Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu
(profesijas kods 2634 03) – 20 stundas nedēļā.

Izglītība:

Augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju

 Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu,  saskaņā ar skolas vadības un iestādes darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem;
 • sadarboties ar skolas pedagogiem;
 • izstrādāt un realizēt iestādes izglītojamo, vecāku un pedagogu psiholoģiskā atbalsta pasākumus;
 • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu un konsultēšanu;
 • sadarboties ar valsts institūcijām savu kompetenču ietvaros.

 Piedāvājam:

 • iespēju sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem un skolotājiem;
 • iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai skolas atbalsta komandas darbā;
 • profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas.

Darba samaksa:

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” – 20 stundas nedēļā (0,667 likmes) – 522 EUR mēnesī (algas likme par pilnu slodzi – 783 EUR) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pieteikumus ar norādi “Izglītības psihologa vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā.

Tālrunis lietvedībā 64268136