Karjera

Skolās veikto aptauju rezultāti liecina – skolēni vēlas tikties ne tikai ar mediķiem, uzņēmējiem, kinologiem un citu profesiju pārstāvjiem, bet arī ar profesionāliem sportistiem. Jā, sports mūsu pusē ir cieņā! It sevišķi basketbols, jo no Rūjienas nāk daudzi atpazīstami un spilgti basketbolisti -  Dairis un Dāvis Bertāni, Edmunds Elksnis, Rihards Mālmanis, Monvīds Pirsko, Oskars Virsis, Gatis Melderis, Juris Andžejevskis un vēl citi. Ar lielu lepnumu runājam par šiem mūsu skolas absolventiem, kuri ar savu sniegumu ir sevi pierādījuši Latvijā un pasaulē.

Ņemot vērā skolēnu interesi, uz Rūjienas vidusskolu tiek aicināts basketbola komandas  VALMIERA GLASS VIA aizsargs Edmunds Elksnis. Edmunds uzaicinājumu pieņem labprāt, kaut arī ikdienas darbos ir stipri noslogots. Neatlaidīgs darbs ar sevi katru dienu – tā savu ikdienu raksturo basketbolists. Sportista slavai ir divas medaļas puses – par tām Edmunds nodarbības laikā stāsta 5.-8.klašu skolēniem.

 Ikviens no mums vēlas būt pats savas dzīves scenārija autors, režisors un galu galā noteicējs. Tas nav viegli, taču mums jāmācās tādiem būt. Kā sevi parādīt un pierādīt spilgti un pārliecinoši, 2019.gada 2. decembrī Rūjienas vidusskolas 11. un 12.klašu skolēni apgūst karjeras atbalsta pasākuma „Pats savas dzīves režisors” laikā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Nodarbības laikā Valmieras Drāmas teātra aktieris Oskars Morozovs dod jauniešiem ieskatu aktiermākslas un ar režiju saistīto mākslu „aizkulisēs”. Jaunieši uzzina, kādas  ir šo profesiju priekšrocības un trūkumi, kādām personības iezīmēm jāpiemīt, lai varētu strādāt šajā sfērā. Diskusijas fokusā – cik lielā mērā prasmes aktiermākslā var noderēt ikvienam dažādās dzīves situācijās un vai šīs prasmes var būt noderīgas, veidojot savu karjeru jebkurā nozarē. Nodarbības noslēguma daļā seko praktiska darbošanās ar dažādiem vingrinājumiem, lai pilnveidotu skolēnu prasmes un iemaņas  aktiermākslā.

 

 

 

 INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS

 

 

KARJERAS NEDĒĻA – IKGADĒJA TRADĪCIJA, KAS TURPINĀS ARĪ RŪJIENAS VIDUSSKOLĀ

 

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Šogad Karjeras nedēļa notiek no 14. līdz 18. oktobrim

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Pasākumi aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.  Šīgada Karjeras nedēļas tēma nākotnes profesijas, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas un prasmes.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

 • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
 • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
 • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

 

Izaicinājumi:

 • palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;
 • parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;
 • parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā;
 • stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.

 

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!

 

 

Karjera

 

Karjera (itāļu carriera – skrējiens, dzīves ceļš, darba lauks, franču cariere –izvirzīšanās kādā no darbības jomām, popularitātes, slavas sasniegšana) .

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties ka to sauc par karjeru!

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

 • Izprast sevi
 • Veidot pašapziņu
 • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • Apzināt savas stiprās un vājas puses
 • Plānot un vadīt savu karjeru
 • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • Pētīt izglītības iespējas
 • Pieņemt lēmumu

 

Ieskaties!

 

Sevis izzināšana

Dažādi testi

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

7 karjeras izvēles testi

http://www.testi.lv/index.php?a=55

Sevis izzināšanas testi

http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei

 

http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/

Lai studiju programmas izvēlēšanās procesu padarītu vieglāku un aizraujošāku, LU piedāvā aizpildīt testu „Pastudē sevi”

www.nva.gov.lv/karjera/?cid=11&mid=52&mode=testn&type=1

Šī testa aizpildīšana ļaus Jums labāk apzināt savas pašreiz izteiktākās interešu jomas un profesijas, kurās iespējams realizēt Jūsu intereses.

www.jauniesumaja.lv/jm-piedava/karjeras-testi/746/

Dažādi testi sevis izzināšanai.

http://www.cv.lv/new_test/ceq.php

Visatbilstošākā amata tests

http://www.cv.lv/output/show_test.php?data[choisetest_id]=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cv.lv/new_test/smq.php

Ar pārdošanas efektivitātes testa palīdzību  ir iespēja izvērtēt savu pārdošanas metožu darbības potenciālu.

https://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/jauns-sesu-testu-komplekts-palidzes-jauniesiem-izveleties-profesiju/

Seši izveidotie karjeras testi ir savstarpēji saistīti, atšķirīgi pamatskolas un vidusskolas auditorijai, turklāt tos ir iespējams un pat vēlams vairākkārt atkārtot

Draugiem.lv/viaa

Digitālā karjeras spēle “Kāds tipiņš tu esi?”

http://www.careerpath.com/

Testi un cita noderīga informācija (angļu valodā)

www.skillage.eu

Sillage karjeras tests (angļu valodā)

www.ecdl.lv

ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) testi

www.careercenteronline.org

 

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)

http://www.careertest.net/

Karjeras testi (angļu valodā)

http://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.quizrocket.com/career-quiz

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.123test.com/career-test/

Dažādi testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.ipersonic.com/test/step1.html

Testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.colorwize.com/index.asp

 

Dažādi interesanti testi ar krāsu palīdzību  (angļu valodā)

http://jobsearch.about.com/od/careertests/a/free-career-tests.htm

Dažādi testi sevis izzināšanai (angļu valodā)

 

Noderīgas saites

ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/

EUROGUIDANCE - Latvija

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

http://ec.europa.eu/eures/

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

 

http://www.europass.lv

 

EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

http://www.nva.gov.lv/

 

 

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

http://www.nva.gov.lv/pkiva/

 

NVA Karjeras pakalpojumi

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

http://www.aiknc.lv/

 

 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

www.izm.lv

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

http://www.ikvd.gov.lv/

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

http://visc.gov.lv/

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

http://jaunatneslietas.lv

 

Jaunatnes lietas

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

 

buy Amoxil online cheapbuy-amoxil-online-cheap

Darba meklējumi

http://www.europass.lv

Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/dokuments/curkulum-vitae/templates-instructions

Europass CV veidlapas 26 valodās

http://visspardarbu.lv/2010/11/22/darba-interviju-simulacijas-video/

darba interviju simulācijas (video)

http://www.cv.lv./output/show_test.php?data[choisetest_id]=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=21&careet

Intervija

http://www.vakance.lv/darba_intervija.php  

Ieteikumi, kā sagatavoties darba intervijai

www.cv-online.lv

www.e-darbs.lv

www.workingdau.lv

www.vakance.lv

www.cvmarket.lv

www.fontes.lv

www.ariko.lv

www.nva.gov.lv

www.cv.lv

Darba piedāvājumi, vakances

 

 Karjeras konsultēšana

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes karjeras centrs

http://www.jv-kikc.net

Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centrs

 

http://www.careercenteronline.org/

 

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi/