Šogad draudzības mēnesis ir iesācies ar smaidiem un laba vēlējumiem ikvienam. Šī brīža situācija valstī daudz ir ņēmusi, bet ģimeni, draudzību un smaidus – to labestību, kas mīt sirdī – tai atņemt nav varas. 

Lai tuvinātu Rūjienas vidusskolas skolēnus skolai, un atsauktu atmiņā, cik īpaši ir kopā būšanas mirkļi, aicinājām ikvienu skolēnu, pedagogu, darbinieku iesūtīt fotogrāfiju, kurā ar rokām attēlota sirds forma, kopīgas virtuālās kolāžas tapšanā “No sirds uz sirdi”. 

Mīlestības formula ir mūsu rokās. Tikai mēs paši nosakām, cik daudz izrādīt otram draudzību un prieku. Dāvāsim smaidu sev un citiem biežāk, tie sniedz cerību pārvarēt grūtus brīžus un palīdz rast spēku grūti pārvarāmās situācijās.

Kolāžai iesūtīti tika arī sirsniņdekori, zīmējumi, kur katrā zīmuļa vai otas triepienā sajūtams prieks un reizē ilgas pēc skolas, klases biedriem. Skolēni ir pacentušies un daļa ir izmēģinājusi arī attālināto mācību laikā nostiprināto prasmi sacerēt dzeju sirds formā. 

Mēs mācāmies un augam. Izaugt nav viegli. Vieglāk ir, ja katrs saņem labus vārdus, ir novērtēts, uzslavēts, ja katrs par mācībām ar prieku. 

Ir brīži, kad mēs zaudējam pacietību vai sastrīdamies ar kādu. Tie ir brīži, kad mēs nesavaldām emocijas, bet, pēc notikušā, ir svarīgi pārvarēt sevi un palūgt piedošanu. To izdarīt nav nemaz tik viegli. Pateikt “Piedod!” ir grūtākais uzdevums cilvēka dzīvē, bet tikai tā mēs topam par cilvēkiem – krītot un atkal ceļoties, mēs kļūstam stiprāki!

 Esiet sirds gudri un dāvājiet smaidus savai ģimenei, draugiem, skolotājiem, cilvēkiem uz ielas. Draudzība un labestība tā ir pieklājība, kad tu vecāku cilvēku palaid apsēsties tavā vietā, kad veikalā paturi atvērtas durvis, lai palīdzētu kādam tajā ieiet. Tie ir labi vārdi, kuri izskan mūsu sarunās, tā ir palīdzība brīdī, kad nepieciešams drauga plecs, tā ir rokas padošana, ja draugam nepieciešams izvairīties no problēmas, tā ir sava viedokļa izteikšana, bet neuzspiešana. Draudzība un mīlestība ir savstarpēji saistītas. Skolēni raksta, ka:

  • Mīlestība ir ģimene (Markuss Grīnvalds); 
  • Mīlestība ir kopā būšana, kad otrs ir svarīgāks nekā Tu pats (Beāte Graudiņa);
  • Mīlestība ir laime (Agneta Daiga);
  • Mīlestība ir draudzība skolā (Raivo Seskis);
  • Mīlestība ir laiks, kad gribas visus samīļot (Keita More);
  • Mīlestība ir prieks par kopā pavadītu laiku ar draugiem (Matīss Ķīkulis);
  • Mīlestība ir māsas, mamma un tētis (Reinis Siliņš).

Būt labam – tas neprasa daudz laika un līdzekļu. Tam nepieciešama vien izdoma un vēlēšanās. Tieši no maziem dzīves sīkumiem, kuru iniciators vari būt tu, dzīve kļūst gaišāka. 

Paldies katram, kurš iesūtījis un dalījies ar savu veidoto draudzības sirsniņu. Paldies gan lielam, gan mazam, par iespēju būt līdzās, kaut arī esot attālināti! Mīlestība tas ir brīdis, kad nevari sagaidīt tikšanos, lai pastāstītu, kā mums veicies, kā gājis. Mīlestība ir atmiņas, kuras mēs visi šobrīd šķirstām, lai domās atsauktu laimīgos brīžus, kad varējām klātienē viens otru samīļot un pateikt labus vārdus. Domas un sirdsbalss mūs vieno!

 

Dāvā smaidu sev un citiem!

Direktores vietniece audzināšanas darbā 

Aiga Siliņa