Konkurss

Pirmdiena, 16.novembris. Dienas jautājumi:

28. 19    31. Studentu skaita ziņā Latvija ieņem 1.vietu Eiropā. Kurš rādītājs to raksturo? (lasi 112.tekstu)

 

a)      a) 130 studenti uz 1000 iedzīvotājiem

b)      b) 25 studenti uz 1000 iedzīvotājiem

c)       c) 40 studenti uz 10000 iedzīvotājiem

d)      d) 30 studenti uz 10000 iedzīvotājiem

32. Par visas tautas ziedotu naudu to uzceļ četros gados un atklāj 1935.gada 18.novembrī. (lasi 113.tekstu)

a)     a)  Brāļu kapu komplekss

b)      b) Tālavas taurētājs

c)       c) Brīvības piemineklis

d)     d)  Rēzeknes Māra

33. Kuras valsts pārstāvis 1938.gadā tiek ievēlēts par Tautu savienības padomes priekšsēdi? (lasi 120.tekstu)

a)      a) Polijas

b)      b) Anglijas

c)       c) Latvijas

d)      d) ASV


 

Konkurss "Rainis"

Konkursa norise:

Konkursā var piedalīties Rūjienas vidusskolas 10. - 12.klašu skolēni. Katru dienu no 10.septembra tiek publicēts viens jautājums (būs 31 jautājums) par Raini skolas twitter kontā un skolas mājaslapā. Ja seko twitter, atbildi sūti DM tajā pašā dienā. Bet Tev ir arī otra iespēja - atbildes uz vairākiem jautājumiem sūtīt nedēļas vai cita izvēlēta laika perioda beigās uz skolotājas Ilgas Penkas e-pastu semule@inbox.lv.

Konkursa jautājumi:

