Olimpiskā diena Rūjienas vidusskolā 

“MĒS ESAM #SPORTIŅĀ”

 

Olimpiskā diena Rūjienas vidusskolā norisinājās 17.septembra dienā, kad sauli bija aizseguši mākoņi un laika apstākļi mūs nelutināja, bet, neraugoties uz laika apstākļiem, atbilstošs apģērbs un silta tēja, mudināja doties ārā pasportot, piedalīties Olimpiskās dienas pasākumā, kas norisinājās Rūjienas vidusskolas stadionā. 

Skolēni braši, sportiska entuziasma starojoši baudīja sporta aktivitātes un dienu kopā ar savu klases kolektīvu. Olimpiskās dienas galvenais mērķis bija ieinteresēt skolēnus visos vecumposmos piedalīties fiziskajās aktivitātēs  un veicināt iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos. Ar daudzveidīgu aktivitāšu klāstu, ikviens dalībnieks varēja izmēģināt savus spēkus un atklāt sevī to sportisko talantu, kuru vēlāk  varētu pilnveidot.

Pasākums  sākās ar   Rūjienas vidusskolas direktores Lindas Čākures un Rūjienas novada Sporta skolas direktores Līgas Stupeles, aktivitāšu organizatora Edgara Boles uzrunu.  

Skolēni uz stadionu tika aicināti, sadalīti grupās 1. – 4.klase, 5. – 8.klase, 9. – 12.klase. Mazie sportisti  no 1. līdz 4. klasei Rūjienas vidusskolas stadionā ieradās jau plkst. 8.30, kur sporta skolotāji, organizatori  un skolēnu pašpārvaldes dalībnieki atklāja Olimpisko dienu. Uzmundrinošiem vārdiem skanot, pasākums tika atklāts ar Olimpiskās dienas karoga uzvilkšanu. Olimpiskās dienas karoga uzvilkšanas brīdis katru gadu ir neaizmirstams un neatkārtojams. Šogad karogu kā simbolu jaunam sākumam, sadarbībai un atbalstam uzvilka direktore Linda Čākure: “Šajā dienā katrs no jums ir uzvarētājs, kopā, stājoties pretim grūtībām, mēs tālu tiksim! Novēlu Jums palīdzēt viens otram, būt par atbalstu, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu galamēŗķi! Tikai kopā esot, mēs gūstam gandarījumu!” 

“Olimpiskā diena” ir pazīstama ar iecienīto Vislatvijas vingrojumu, kurš neizpalika arī Rūjienas vidusskolas stadionā. Sports trešdien vienoja visus, palīdzot piedzīvot pozitīvas pārmaiņas gan kermenī, gan emocionālajā labsajūtā. 

Sportisti sacentās visdažādākajās disciplīnās un uzdevumos “Būris”, “Viadukts”, “Kopsolis”, ”Bumbu burziņš”, “Laika cilpa”, “Decibels”, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un komandas darbu. Katrā disciplīnā bija vērojams neizmērojams skolēnu prieks, jo disciplīnas tika veidotas, lai saliedētu klases kolektīvu. Vienam otru atbalstot, skolēniem izdevās sasniegt mēŗķi. Pats svarīgākais  - piedalījās visi!

Olimpiskās dienas noslēgumā, par sportisku un aktīvu darbošanos visi dalībnieki balvā saņēma sertifikātu un saldu pārsteigumu.  1. – 4. klašu grupā 1.vietu izcīnīja 4.a klase, 5.- 8.klašu grupā 1.vietu ieguva 8.b, bet 9. – 12.klašu grupā 1.vietas tituls aizceļoja pie 12.klases. 1.vietu ieguvēji saņēma Olimpiskās dienas goda sertifikātu, ar kuru rotāt savas klases kabinetu. Sakām lielu paldies visiem, kuri piedalījās un  iesaistījās pasākuma organizēšanā.

Šī sporta diena izvērtās  par spilgtu, jautru, aizraujošu un neaizmirstamu, piedzīvojumiem bagātu dienu.

Prieks par neierastām aktivitātēm, kurās, liekot lietā radošu domu un sadarbojoties, skolēni spēja īstenot iecerēto un sagādāt gandarījumu sev un citiem. Šādi skolēniem interesanti, aizraujoši pasākumi veiksmīgi sekmē saikni ar sportu, veicina sporta iemaņas un fizisko attīstību, liekot saprast, ka sportot var visi. 

Lielas lietas iespējams sasniegt sperot mazus soļus. Ceram, ka šīs dienas aktivitātes veicināja pozitīvu attieksmi pret sportu, vēlēšanos to ieviest ikdienā. 

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa