Virtuālais palīgs

 

Izglītojošās aplikācijas citās valodās
 

 

Citas vietnes, kas var noderēt mācību procesā

  • Socrative.com - virtuālais rīks testu un aptauju veikšanai tiešsaistē. Skolotājs savā viedierīcē vai vienkārši interneta vietnē var izveidot savu testu, kuru savukārt skolēni var izpildīt no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu. Skolotājs var sekot līdzi testa izpildes gaitai, pēc testa pabeigšanas dota iespēja lejuplādēt tā rezultātus dažādu grafiku un tabulu veidā, kā arī izsniegt atsevišķu testa rezultātu lapu katram skolēnam PDF formātā. To var izmantot dažādu priekšmetu skolotāji.
     
  • WhatsApp - mobilās ziņapmaiņas rīks, kurā iespējams veidot gan individuālas, gan grupas sarunas, nosūtīt foto un dažādus citus failus.
     
  • Padlet.com - virtuālā siena / klase, kurā projekta dalībniekam iespēja izteikt  atziņas un novēlējumus, ērta vietne dažādu aktivitāšu veidošanai.

 

Materiāls tapis sadarbībā ar "Samsung skola nākotnei"

 

 

 Autors mammamuntetiem.lv

Daži no mācību materiāliem pieejami PDF datnēs. Lai varētu tās lasīt, nepieciešama programma, ko var lejupielādēt šeit.

Dažādi mācību priekšmeti

uzdevumi.lv dažreiz pēc ilgas darba dienas nepietiek laika un spēka bērniem izskaidrot skolā uzdoto mājas darbus. Matemātika, fizika, ķīmija... kurš to vairs atceras?!

Tieši tādēļ portāls Uzdevumi.lv ir lielisks palīgs!

Portālā katram uzdevumam ir doti risinājuma soļi, kurus izlasot skolēns patstāvīgi izprast mācību vielu un saprast kā risināt uzdoto mājas darbu. Tas ir kā privātskolotājs, kurš sniedz konsultācijas 24 stundas diennaktī. Lai uzsāktu pilnvērtīgi lietot portālu un saņemt visus risinājumus, nepieciešams pieslēgt PROF pakalpojumu.

miksike.lv - ir e-apmācības platforma. Tā nodrošina elektronisko mācību materiālu apmaiņu skolotājiem un skolēniem.
MIKSIKE vidē ir pieejami dažādi elektroniski mācību materiāli. Vide ir veidota tā, lai tā darbotos arī uz vecākiem datoriem, kā arī ar lēnu interneta ātrumu vai mobilo pieslēgumu. Miksike lietošana neprasa īpašas datorzināšanas. Izglītojošie materiāli ir pieejami par brīvu.

interneturok.ru, shkola.lv- mācību materiāli mazākumtautibu skolēniem dažādos mācību priekšmetos, paredzēti tālmācības skolēniem, satur arī videostundas.

eduspace.lv dažādi publiski pieejami kursi , tai skaitā gatavošanās CE matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, latviešu un angļu valodās.
Skolenam.lvatsevišķu tēmu apskats literatūrā, latviešu valodā, mūzikā.
Centralizēto eksāmenu paraugi
Matemātika un dabaszinības

dzm.lu.lv - materiāli matematikas un dabaszinatņu stundām skolēnu pastāvīgam darbam pamatskolā un vidusskolā

Mācību video - videostundas matematikā, fizika, ķīmijā, gatavošanās CE.

Spēles matematikā- bezmaksas Flash spēles jaunāko klašu skolēniem matemātikas apgūšanai

Cilvēka ķermenis -Anatomijas stunda par cilvēka ķermeni 3D

Pētnieciskā laboratorijas darba paraugs un izvērtēšanas prtotokls

Aritmētikas un algebras likumi, formulas un piemēri - mācību gramata ar formulām un uzdevumu atrisināšanas paraugiem.

