Fotokursi paredzēti cilvēkiem, kuri vēlas saprast fotogrāfijas pamatus. Iemācīsies svarīgākās lietas, lai nefotogrāfētu izplūdušas un neasas fotogrāfijas,bet tieši pretēji tās būtu kvalitatīvas.

Pēc foto kursu beigšanas Jūs kontrolēsiet fotoaparātu!

Nodarbības ilgums 2 stundas, kurā būs teorētiskā daļa un praktiskā! Apmācību laikā apskatīsim fotoaparātu tipus, fotoaparāta uzbūvi, ekspozīciju, diafragmu, slēdža ātruma nozīmi, auto fokusu, asuma dziļumu, gaismas avotus un daudz ko citu. Zināšanu nostiprināšanai notiks fotografēšana dabā, interjerā, dažādos apstākļos.

Cena par kursiem: 50 EUR mēnesī.

Mācību sākums: 06.10.2019

Reģistrēšanās:
www.emilsvanags.com/fotokursi