Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

 

www.latvijasskolassoma.lv

 

 

Rūjienas vidusskolas saime 10.novembrī baudīja koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija”. Pasākums norisinājās kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma”  ietvaros.

Mūziķi Mārtiņš Ruskis un Mārtiņš Jātnieks koncertprogrammas laikā izpildīja latviešu estrādes mūzikas dziesmas par katru Latvijas novadu. Muzikālos priekšnesumus papildināja erudīcijas spēle, kuras laikā tika rādīti Latvijas dabas skati, tautastērpi, slavenas personības un vietas. Attēlā redzamie dziesmu teksti deva iespēju visiem dziedāt līdzi. Tas arī notika. Klātesošie zālē dziedāja, dejoja un bija ļoti saviļņoti.

 

Koncertprogrammai "Es mīlu, Tevi, Latvija" tika izpildītas sekojošas dziesmas:

 

  • Zigmars Liepiņš "Atgriešanās"
  • Musiqq "Debesis iekrita tevī"
  • Uldis Marhilēvičs "Dzeltenās kurpes"
  • Jānis Aišpurs "Kalniem pāri"
  • Juris Kulakovs "Slidotava"
  • Astronout "Daļa Rīgas"
  • Kantrī mūzikas popūrijs "Zemenes", "Kaija"
  • Raimonds Pauls popūrijs.

 

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma”  kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

 

Direktores vietniece

Aiga Siliņa

 

FOTOGALERIJA ŠEIT !