Novērtējot ūdens nozīmību, 2021.gada 22. – 26.martā Rūjienas vidusskolas skolēni piedalījās Baltijas jūras projekta Ūdens nedēļā, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi dabā.

Šī gada tēma “Novērtē ūdeni!” aicina mums padomāt – cik svarīgs ir ūdens mūsu mājās, vietējā apkārtnē, dzīvajiem organismiem, labklājībai un kultūrai. 

Ūdens cilvēku dzīvē ir neiedomājama sastāvdaļa. Bez ūdens nav iedomājama dzīvība. Jau izsenis latviešu senči par godu ūdenim ir sacerējuši tautasdziesmas un lepojušies ar ūdens brīnumaino spēku – audzēt, tīrīt un atbrīvot dvēseli no negatīvām emocijām: 

Tīšām sēdu upmalē,

Upes dziesmu klausījos:

Ūdens sauca, akmens vilka,

Kraujmalītis vizināja.

Ūdens nedēļas ietvaros Rūjienas vidusskolas mācību saturā, integrējot ūdens nozīmības tēmu cilvēku dzīvē, tika veiktas dažādas aktivitātes.

1. – 4. klašu skolēni ar savām audzinātājām un pedagogu palīgiem vēroja ūdens agregātstāvokļus dabā. Skolēni ar lielu prieku meklēja un atklāja, ka ūdens mēdz būt gan gāzveida (migla, tvaiki), šķidrā (peļķes, dzeramais ūdens, upes), gan cietā (ledus) stāvoklī. Skolēni ar interesi gāja dabā, veica eksperimentus dabaszinībās un mūzikā, saklausot ūdens skaņas apkārtnē. Viens no aizraujošākajiem uzdevumiem 1.b klases skolēniem bija muzicēšana ar ūdens glāzēm. Skolēni relaksējās un aktīvi, caur piedzīvojumiem apguva ūdens izpēti, kas noteikti vēl ilgi paliks atmiņās. Savukārt, 2.a klases audzinātāja apkopoja un iesēja skolēnu iesūtītos ūdens foto uzņēmumus grāmatiņā, kur katram no skolēniem tika atvēlēta sava lapaspuse, kurā ierakstīt ticējumu un atklātu savu skatījumu par ūdens nozīmību. 3.b klase aktīvi iesaistījās ūdens vērojumos gan laika apstākļu ietvaros, gan saskatot ūdeni dažādās apkārtnes vietās. Liels bija prieks, ka skolēnu uzņemtajās fotogrāfijās redzami smaidi un mirdzošas acis, kas liecina, ka aktīvie dabas pētnieki ir nodevušies patiesiem ūdens atklājumiem.

 

Valodu skolotāji aicināja skolēnus atrast idiomas un frazeoloģismus par ūdeni dzimtajā valodā, angļu, krievu un vācu valodā. Frazeoloģismos ļoti iedziļinājās 5.klases skolēni. Spilgtākās idiomas un frazeoloģismi bija:

  • jūtos kā zivs ūdenī (brīdis, kad cilvēks jūtas ļoti labi konkrētā dzīves posmā, situācijā);
  • esmu kā izmesta no laivas (nonākot nestandarta situācijā);
  • nu gan lej ūdeni (runā neskaidri, neatbilstoši tematam);
  • kā ar aukstu ūdeni apliet - turn out for the cold;
  • līdzīgi kā divi ūdens pilieni - as like as two peas;
  • ne uguns, ne ūdens tos nevar šķirt - thick as thieves;
  • turēties virs ūdens - keep one's head above water;
  • ūdeni sietā nest - draw water in a sieve. 

Savukārt, ķīmijā, dabaszinībās un fizikā skolēni tika aicināti veikt dažādus eksperimentus ar ūdeni un praktiski apgūt ūdens īpašības. 

Skolas pedagogi, iesaistoties Ūdens nedēļai veltītajās aktivitātēs iesaistījās tiešsaistes vebinārā “Ūdeņu dinamika vidē”. 

Filologs T.Fullers ir teicis: “Pirms nav izžuvusi aka, mēs neapzināsimies ūdens vērtību.” Aicinu ikvienu padomāt par šiem vārdiem. Jau laikus aktualizējot mācību stundās ūdens nozīmību un vērtību skolēniem, ir cerība, ka jaunā paaudze aizdomāsies un spēs pievērst arī pieaugušā uzmanību ūdens saudzēšanā. 

Ūdens ir dabas dzīvības sula, kas plūst un palīdz mums dzīvot veseliem. Ūdens ir visas dabas skaistums. Ūdens ir dzīvs, tas tek vai to satrauc vējš, tas kustas un piešķir dzīvību visam, kas apkārt. Novērtēsim ūdens nozīmību pirms aka izžuvusi!

 Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa