Publicitātes foto. No kreisās puses – Sanija Biele, Monta Brīnuma.

 Tuvojas Latvijas 103. dzimšanas diena, un kas gan ir īsti svētki bez atkalsatikšanās prieka? Ja nevaram satikties klātienē, tad darīsim to attālināti! 

Rūjienas vidusskola saviem skolēniem, skolotājiem, ģimenēm un citiem interesentiem ir sarūpējusi virtuālu svētku kliņģeri, dziesmas un piedzīvojumus! 

Latvisko svinību pārraidi, kas sola vest līkumu līkumiem, vadīs Rūjienas vidusskolas 11. klases skolniece Sanija Biele un direktores vietniece mācību jomā – Monta Brīnuma. Svētku studijā pie pašas gleznainās Rūjas upes viesosies gan direktore Linda Čākure, gan Valmieras novada domes deputāte, Rūjienas patriote Guna Ķibere. Ar muzikālu priekšnesumu ciemos nāks talantīgā Paula Daniela Berga, bet mēs dosimies vizītē pie mazajiem ekspertiem un Rūjienas vidusskolas “Gada skolēniem 2021”!

“Latvijas dzimšanas dienas svinības” būs skatāmas 17. novembrī pl. 9.00 Rūjienas vidusskolas Facebook un YouTube kontos!

Šis ir ceturtais Skolēnu pašpārvaldes attālināto mācību procesa laikā izstrādātais raidījums, pulcējot un iepriecinot skolēnus virtuāli! Svinību pārraides radošā komanda – Jēkabs Jostsons, Daniela Kate Kalniņa, Sanija Biele, Karīna Molofeja, Hanna Nikola Gaile, Monta Brīnuma, Linda Čākure un Uldis Rusmanis.


Mēs esam atbildīgi!
Informējam, ka svinību ieraksts veikts, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Informāciju sagatavoja: Jēkabs Jostsons, Rūjienas vidusskola

Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes, kas balstītas uz jauniešu vajadzībām un vēlmēm, kas paaugstinātu kompetences un ļautu iepazīt pašiem sevi. Aktivitātes palīdzēs jauniešiem atgriezties sabiedrībā, mazinās Covid-19 radīto seku ietekmi un veicinās emocionālo labklājību saņemot atbalstu no jaunatnes darbiniekiem.

Projekts “Atkal satikties” tiek īstenots no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. oktobrim, finansē no Valsts budžeta programmā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.” Īstenotājs - Valmieras novada pašvaldība, Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs.

 

Lasīt tālāk: Projekts – Atkal satikties!

 

Baltijas jūras projekts aicina piedalīties jauniešus ikgadējā konkursā

“Klimata izmaiņas un migrācija”.

Šogad jautājumi trijām vecuma grupām:

10-13 gadi (izpildes laiks 30min., 5 jautājumi)

13-16 gadi (izpildes laiks 45 min., 8 jautājumi)

17-19 gadi ( izpildes laiks 60min., 10 jautājumi) 

Uz konkursa jautājumiem vari atbildēt līdz 6.decembrim!

Sīkāku informāciju, un saiti uz jautājumiem meklē šeit: https://unesco-bsp.blogspot.com/2021/11/the-unesco-baltic-sea-projects-webquiz.html


Konkursa “Ventspils IT challenge” komanda izsaka pateicību tām skolēnu komandām, kuras savus pieteikumus jau ir iesūtījušas un informē, ka saistībā ar pēdējā laikā noteiktajiem stingrajiem ierobežojumiem un pēc vairākkārtēja dalībnieku lūguma pieteikšanās termiņš tiek pagarināts par vienu nedēļu – līdz 19. novembrim (ieskaitot). Vēršam uzmanību, ka uzdevumi ir pieejami publiski jebkurā laikā un nav jāgaida, kad tie tiks nosūtīti uz e-pastu:  http://ventspilsitc.com/tasks/

Konkursa tēma šogad ir “Pielaiko IT profesiju”, un ņemot vērā pandēmijas apstākļus, tā norise paredzēta pilnībā attālinātā formātā. Tajā aicināti piedalīties visu klašu skolēni. Pirmais, kas ir jāpaveic – jāizveido trīs cilvēku komanda un jāpiesaista skolotājs vai mentors, kas var būt arī, piemēram, kāds no vecākiem, kas palīdzētu ideju realizēšanā. Konkursa mērķis ir mudināt skolēnus palūkoties dziļāk IT profesiju dažādībā, un kas zina, iespējams, savu nākotni saistīt tieši ar kādu no IT nozares specialitātēm.

Detalizētāku informāciju par konkursa norisi var saņemt pie Ventspils Digitālā centra pārstāvja Raita Rozes, zvanot +371 28458018 vai rakstot uz e-pastu: itc@ventspils.lv

 

Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina jauniešus uz tiešsaistes tikšanos, kurā runāsim par literatūru, grāmatām, lasīšanas paradumiem, iepazīsimies ar dažādiem literatūras žanriem, meklēsim domubiedrus sarunām. Šī mēneša tēma - šausmu stāsti.

