Rūjienas vidusskola aicina darbā

direktora vietnieku izglītības darbā (audzināšanas jomā) - profesijas kods 134504

 

 Pretendentiem izvirzītās prasības

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi
 • Izpratne par audzināšanas un ārpusklases darba nozīmi un vietu mācību procesā
 • Lieliskas organizatora spējas, saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme

 

Galvenie amata pienākumi

 • Iestādes audzināšanas darba atbilstoši normatīvo aktu prasībām vadīšana, plānošana un organizēšana
 • Interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darba koordinēšana un pārraudzīšana
 • Izglītojamo pašpārvaldes darba atbalstīšana un konsultēšana
 • Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde
 • Sadarbība ar atbalsta personālu un Skolas domi
 • Konfliktu risināšana
 • Izglītības iestādes tradīciju saglabāšanas veicināšana un pilnveidošana un tēla veidošanu
 • Informācijas atlase publicēšanai skolas mājas lapā

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Redzējumu par audzināšanas un ārpusklases darba attīstību Rūjienas vidusskolā (ne vairāk kā divas A4 lapas)
 • CV

 

Informācija par vakanci

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1153 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.04.2020.

 

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

 

Tālrunis lietvedībā 64268136