Ģimene – dzīves lielākā vērtība

 

Šai grūtajā laikā, kad pasauli ir skāris vīruss, dzīve mums arvien vairāk liek aizdomāties par patiesākajām vērtībām pasaulē – veselību un ģimeni.

Esam aicināti palikt mājās, lai ierobežotu vīrusa izplatību un pasargātu apkārtējos, kuriem vīruss var izraisīt smagākas sekas kā mums. Šī ir tā bailīgā – neziņas, līdz  šim vēl nepieredzētā puse. Valstī ir slēgtas skolas un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Skolēni savu dienu pavada mājās ar brāļiem māsām un citiem ģimenes locekļiem. Dalās ar datoru, planšeti, telefonu, ar kuru starpniecību tagad notiek viss mācību process. Prast pareizi saplānot laiku nav nemaz tik vienkārši. Tiešsaistes konsultācijas, pārbaudes darbi, kuriem pa vidu vēl jāpaspēj izsekot mājas darbiem, kuri laikā jāiesniedz, lai gūtu vērtējumu. Šis laiks nav vienkāršs ne skolotājiem, ne skolēniem, ne viņu vecākiem, kuri, lai palīdzētu skolēniem mācību procesā (īpaši sākumskolā), tagad ir iesaistīti ļoti daudz.

COVID-19 vīruss ir devis mums iespēju pavadīt vairāk laika mājās – savā ierastajā vidē. Ikdienas steigā, kad lielāko dienas daļu aizņem darbs, maz sanāk būt kopā ar saviem mīļajiem. Tie ir tikai dārgie vakari, kad pēc smagās darba dienas gribam atpūsties neviena netraucēti. Šobrīd mums tiek dota iespēja pabūt kopā ar saviem bērniem. Būt viņiem blakus mācībās, uzklausīt kādu sirds sāpi, kopā pašķirstīt ģimenes albumus, noskatīties sen aizmirstu filmu. Un vienkārši būt ar viņiem kopā, jo bērni tik ātri izaug. Ģimene ir tā vieta, kurā bērns jūtas pasargāts, saprasts, uzklausīts, mīlēts un pieņemts. Bērni vienmēr savā ģimenē atrod sev vistuvāko ģimenes cilvēku, kuram var pilnībā uzticēties un kurš viņu saprot. Ja ģimenē izveidojusies šāda uz savstarpēju atbalstu būvēta vide, ikvienam tās pārstāvim ir vieglāk pārvarēt ārpasaulē piedzīvotās grūtības. Ģimene kļūst par iedvesmas avotu, kurā rast mierinājumu un atgūt spēkus.

Svarīgs priekšnoteikums ģimenes laimei ir kopīgas vērtības, kuras ieaudzinātas bērniem no mazām dienām. Piemēram, ja ģimene  savā “vērtību grozā” ielikusi tādas vērtības kā savstarpēja mīlestība, cieņa, atbalsta sniegšana un uzticēšanās, kas ir visai ģimenei saprotami orientieri, tad visi ģimenes cilvēki cenšas tos ievērot un tiem sekot. Īpaši  bērniem tas ir ļoti svarīgi, ja viņi zina, ko vecāki no viņiem sagaida, un ar kādu atbalstu no savas ģimenes viņi var rēķināties. Bērni saprot, kādas ģimenes vērtības arī viņiem ir jānosargā gan ar savu uzvedību, gan savstarpējo mijiedarbību sabiedrībā.

Šī brīža situācijā ļoti svarīgi ir vienam otru atbalstīt un saprast, nolemto pārraudzīt un savstarpēji atgādināt. Svarīgi regulāri sanākt kopā un dalīties ar sastaptajām grūtībām mācībās, emocijām. Ģimenei kopīgi, patiesā sirsnībā un izpratnē viss izdosies!

5.klases skolēns raksta: „Ja bērns ģimenē saņem mīlestību, viņš katrā savas dzīves dienā būs laimīgs. Kaut mazdrusciņ. Kaut vai ļoti drūmā dienā viņš varēs iedomāties kaut ko labu un papriecāties.”

1.klases skolēni uzsver, ka ģimene tā ir – mīlestība, darbs, atbildība, čaklums, godīgums.

Savukārt 2.klases skolēni uzsver, ka viņu ģimenes raksturāgākās īpašības ir sirsnība, uzticība, cieņa un atbildība.

 11.klases skolēnim 3 svarīgākās ģimenes īpašības ir sapratne, mīlestība un cieņa. 

12.klases skolēni raksta: „Ir brīži, kad visi varam kopā pasmieties, brīži, kad drīzāk tiks izteikti kādi nopietnāki vārdi, brīži, kuros palīdzam viens otram darbos. Rūpes un mīlestība mūs pavada vienmēr.” Arī ģimenes siltums 12.klases skolēnu raksturojumā ir svarīgs: „Garšīgs un silts ēdiens rītā, dienā, vakarā, sirsnīgas, atbalstošas un jaukas sarunas gan par skolu, gan ikdienas dzīvi. Dažkārt patīkami arī izglītot vecākus.”

Patiess prieks no skolēniem saņemt tik patiesu un atbildības pilnu vēstījumu par savu ģimeni. Šīs ģimenes raksturojums norāda, ka esam uz pareizā ceļa. Bērni ģimenē aug mīlēti, saprasti un cienīti. Mēs palīdzam veidot pasauli un padarīt to stipru turot cieņā patiesās dzīves vērtības.

Šobrīd mēs, Rūjienas vidusskola, sakām lielu paldies visām ģimenēm, kuras atbalsta skolēnus, ir viņiem blakus mācību procesā – palīdz, paskaidro, iedrošina, uzmundrina. Bez Jums mēs nespētu mācību procesu attālināti turpināt tik sekmīgi, kā tas šobrīd notiek. Mēs sevī atkal un atkal atklājam ko jaunu, nebijušu un varbūt sen aizmirstu. Dzīve ir lielu iespēju pilna. Izmantojiet šo brīdi. Esiet kopā ar saviem mīļajiem, un, uz brīdi, ievelciet elpu, un sajūtiet, cik laimīgi esat, jo viss, kas Jums ir nepieciešams ir tepat blakus – cilvēks, kuru mīlēt, bērni, kurus lolot un pasaule, kuru saudzēt. Visi kopā mēs esam ģimene – laimes paradīze zemes virsū. Saudzējiet viens otru un esiet stipri. Tikai kopā mums ir spēks!

 

Direktora vietniece audzināšanas darā

Aiga Siliņa