Pasākums notiks:

10.novembrī plkst. 18.00
platformā GOOGLE Meet (vēlama dalība ar video un audio nodrošinājumu)
DRESKODS: Šausmu stāsta varonis

 

Pieteikšanās līdz 8.novembrim šeit: https://ieej.lv/6Md6d

Sīkāka informācija: egita.saicane@vb.valmierasnovads.lv

 

Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā (mācību jomā) uz noteiktu laiku - profesijas kods 134504

 Pretendentiem izvirzītās prasības:

 • Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām,
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai vēlama pieredze izglītības vadības darbā,
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādē,
 • Jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie tiesību akti, kā arī mācību darba metodika, jābūt izpratnei par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt Valsts Izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmas īstenošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • Nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un koordinēt darbu ar apdāvinātajiem izglītojamiem.

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • Pieteikuma vēstuli.

 

Informācija par vakanci:

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz noteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1274 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.12.2021.

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2021.gada 22. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

Rūjienas vidusskola (Skolas ielā 24) aicina darbā Kurinātāju!

Darba pienākumi: 

 • Fiziska izturība;
 • Vēlme čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • Apkures iekārtu (granulu un malkas katli) apkalpošana un citi darbi. Kurināšana ar granulām un malku. Sekot apkures iekārtu kontroles aparatūras rādītājiem saskaņā ar katlu ekspluatācijas noteikumiem un instrukcijām. Sekot apkures iekārtu armatūru, cirkulācijas sūkņu, dūmsūkņa, skursteņa un dūmvadu tehniskajam stāvoklim un to drošai ekspluatācijai. Veikt apkures iekārtu uzturēšanu pastāvīgā darba kārtībā. Uzskaites datus fiksēt reģistrācijas žurnālos;
 • Veikt saimnieciskos darbus skolā un tās teritorijā;
 • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu;
 • Informēt direktores vietnieces saimnieciskajā darbā par notiekošo skolā;
 • Spēja plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • Veikt ikdienas saimnieciskos darbus Rūjienas vidusskolā pēc direktores un direktores vietnieces saimnieciskajā darbā  norādījumiem;
 • Izpildīt un ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukciju un normatīvu prasības. 

 

Prasības kandidātiem: 

 • Vidējā vai vidējā/ profesionālā izglītība; 
 • Labas latviešu valodas zināšanas;
 • Jāpārzina profesionālās darbības metodes un paņēmieni. Augsta atbildības sajūta. Apkures krāšņu kurinātāja sertifikāts/operatora apliecība un pieredze profesijā uzskatāma par priekšrocību.
 • Iemaņas darbā ar dārza tehniku (trimmeri, zāles pļāvēju un cita tehnika)

 

 • Valstī  noteiktā minimālā stundu tarifu likme.
 • Darbs jāuzsāk no 2021.gada 8.novembra
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku
 • CV lūdzam sūtīt elektroniski – rv@rujienasvidusskola.lv  

 Pieteikumus ar norādi “Kurinātājs” līdz 2021.gada 5. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.

 

Rūjienas vidusskola (Rīgas ielā 30) aicina darbā Laboranti/u!

Darba pienākumi: 

 • Fiziska izturība;
 • Vēlme čakli strādāt, kvalitatīvi veikt uzticētos darba pienākumus, augsta atbildības sajūta, pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem;
 • Pārzināt ķīmijas,bioloģijas un fizikas laboratorijās un kabinetos esošos laboratorijas darbu piederumus,traukus un ķīmikālijas, veikt to uzskaiti un sistematizāciju; 
 • Sagatavot un uzstādīt demonstrējumiem nepieciešamās iekārtas, materiālus, nepieciešamības gadījumā piedalīties demostrējuma vadīšanā;
 • Piedalīties uzskaites materiālu sagatavošanā un atjaunošanā;
 • Ievākt un sagatavot laboratorijas darbiem nepieciešamos materiālus;
 • Pēc darbu veikšanas sakārtot kabinetus un laboratorijas.Uzturēt tīras eksperimentu iekārtas,traukus,ierīces, mēbeles, izlietnes;
 • Rūpēties par laboratorijas iekārtu, materiālu un instrument izvietojumu, sistematizāciju un glabāšanu;
 • Skolēnu brīvdienās un laikā, kad nav laboratorijas darbu, veic papildu darbu pēc administrācijas norādījumiem;
 • Spēja plānveidīgi organizēt savu darbu;
 • Izpildīt un ievērot, sekot līdzi elektrodrošības, ugunsdrošības, higiēnas, darba aizsardzības un darba drošības instrukcijām un normatīvajām prasībām. 

 

Prasības kandidātiem: 

 • Vidējā vai vidējā/ profesionālā izglītība; 
 • Labas latviešu valodas zināšanas;
 • Augsta atbildības sajuta;
 • Spēja pielāgoties dažādām mainīgām situācijām;
 • Prasme strādāt komandā un plānot savu laiku

 

 • Bruto alga – 520,- EUR.
 • Darbs jāuzsāk no 2021.gada 8.novembra
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 darba slodze 
 • CV lūdzam sūtīt elektroniski – rv@rujienasvidusskola.lv  

Pieteikumus ar norādi “Vakance – laborants/e” līdz 2021.gada 5. novembrim lūdzam sūtīt:

 • uz e-pastu  rv@rujienasvidusskola.lv vai
 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240 vai
 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā (tālrunis  64268136)

Informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc atlases veikšanas.