 1. Kuri gadskaitļi izsaka Raiņa dzīvi?
  a) 1864.- 1928.;
  b) 1867.- 1931.;
  c) 1866.- 1930.;
  d) 1865.- 1929.
 2. Kas ir Jāņa Pliekšāna vecāki?
  a) vācu muižnieki;
  b) turīgi latviešu zemnieki;
  c) pusgraudnieki;
  d) gājēji.
 3. Ar kurām vietām saistās Raiņa bērnība un jaunība?
  a) Randene, Berķenele, Daukšas, Lielvārde, Gaujiena, Alūksne;
  b) Varslavāni, Tadenava, Randene, Berķenele, Jasmuiža, Vasiļova;
  c) Jasmuiža, Vasiļova, Zaļenieki, Mangaļi, Vecmīlgrāvis, Skrīveri;
  d) Tadenava, Jasmuiža, Tērvete, Svēte, Bērze, Pļavnieki.
 4. Ar ko ir piepildītas Jāņa Pliekšāna bērnības un agras jaunības atmiņas ?
  a) ar dabas un tautas dzīves vērojumiem, folkloru;
  b) ar  savstarpējām ķildām tuvinieku starpā;
  c) ar trūkuma māktu cīņu par eksistenci;
  d) ar ganu gaitām un nogurdinošu darbu tīrumā.
 5. Kur studē topošais dzejnieks?
  a) Maskavas universitātē;
  b) Tērbatas universitātē; 
  c) Pēterburgas universitātē;
  d) Vīnes universitātē.
 6. Kurā no Pēterburgas universitātes fakultātēm studē Rainis?
  a) Dabas zinātņu fakultātē; 
  b) Tautsaimniecības fakultātē;
  c)  Austrumu tautu valodu fakultātē;
  d) Juridiskajā fakultātē.
 7. Laikā, kad Rainis mācās Rīgas pilsētas ģimnāzijā, viņš dzīvo pie laikraksta “Baltijas Vēstnesis” redaktora Bernharda Dīriķa. Par ko topošais dzejnieks ir pateicīgs pansijas turētājam?
  a) par labu uzturu un ērtiem dzīves apstākļiem;
  b) par iespēju izmantot bagāto bibliotēku savām klasiskās literatūras studijām; 
  c) par iespēju pirmos literāros sacerējumus publicēt “Baltijas Vēstnesī”; 
  d) par brīvu uzturēšanās režīmu pansijā.
 8. Kādā valodā Jānis Pliekšāns apgūst zināšanas gan Grīvas skolā, gan Rīgas pilsētas ģimnāzijā?
  a)vācu valodā; 
  b) krievu un vācu valodās;
  c) krievu valodā;
  d)  latviešu valodā.
 9. Jau ar pirmajiem dzejoļiem un piezīmēm Rainis izvirza ideāla varoņa tēmu. Kur to autors vispirms saskata?
  a) savos vecākos;
  b) antīkās literatūras tēlos;
  c) sabiedriskajos darbiniekos;
  d) dzejnieka personībā.
 10. Kuras valodas Rainis prot pilnībā?
  a) latviešu, lietuviešu, latīņu, angļu, krievu, spāņu, rumāņu valodas; 
  b) latviešu, krievu, vācu, angļu, spāņu, itāļu valodas;
  c) latviešu, angļu, rumāņu, vācu, itāļu valodas;
  d) latviešu, krievu, vācu, itāļu, franču, poļu, lietuviešu, baltkrievu, latīņu, grieķu valodas.
 11. Raiņa biogrāfs Antons Birkerts atzīmē, ka, atdzejojot Gētes “Faustu”, dzejnieks radījis daudz jaunu vārdu. Cik?
  a) ap 1000 jaunu vārdu;
  b) ap 3000 jaunu vārdu;
  c) ap 2000 jaunu vārdu; 
  d) ap 2500 jaunu vārdu.
 12. Slobodskas trimdā top Raiņa pirmais dzejoļu krājums. Kāds ir tā nosaukums?
  a) “Vētras sēja”;
  b) “Tālas noskaņas zilā vakarā”;
  c)  “Gals un sākums”; 
  d) “Klusā grāmata”.
 13. Šodienas politiskajā dzīvē nereti, runājot par kādu partiju, saka- Raiņa partija. Par kuru partiju tas teikts?
  a) komunistisko;
  b) zemnieku;
  c) sociāldemokrātisko strādnieku partiju;
  d) kristīgo demokrātu partiju.
 14. No kura gada līdz kuram gadam Rainis un Aspazija atrodas emigrācijā Šveicē?
  a) no 1902.g. decembra līdz 1917.g. aprīlim;
  b) no 1903.g. decembra līdz 1918.g. aprīlim;
  c) no 1904.g. decembra līdz 1919.g. aprīlim;
  d) no 1905.g. decembra līdz 1920.g. aprīlim.
 15. Šveicē Rainis uzturas ar pieņemtu vārdu. Ar kādu?
  a) Arturs Nagliņš; 
  b) Ādolfs Saktiņš; 
  c) Jānis Vētra; 
  d) Juris Noriets.
 16. Cik gadu Rainis un Aspazija pavada emigrācijā Šveicē?
  a) 20 gadus;
  b) gandrīz 15 gadus; 
  c) nepilnus 10 gadus; 
  d) 5 gadus.
 17. Tūlīt pēc apmešanās Kastaņolā Rainis iecer lielu episku darbu par tautas ciešanām un uzdevumiem. Kā šo darbu sauc?
  a) poēma “Ave sol!”; 
  b) dzejoļu kompozīcija- drāma “Daugava”;
  c) filosofiska drāma “Īliņš”;
  d) “Epus 1905”.
 18. Kādu augstu  mērķi izvirza Rainis, uzsākot darbu laikraksta “Dienas Lapa” redakcijā?
  a) mainīt sabiedriski politisko iekārtu;
  b) kopt tautā gara gaismu, kultūru;
  c) izveidot partiju tautas interešu aizstāvībai;
