12.klases izlaidums

Neapstājies! Ej!

Tu vēl nezini, cik daudz ceļu ir pasaulei. (I Ziedonis)

 

Nemanot, ar vasaras smaržu, ziedošām pļavām un skanīgām putnu dziesmām pienāca jūlijs, atnesdams sev līdzi 12.klases skolēnu izlaiduma dienu.

Izlaiduma dienā 21 absolvents jutās patiesi lepns par sevi. Lepns, ka spēja tikt galā ar attālināto mācību sagādātajām grūtībām, ar neziņu pilniem eksāmeniem un klasesbiedru tuvuma trūkumu. Viņiem piemīt milzu gribasspēks, neatlaidība un patstāvība.

Gremdējoties atmiņās, absolventi par skolas dzīvi saka:

Man patīk skola. Es mīlu to. Es lepojos ar to. Man patīk pat tā sajūta, kad piecos vakarā aizveru skolas durvis, - tas ir gandarījums, nogurums un prieks – viss kopā. Skola ir vieta, kur jūtos veiksminieks.”(Ralfs)

Liāna : „Ik gadu 1.septembris saistās ar īpašām gaidām, bet tas aizsteidzas tik ātri. Pirmie septembri man saistās ar pelēko krāsu. Tie nav ne melni, ne balti. Abas krāsas sajaucas, un veidojas pelēkā, kam ir tik daudz niansētu nokrāsu. Tas ir sākums ceļā uz gaišo vai tumšo. Skolas gaiteņos klejo mūsu sapņi, garderobēs ieslēgti prieki un bēdas. Katru septembri man atkal pieder tās lietas, kas padara šo skolu par manējo. Ne uzticēšanās, ne saknes nerodas vienā dienā. Tāpēc man tik svarīgs ir pelēkais. Pelēks – tas nozīmē iespējas.”

Alberts: „Skola ir vesela pasaule ar saviem nostāstiem, leģendām, kas, nākušas no iepriekšējām skolēnu paaudzēm, katrā esošajā piedzīvo turpinājumu. Katrs tās iemītnieks veido savu īpašo stāstu. Skolas gadiem ir sākums, bet tie beidzas turpat, kur varavīksne – koša, krāsaina, apsološa. Sekojot varavīksnei, veikts vienreizējs un neatkārtojams ceļojums.”

Klāvs: „Šī ir vieta, kur es augu, kur es mācījos izprast dzīvi, cilvēkus sev apkārt un pats sevi, vieta, kur dzima mani sapņi, kurus nu es došos piepildīt, un, kad tie piepildīsies, paldies es teikšu Tev, skola!”

Skolas dzīve un mācības nav iedomājamas bez skolotāju palīdzības, tāpēc lielu paliedies absolventi teica saviem skolotājiem, kuri snieguši zināšanas, prasmes un iemaņas, uz kurām balstīt tālāko izglītības ceļu: „Paldies par prasmēm un zināšanām, kurās jūs dāsni dalījāties ar mums, bet piedodiet, ja dažreiz bijām kūtri un nedaudz paslinkojām.  Paldies Jums par ieguldīto darbu mūsu izglītībā!”

Absolventi lielu paldies par atbalstu izteica arī saviem vecākiem: „Vēlamies teikt lielu paldies saviem  vecākiem, ka vienmēr esat bijuši mums blakus, atbalstījuši mācībās, palīdzējuši nepadoties pirmo grūtību priekšā. Paldies, ka uzmundrinājāt un neļāvāt padoties pēdējo mēnešu laikā.”

Ar laba vēlējumiem un domām Rūjienas novada pašvaldība un Rūjienas vidusskola visiem 12.klases absolventiem dāvināja izlaiduma albumu un, godinot absolventus kā Rūjienas vidusskolas Simtgades absolventus, dāvināta tika arī skolas Simtgades dienasgrāmata.

Šo izlaiduma klasi var raksturot kā labu komandu, kurā ikviens ir personība. Skola šā gada absolventus atcerēsies kā spilgtus un talantīgus jauniešus. Par to paldies varam teikt audzinātājai Andai Deksnei, kura katru skolas dienu absolventus ir atbalstījusi, uzmundrinājusi un nekad neļāvusi padoties. Audzinātājas Andas stingrība un mīlestība tagad izstaros 21 dažādā pasaules ceļā. Vecāki kā pateicību audzinātājai dāvināja ābeli „Anda”. Ābeli kā mātes mīlestības, rūpju, sievišīga trausluma un auglības simbolu. Vecāki dāvinot audzinātājai ābeli velta vārdus: „Lai šī ābele vienmēr ir blakus un atgādina par pavasariem, vasarām, rudeņiem un ziemām, kurus pavadījāt kopā ar 21 raksturiem bagātu jaunieti!”

Neviens skolas pasākums nav noticis bez absolventu dalības. Divpadsmitie allaž aktīvi piedalījās un guva panākumus gan skolas pasākumos, gan ārpusskolas novada un starpnovadu pasākumos. Par ko arī saņēma pateicības un stipendijas:

  • Zanda Marta Bāliņa saņem Latvijas simtgades stipendiju, kā arī SIA Vinetas Zviedres zobārstniecības stipendiju un LKS Akrona stipendiju par labām un teicamām sekmēm un Rūjienas vidusskolas vārda popularizēšanu;
  • Reinis Šķiņķis saņem LKS Akrona stipendiju par labām un teicamām sekmēm un Rūjienas vidusskolas vārda popularizēšanu;
  • Krista Āboltiņa saņem SIA Vinetas Zviedres zobārstniecības stipendiju par labām un teicamām sekmēm un Rūjienas vidusskolas vārda popularizēšanu.

Lai gan aiz katras uzvaras sportā, olimpiādēs, konkursos slēpās liels darbs, viņi prata neizdzist, nezaudēt jaunības degsmi, paspēja dejot, dziedāt, iemīlēties, uzklausīt cits citu, iesaistīties karstās diskusijās un kopā īstenot nepārspējamas idejas. Starp 21 12.klases absolventu var sastapt gan literātus, gan filozofiskus māksliniekus, kas kopā veido brīnišķīgu paleti, kurā ir visas pasaules krāsas.

Absolventiem novēlam atrast pareizo un sev vēlamāko tālāko izglītības ceļu, nepazaudējot sirds siltumu un cieņu pret apkārtējiem! Lai veiksmīgs un mērķtiecīgs tālākais ceļš!

 

Rūjienas vidusskolas vadības vārdā

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Aiga Siliņa