2020.gada. 9.-14.februārim notiek Erasmus+ projekta „ Heritage in Europe - Appreciation, Respect, Tolerance” skolēnu un skolotāju mācību vizīte Somijā, kurā - kopā ar Spānijas, Vācijas, Grieķijas un Francijas partneriem - piedalās Rūjienas vidusskolas skolotājas Māra Guna Dreimane, Monta Brīnuma un skolēni: Jēkabs Zemītis (7.kl.), Līva Strazdiņa (9.kl.), un  Nikoleta Meirēna (8.kl.). 

Mācību vizītes aktivitātes būs saistītas ar Somijas kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, tautastērpu un tradīciju iepazīšanu.

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no Ķīnas, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā Ķīnā:

 • bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
 • vecākiem:
  • sazināties ar ģimenes ārstu,
  • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
 • ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  • bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
  • bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz Ķīnu.

Rūjienas vidusskola aicina darbā

direktora vietnieku izglītības darbā (audzināšanas jomā) - profesijas kods 134504

 

 Pretendentiem izvirzītās prasības

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi
 • Izpratne par audzināšanas un ārpusklases darba nozīmi un vietu mācību procesā
 • Lieliskas organizatora spējas, saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme

 

Galvenie amata pienākumi

 • Iestādes audzināšanas darba atbilstoši normatīvo aktu prasībām vadīšana, plānošana un organizēšana
 • Interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darba koordinēšana un pārraudzīšana
 • Izglītojamo pašpārvaldes darba atbalstīšana un konsultēšana
 • Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde
 • Sadarbība ar atbalsta personālu un Skolas domi
 • Konfliktu risināšana
 • Izglītības iestādes tradīciju saglabāšanas veicināšana un pilnveidošana un tēla veidošanu
 • Informācijas atlase publicēšanai skolas mājas lapā

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • Redzējumu par audzināšanas un ārpusklases darba attīstību Rūjienas vidusskolā (ne vairāk kā divas A4 lapas)
 • CV

 

Informācija par vakanci

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1153 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.04.2020.

 

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

 

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu
(profesijas kods 2634 03) – 20 stundas nedēļā.

Izglītība:

Augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju

 Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu,  saskaņā ar skolas vadības un iestādes darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem;
 • sadarboties ar skolas pedagogiem;
 • izstrādāt un realizēt iestādes izglītojamo, vecāku un pedagogu psiholoģiskā atbalsta pasākumus;
 • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu un konsultēšanu;
 • sadarboties ar valsts institūcijām savu kompetenču ietvaros.

 Piedāvājam:

 • iespēju sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem un skolotājiem;
 • iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai skolas atbalsta komandas darbā;
 • profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas.

Darba samaksa:

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” – 20 stundas nedēļā (0,667 likmes) – 522 EUR mēnesī (algas likme par pilnu slodzi – 783 EUR) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pieteikumus ar norādi “Izglītības psihologa vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

 • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

 • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā.

Tālrunis lietvedībā 64268136