Labdien, skolēni un vecāki!

Rūjienas vidusskola tāpat kā visas skolas Latvijā noteiktās ārkārtējās situācijas laikā nodrošinās attālinātu mācību procesu.

Pats svarīgākais, ko vēlos lūgt ievērot, pirms visi iesaistāmies šajā procesā, ir savstarpēja cieņa un mierīgas reakcijas jebkādā komunikācijā. Ne tikai jums, skolēni un vecāki, bet arī skolotājiem šī ir jauna un neierasta situācija, arī mēs mācāmies un mums katram veicas dažādi.

Šajā nedēļā mēģinājām vienoties par kopīgu pieeju un vienotu nostāju, lai pēc iespējas labāk arī jūs ģimenēs varētu plānot savu laiku dienā un nedēļā, ņemot vērā, ka ir, iespējams, viens dators un vairāki skolēni un vēl arī vecāki strādā attālināti.

Centīsimies jau piektdien e-klasē publicēt nedēļas plānu katrai klasei, kurā būs norādīts uzdevums un sasniedzamais rezultāts nedēļai katrā mācību priekšmetā un laiks un veids, kādā ar mācību priekšmeta pedagogu var konsultēties.

Katru dienu pedagogi ierakstīs stundas tematu un mājasdarbus, kas būs redzami e-klases dienasgrāmatā tāpat kā līdz šim, un pievienos arī failus vai saites uz mācību materiāliem, ja nepieciešams.

Paldies jums par atbildēm 13. marta aptaujā par nodrošinājumu ar datoriem un viedtelefoniem ar interneta pieslēgumu! Apkopojot aptaujas rezultātus redzam, ka 95% skolēnu mājās ir dators ar interneta pieslēgumu un 94% viedtālrunis ar interneta pieslēgumu, ģimeņu, kurām nav ne viena vai otra, ir mazāk par 10. Ar šīm ģimenēm klases audzinātājs sazināsies pa telefonu un informēs, ka nedēļas plāna izdruku un citus skolotāja atstātos materiālus varēs saņemt skolā, Rīgas ielā 30, lietvedībā katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00, piezvanot pa telefonu 64268136, jo skolas durvis no pirmdienas, 23. marta būs slēgtas.

Esam gatavi, ka pirmā nedēļa paies tādos mēģinājumos sazināties un plānot laiku darbiem gan jums, gan mums, jo arī skolotāji savu darbu veiks gan skolā, gan mājās - pēc vajadzības, tāpēc - izmantojot e-klases pastu par galveno saziņas līdzekli, lūdzu, dalieties savās pārdomās un secinājumos par to, kā veicas ar uzdevumu saprotamību, atbalsta saņemšanu no pedagogiem un laika plānošanu, lai arī mēs varam pilnveidot tālāko mācību procesu!

Ar cieņu un cerību uz veiksmīgu sadarbību -
skolas direktora pienākumu izpildītāja Nelda Jaunzeme,
t. 26498010

https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

12.03.2020
Ministru prezidents

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;

4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).

Rūjienas vidusskolas vadība aicina skolēnus un vecākus sekot līdzi turpmākiem norādījumiem e-klasē!

 
 
📣 Erudīcijas šova "KO TU?" veidotāji aicina uz LIELO GUDRĪBU VAKARU! 

⏰ Komandu sacensības brīvā gaisotnē, lai pārbaudītu savas prāta spējas. 

🙋‍♂️ Veido draugu, ģimenes vai kolēģu komandu 3 - 5 cilvēku sastāvā! Pavadi neaizmirstamu laiku un uzzini jaunas gudrības no cita leņķa!

Vai zināji, ka taisnleņķa trijstūris ir trijstūris, kuram viens no leņķiem ir taisns jeb vienāds ar 90°? 👩🔬

📌 Piesakies :
+371 26364934
jekabs.jostsons@gmail.com

Kurš saņems LIELO GUDRĪBU KAUSU?
Atnāc un uzzini! 🙌