Karjera

 Ikviens no mums vēlas būt pats savas dzīves scenārija autors, režisors un galu galā noteicējs. Tas nav viegli, taču mums jāmācās tādiem būt. Kā sevi parādīt un pierādīt spilgti un pārliecinoši, 2019.gada 2. decembrī Rūjienas vidusskolas 11. un 12.klašu skolēni apgūst karjeras atbalsta pasākuma „Pats savas dzīves režisors” laikā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Nodarbības laikā Valmieras Drāmas teātra aktieris Oskars Morozovs dod jauniešiem ieskatu aktiermākslas un ar režiju saistīto mākslu „aizkulisēs”. Jaunieši uzzina, kādas  ir šo profesiju priekšrocības un trūkumi, kādām personības iezīmēm jāpiemīt, lai varētu strādāt šajā sfērā. Diskusijas fokusā – cik lielā mērā prasmes aktiermākslā var noderēt ikvienam dažādās dzīves situācijās un vai šīs prasmes var būt noderīgas, veidojot savu karjeru jebkurā nozarē. Nodarbības noslēguma daļā seko praktiska darbošanās ar dažādiem vingrinājumiem, lai pilnveidotu skolēnu prasmes un iemaņas  aktiermākslā.