  d) kļūt par latviešu izcilāko dzejnieku.
 19. Kuros no darbiem pausta Raiņa attieksme pret 1905.gada revolūciju, cīņām un cīnītājiem?
  a) dzejoļu krājumos “Vētras sēja”, “Klusā grāmata”, lugās “Uguns un nakts”, “Ģirts Vilks”;
  b) dzejoļu krājumā “Tālas noskaņas zilā vakarā”, traģēdijā “Indulis un Ārija”; 
  c) dzejoļu krājumos “Vētras sēja”, “Gals un sākums”, traģēdijā “Jāzeps un viņa brāļi”;
  d) dzejoļu krājumos “Tālas noskaņas zilā vakarā”, “Klusā grāmata”, saulgriežu pasakā “Zelta zirgs”.
 20. Ar Raiņa lugu tekstiem ir radītas operas. Kurām operām komponists Arvīds Žilinskis komponējis mūziku?
  a)“Zelta zirgs” un “Pūt, vējiņi!”;
  b) “Spēlēju, dancoju” un “Jāzeps un viņa brāļi”;
  c) “Indulis un Ārija” un “Iļja Muromietis”;
  d) “Suns un kaķe” un “Mīla stiprāka par nāvi”.
 21. Rainis saraksta vairākus dzejoļu krājumus bērniem, kas kļuvuši par latviešu bērnu dzejas klasiku. Kā sauc šos dzejoļu krājumus?
  a) “Sasiesim astes”, “Punktiņš, punktiņš, komatiņš”, “Kabata”, “Astoņi kustoņi”; 
  b) “Saulains stūrītis”, “Ziedu klēpis”;
  c) “Pūpolītis”, “Puika, valdies!”, “Sprīdīša piedzīvojumi”, “Vita saka to pašu, ko es”;
  d) “Zelta sietiņš”, “Puķu lodziņš”, “Lellīte Lolīte”, “Vasaras princīši un princītes”, “Putniņš uz zara”, “Saulīte slimnīcā”.
 22. Kuras no nosauktajām lugām ir  Raiņa traģēdijas?
  a)  “Uguns un nakts”, “Spēlēju, dancoju”, “Jāzeps un viņa brāļi”;
  b)  “Jāzeps un viņa brāļi”, “Pūt, vējiņi!”, “Krauklītis”, “Zelta zirgs”;
  c)  “Mīla stiprāka par nāvi”, “Jāzeps un viņa brāļi”, “Indulis in Ārija”, “Iļja Muromietis”;
  d)  “Indulis un Ārija”, “Uguns un nakts”, “Spēlēju, dancoju”, “Daugava”.
 23. Kuru pienākumu Latvijas Republikas valdībā Rainis veic  laikā no 1926. līdz 1928.gadam? 
  a) Ārlietu ministra pienākumus;
  b) Kultūras ministra pienākumus;
  c) Izglītības ministra pienākumus;
  d)
  Iekšlietu ministra pienākumus.
 24. Raiņa dzejas valoda ir skanīga un lakoniska. Dzejnieks izmanto īpašu panta formu. Tā izmantota dzejoļos “Pats”, “Pazudušais dēls”, “Kalnā kāpējs” u. c. Kā sauc šo panta formu?
  a) saīsinātais sonets;
  b) kupleja;
  c)  sonets;
  d) trioleta;
  e) cits variants.
 25. Ar Raiņa lugu tekstiem ir radītas operas. Kurš ir komponējis mūziku operai “Uguns un nakts”?
  a) Imants Kalniņš;
  b) Jānis Mediņš;
  c) Ādolfs Skulte;
  d) Jānis Ķepītis.
 26. Raiņa pēdējie dzejoļu krājumi ir savstarpēji saistīti gan ar kopēju virsrakstu “Dagdas piecas skiču burtnīcas”, gan ar varoni- trimdinieku Jāni Dagdu. Kuras no  grāmatām apvienotas šajā romānā – dzejoļos?
  a) “Tālas noskaņas zilā vakarā”, “Vētras sēja”, “Klusā grāmata”, “Ave sol!”, “Gals un sākums”; 
  b) “Ave sol!”, “Gals un sākums”, “Addio bella!”, “Čūskas vārdi”, “Uz mājām”; 
  c) “Addio bella!”, “Čūskas vārdi”, “Uz mājām”, “Sudrabota gaisma”, “Mēness meitiņa”;
  d) “Addio bella!”, “Čūskas vārdi”, “Uz mājām”, “Zelta sietiņš”, “Puķu lodziņš”.
 27. Kā sauc Raiņa sarakstītās lugas bērniem un jauniešiem?
  a) “Nagla, Tomāts un Plūmīte”, “Pusnakts kuģis”, “Zelta zirgs”;
  b)  “Zelta zirgs”, “Mušu ķēniņš”, “Suns un kaķe”; “Raganas trīs noslēpumi”;
  c) “Feja, velns un ragana”, “Kur laime mīt?”, “Ziemassvētku zvaigzne”;
  d) “Una”, “Susuriņš un Ziemeļvējš”.
 28. Kura Latvijas teātra direktors ir bijis Rainis?
  a)  Liepājas teātra;
  b)  Jelgavas teātra;
  c) Nacionālā teātra;
  d) Valmieras teātra.
 29. Kurš ir  komponējis mūziku Raiņa dzejolim “Lauztās priedes”?
  a) Emīls Dārziņš; 
  b) Emīlis Melngailis; 
  c)  Jāzeps Vītols;
  d) Alfrēds Kalniņš.
 30. Kurš saka vārdus -  “Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies”?
  a)  Spīdola drāmā “Uguns un nakts”;
  b) Jāzeps traģēdijā “Jāzeps un viņa brāļi”;
  c) Baltais tēvs saulgriežu pasakā “Zelta zirgs”;
  d) Tots drāmā “Spēlēju, dancoju”.
 31. Latvijā darbojas trīs Raiņa memoriālie muzeji. Kur tie ir?
  a) Rīgā, Randenē, Vasiļovā;
  b) Tadenavā, Jasmuižā, Jūrmalā;
  c)  Tadenavā, Jasmuižā, Vasiļovā;
  d) Jasmuižā, Rīgā, Jelgavā.