Šī zeme ir taureņa spārns

 

Kad pie zilā padebeša mirdz siltais maija saules stars un spilgti zaļo koku galotnēs vītero putni, un ķiršu zari atplaukst koši baltā, neviltotā smaidā, arī Rūjienas vidusskolā, šogad mazliet citādā noskaņā, norisinās pēdējais zvans 12.klašu skolēniem.

Tas bija tik nesen, kad rudenī, mūsu skolēniem ceļš uz izglītību sākās brīnumu gaidās, un caur plaukstošiem pavasariem tas ik gadu no gada aizvijies tālē. Liekas, ka skolas “Zaļā klase” vēl šūpo viņu bērnības priekus un bēdas.

Ierodoties skolā skolēni devās pie fotogrāfa, kurš prieka un reizē satraukto atkal redzēšanās mirkli iemūžināja fotogrāfijās izlaiduma albumam. Kā Pauls Koeljs ir teicis: “Koks atstāj celmu, akmens vietu, bet cilvēks - atmiņas”. Atmiņu mūsu divpadsmitajiem ir ļoti daudz. Satikšanās mirkli audzinātāja Anda Deksne sirdij tuvu un mīļu padarīja ar nelielu audzināšanas stundu, ievērojot visus drošības pasākumus. Katram tika pajautāts: “Kā jūties? Vai esi gatavs eksāmeniem? Vai atzīmes izlabotas? Ko mēs varētu darīt, lai uzmundrinātu Tevi?” Neizpalika arī smaidi un attālinātās gaisa bučas, kaut arī sirds alka pēc apskāviena un rokas uz pleca. Skolotājas uzmundrinājumi: “Viss būs kārtībā! Mēs to spējam”, deva skolēniem stimulu un ticību saviem spēkiem.

Foto diena izvērtās par īstu svētku dienu 12.klases skolēniem. Tā tika pārvērsta kā viens liels, jautrs piedzīvojums, gluži kā skolā pavadītie mācību gadi. Savus ilgi kaltos plānus un izdomātos darbus attālinātajā mācību laikā nu varēja izpaust audzinātājai un draugiem, lai jautātu pēc padoma, ieteikumiem, vai vienkārši palepotos, jo aizvadītie mēneši nebūt nav bijuši viegli. Tie prasījuši daudz laika, ieguldījumu un neatlaidību. Bet šodien viņu sejās kārtējo reizi atplaukst smaids par padarīto.
            Šo izlaiduma klasi var raksturot kā labu komandu, kurā ikviens ir personība. Skola šā gada absolventus atcerēsies kā spilgtus un talantīgus jauniešus. Lai gan aiz katras uzvaras sportā, olimpiādēs, konkursos slēpās liels darbs, viņi prata neizdzist, nezaudēt jaunības degsmi, paspēja dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt cits citu, iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot nepārspējamas idejas. Starp viņiem var sastapt gan literātus, gan filozofiskus māksliniekus, kas kopā veido brīnišķīgu paleti, kurā ir visas krāsas, izņemot pelēko.

Pateicībā skolai, skolēniem un galvenokārt skolotājiem jaunieši izveidoja video, kurā ar lepnumu pie sirds turēja savu “Pēdējā zvana” simbolu.  Tas bija īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs apzinās, ka vairs nekad nesēdēs skolas solā kā vidusskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

  1. maijā skolēni atskatījās uz skolu pavisam citādām acīm. 12.klases audzinātāja Anda Deksne sadarbībā ar Rūjienas vidusskolas mācību priekšmetu skolotājiem bija sagādājusi saviem audzēkņiem īpašu sagaidīšanas prieku – individuālu apsveikumu ar skolotāju veiksmes novēlējumu, atbalsta vārdu rulli dzīves tālākajam gājumam.

Ģeogrāfijas un vēstures skolotāja Māra Guna Dreimane skolēniem novēl: „Nosauc savu sapni par plānu un ķeries klāt! Viss, ko dari, jādara ar pārliecību, ka Tev izdosies. Nevar ne dienu, ne dzīvi izkrāsot vienā krāsā – jādzīvo iespējami daudzveidīgi...”

Krievu valodas skolotāja Edīte Skujiņa: „Lai vairāk ir tādu brīžu dzīvē, kad varat teikt: "Esmu īstajā laikā, īstajā vietā!”

Vēstures skolotāja Indra Aģe novēl: „Nepazaudēt vienam otru lielajā dzīvē un, satiekoties, atcerēties tikai labāko no kopā aizvadītajiem skolas gadiem!”

Savukārt,  ekonomikas skolotāja Monta Brīnuma pavada ar vārdiem: „Ejiet pretī jauniem mērķiem, sasniegumiem un piedzīvojumiem ar smaidu un ticiet sev - Jums tas ir pa spēkam!”

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Penka: „Mēs visi paklūpam. Tāda ir dzīve. Svarīgi, cik ātri piecelsies. Celies! Gribasspēks ir svarīgāks par prasmēm.”

Bet matemātika tāpēc vien jāmācās, ka tā prātu saved kārtībā.” -M.Lomonosovs. (matemātikas skolotāja Guna Kūla)

Fizikas skolotāja Maija Šmite uzmundrina: „Nenolaid rokas, kad spēki galā, straume kad atvarā nes. Ciešāk tver airus, līdz krasta mālā pieglaužas purenes.”

„Everyone wants to LIVE on top of the mountain, bur all the HAPPINESS and GROWTH occurs while you`re climbing it.” (Andy Rooney) With all the best wishes ever YOURS, teacher  Maruta Berga.

Bioloģijas un psiholoģijas skolotāja Līga Āboltiņa-Žīgure un tehniskās grafikas skolotājs Uldis Žīgurs: Atcerieties, ka katrā no mums atrodas dziļas jūtas, ko dāvināt citiem. Dāviniet  katru dienu smaidus un laba vēlējumus, un jums būs panākumiem bagāts eksāmenu  laiks!”

Audzinātāja Anda savus divpadsmitos pavada ar vārdiem: „Mani mīļie! Novēlu jums sirdī vienmēr palikt Sprīdīšiem! Lai jums, tāpat kā Sprīdītim, pietiek enerģijas, uzņēmības, gribasspēka, pozitīvisma - meklēt, izzināt, rakt arvien dziļāk, lai, pilnveidojot sevi, izvēlētos visatbilstošāko nākotnes ceļu, kas….. atvestu atpakaļ mājās!” J
           Pēdējais zvans - starta signāls eksāmenu sākumam. Vēlam divpadsmitajiem zināšanas kabatās, spirgtu ceļavēju un godam nokārtotus eksāmenus!

 

 

Rūjienas vidusskolas kolektīva vārdā

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa