusi tādas vērtības kā savstarpēja mīlestība, cieņa, atbalsta sniegšana un uzticēšanās, kas ir visai ģimenei saprotami orientieri, tad visi ģimenes cilvēki cenšas tos ievērot un tiem sekot. Īpaši  bērniem tas ir ļoti svarīgi, ja viņi zina, ko vecāki no viņiem sagaida, un ar kādu atbalstu no savas ģimenes viņi var rēķināties. Bērni saprot, kādas ģimenes vērtības arī viņiem ir jānosargā gan ar savu uzvedību, gan savstarpējo mijiedarbību sabiedrībā.

Šī brīža situācijā ļoti svarīgi ir vienam otru atbalstīt un saprast, nolemto pārraudzīt un savstarpēji atgādināt. Svarīgi regulāri sanākt kopā un dalīties ar sastaptajām grūtībām mācībās, emocijām. Ģimenei kopīgi, patiesā sirsnībā un izpratnē viss izdosies!

5.klases skolēns raksta: „Ja bērns ģimenē saņem mīlestību, viņš katrā savas dzīves dienā būs laimīgs. Kaut mazdrusciņ. Kaut vai ļoti drūmā dienā viņš varēs iedomāties kaut ko labu un papriecāties.”

1.klases skolēni uzsver, ka ģimene tā ir – mīlestība, darbs, atbildība, čaklums, godīgums.

Savukārt 2.klases skolēni uzsver, ka viņu ģimenes raksturāgākās īpašības ir sirsnība, uzticība, cieņa un atbildība.

 11.klases skolēnim 3 svarīgākās ģimenes īpašības ir sapratne, mīlestība un cieņa. 

12.klases skolēni raksta: „Ir brīži, kad visi varam kopā pasmieties, brīži, kad drīzāk tiks izteikti kādi nopietnāki vārdi, brīži, kuros palīdzam viens otram darbos. Rūpes un mīlestība mūs pavada vienmēr.” Arī ģimenes siltums 12.klases skolēnu raksturojumā ir svarīgs: „Garšīgs un silts ēdiens rītā, dienā, vakarā, sirsnīgas, atbalstošas un jaukas sarunas gan par skolu, gan ikdienas dzīvi. Dažkārt patīkami arī izglītot vecākus.”

Patiess prieks no skolēniem saņemt tik patiesu un atbildības pilnu vēstījumu par savu ģimeni. Šīs ģimenes raksturojums norāda, ka esam uz pareizā ceļa. Bērni ģimenē aug mīlēti, saprasti un cienīti. Mēs palīdzam veidot pasauli un padarīt to stipru turot cieņā patiesās dzīves vērtības.

Šobrīd mēs, Rūjienas vidusskola, sakām lielu paldies visām ģimenēm, kuras atbalsta skolēnus, ir viņiem blakus mācību procesā – palīdz, paskaidro, iedrošina, uzmundrina. Bez Jums mēs nespētu mācību procesu attālināti turpināt tik sekmīgi, kā tas šobrīd notiek. Mēs sevī atkal un atkal atklājam ko jaunu, nebijušu un varbūt sen aizmirstu. Dzīve ir lielu iespēju pilna. Izmantojiet šo brīdi. Esiet kopā ar saviem mīļajiem, un, uz brīdi, ievelciet elpu, un sajūtiet, cik laimīgi esat, jo viss, kas Jums ir nepieciešams ir tepat blakus – cilvēks, kuru mīlēt, bērni, kurus lolot un pasaule, kuru saudzēt. Visi kopā mēs esam ģimene – laimes paradīze zemes virsū. Saudzējiet viens otru un esiet stipri. Tikai kopā mums ir spēks!

 

Direktora vietniece audzināšanas darā

Aiga Siliņa