Rūjienas vidusskola aicina darbā

direktora vietnieku izglītības darbā (audzināšanas jomā) - profesijas kods 134504

 

 Pretendentiem izvirzītās prasības

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi
 • Izpratne par audzināšanas un ārpusklases darba nozīmi un vietu mācību procesā
 • Lieliskas organizatora spējas, saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme

 

Galvenie amata pienākumi

 • Iestādes audzināšanas darba atbilstoši normatīvo aktu prasībām vadīšana, plānošana un organizēšana
 • Interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darba koordinēšana un pārraudzīšana
 • Izglītojamo pašpārvaldes darba atbalstīšana un konsultēšana
 • Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde
 • Sadarbība ar atbalsta personālu un Skolas domi
 • Konfliktu risināšana
 • Izglītības iestādes tradīciju saglabāšanas veicināšana un pilnveidošana un tēla veidošanu
 • Informācijas atlase publicēšanai skolas mājas lapā

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Redzējumu par audzināšanas un ārpusklases darba attīstību Rūjienas vidusskolā (ne vairāk kā divas A4 lapas)
 • CV

 

Informācija par vakanci

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1153 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.04.2020.

 

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

 

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu
(profesijas kods 2634 03) – 20 stundas nedēļā.

Izglītība:

Augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju

 Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu,  saskaņā ar skolas vadības un iestādes darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem;
 • sadarboties ar skolas pedagogiem;
 • izstrādāt un realizēt iestādes izglītojamo, vecāku un pedagogu psiholoģiskā atbalsta pasākumus;
 • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu un konsultēšanu;
 • sadarboties ar valsts institūcijām savu kompetenču ietvaros.

 Piedāvājam:

 • iespēju sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem un skolotājiem;
 • iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai skolas atbalsta komandas darbā;
 • profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas.

Darba samaksa:

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” – 20 stundas nedēļā (0,667 likmes) – 522 EUR mēnesī (algas likme par pilnu slodzi – 783 EUR) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pieteikumus ar norādi “Izglītības psihologa vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā.

Tālrunis lietvedībā 64268136

Ir tradīcijas, kas stipri un spēcīgi iesakņojušās rūjieniešu ikgadējā dzīvē, viena no tām – azartiska, aizraujoša un  nemainīga – Tradicionālā Jaungada basketbola turnīra norise janvāra sākumā. Šī jau ir 71. reize, kad Rūjienā ierodas viesi no tuvākām un tālākām vispārizglītojošajām vidējās izglītības iestādēm, lai basketbola laukumā sacenstos par titulētām vietām, bet vakarā, spēļu starplaikos, draudzīgi jokotu, smietu un atpūstos.

 1. Tradicionālajā basketbola turnīrā tiks pārstāvētas vairāk kā 10 spēlētāju komandas. Uzaicinātas ir Valmieras, Alojas, Cēsu, Smiltenes, Ķekavas, Limbažu, Rīgas, Alūksnes, kā arī Igaunijas pilsētas Karksi Nuijas skolu komandas. Sportisks un veselīgs dzīvesveids, stabilas un tradicionālas vērtības nezūd – basketbols Rūjienā ir cieņā!
 2. gada 25. aprīlī Gunārs Lučins un fizkultūras skolotāja Aina Rebane ar entuziasmu rīkoja pirmo basketbola turnīru, neko nezinot par tradīcijas tālāko attīstību. Tagad vairākus gadus, gatavojoties turnīram, strādā vesela komanda.

Turnīra organizētāji saka lielu paldies visiem turnīra dalībniekiem, kā arī tic – turnīra dzīvesstāsta lappuses vēl tiks papildinātas, pulcējot arvien jaunas komandas arī nākamajā gadā.

Liels paldies turnīra labvēļiem – Rūjienas novada pašvaldībai, SIA „Artavs”, SIA „Liepkalni”, SIA „Tīrumkalni”, SIA „Vinetas Zviedres zobārstniecība”, z/s „Vieķi, SIA „Rostes”, SIA „Aiva +”, SIA „Helda”, SIA „Akrona”, SIA „Rūjienas saldējums”, Tomam Kukainim.

Mūsu skolēni, basketbola entuziasti, ir pelnījuši savējo atbalstu, tāpat arī sabraukušie viesi vēlas justies gaidīti un viņu centieni - novērtēti, tāpēc gaidām  skatītāju – atbalstu ikvienā spēlē! (Ar basketbola spēļu grafiku var iepazīties Rūjienas vidusskolas mājas lapā www.rujienasvidusskola.lv, kā arī sporta hallē pie informācijas stenda.)

 

71.Tradicionālais basketbola turnīrs

Sacensību sākums10.janvārī plkst. 10.00

Turnīra oficiālā atklāšana 10.janvārī plkst. 12.00

Sacensību sākums 11.janvārī plkst. 9.00

 

  Uz tikšanos, atbalstītāji!