Ģeometrijas formulas pamatskolai

Gatavojamies centralizētajam eksāmenam - materiāli no Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapas
https://www.fizmix.lv/ -interesanti par un ap fiziku
Komerczinības, ekonomika

Ekonomika - Auces vidusskolas blogs par un ap ekonomiku

Latviešu valoda
Viss par latviešu valodu vidusskolai - piekļuve visām tēmam latviešu valodas kursā, vingrinājumiem, citiem interneta resursiem, vārdnīcām, dots mācību literatūras saraksts.
Latviešu valoda pamatskolai - flash lapa latviešu valodas apguvei pamatskolā, iespēja iepazīties ar  dažadām tēmam un strādāt ar uzdevumiem.
Terminu vārdnīca
Valsts valodas komisijas mājas lapanormatīvie akti, materiāli valodas kultūras jautājumos, valodas pētniecība, datoratbalsts
Literatūra
Latviešu literatūras centrs - latviešu literatūras vēsture, latviešu literātu datu bāze, darbu fragmenti.
Letonika.lv - lasi latviešu klasiķu darbus internetā! Abonenti var piekļūt dažādām vārdnīcām un multivides failiem. Ir arī sadaļa par latviešu valodu.
Imanta Ziedoņa lapa - par I.Ziedoņa fonda " Viegli" darbību, iespēja noskatīties filmu, noklausīties, lejupielādēt, dziedāt līdzi latviešu mūziķu dziesmām ar I. Ziedoņa vārdiem.
Māras Zālītes lapa - plaša informācija par M.Zālīti, darbu fragmenti.
Datorspēle " Uzcel Gaismas pili!"Tās galvenie varoņi ir modernizēti latviešu literatūras tēli un autori — Lāčplēsis, Princese, Rainis, Čaks un citi, savukārt darbība notiek virtuālā Gaismas pilī — iecerētajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā.
Satori.lv- mūsdienu kultūras, litertūras un domāšanas portāls.
Vēsture
Zudusī Latvija - Latvija zīmējumos, atklatnēs, fotogrāfijās no 19.gs beigām līdz mūsdienam.
Latvijas un pasaules vēsture - metodisks materials nodarbībām vēsturē.
Lejupielādējamas darba lapas vēsturē vidusskolai
Angļu valoda
http://www.everythingesl.net/ Elementary Web Sites for English Language Learners
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - the one-stop resource for the English language and more…
http://www.manythings.org Interesting Things for ESL Students
http://www.englishmedialab.com/elementaryvideos.html - videostundas
Materiāls par angļu valodas mācīšanas metodēm un vērtēšanu.
Informātika
ECDL- videostundas MS Word, MS Excel, MS Power Point un mājas lapu veidošana.
Informātika Auces vidusskolā -Auces vidusskolas informātikas skolotāju veidoti materiāli informātikas stundām (un ne tikai) .
Datoru attīstības vēsture
Mācību materiāls- materiāls ECDL moduļu apguvei, citas informātikas stundu tēmas.
Informātika skolā- mācību materiāli un citi noderīgi resursi.

Datorskola "Mācies pats!" - materiāli iesācējiem, gudriniekiem, zinātājiem, ekspertiem.

 

Dažādi internetā bāzēti rīki prezentācijām, aptaujām, domu kartēm, u.t.t.

 

Mācību materiāli sākumskolai, klašu audzinātājiem

 

www.dzimba.lv - Spēles, kuru mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm – Dažādas izglītojošās spēles bērniem.

http://www.pasakas.net - Latviešu animācija, audiolasījumi u.c.

www.bti.gov.lv – Labāko klases audzināšanas stundu paraugu, pieredze.

www.napofilm.net/lv - Darba aizsardzības jautājumu integrācija izglītības procesā: metodiskie līdzekļi pedagogiem.

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodu - Metodiskie materiāli pedagogiem, videostundas.

www.ailab.lv – Latviešu valodas mācību līdzekļi, latviešu folklora u.c.

www.mammadaba.lv – Skolām - meistarklases, meža olimpiādes, tālākizglītības kursi.

 

---

http://fs-it.blogspot.com/