Pretendentiem izvirzītās prasības

l  Augstākā pedagoģiskā izglītība

l  Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi

l  Izpratne par audzināšanas un ārpusklases darba nozīmi un vietu mācību procesā

l  Lieliskas organizatora spējas, saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme

 

Galvenie amata pienākumi

l  Vadīt, plānot un organizēt iestādes audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

l  Koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darbu

l  Atbalstīt un konsultēt izglītojamo pašpārvaldes darbu

l  Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde

l  Sadarbība ar atbalsta personālu

l  Konfliktu risināšana

l  Veicināt izglītības iestādes tradīciju saglabāšanu un pilnveidošanu un tēla veidošanu

l  Informācijas atlase publicēšanai skolas mājas lapā

 

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus

l  Motivācijas vēstuli

l  CV

 

Informācija par vakanci

l  1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums tiks noslēgts uz noteiktu laiku.

l  Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 02.01.2017.

 

Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2016.gada 23.decembrim lūdzam sūtīt:

l  uz e-pastu  vidars.zviedris@rujienasvidusskola.lv

vai

l  pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

l  iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

 

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

Rūjienas vidusskolas

administrācija

 

 

Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai” ir izsludināts konkurss 1.-12.klašu skolēniem. Jaunā paaudze tiek aicināta sapost Latviju gaidāmajiem svētkiem 2018. gadā – paveikt darbus savas apkārtējās vides (skolas teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema) izdaiļošanā un labiekārtošanā. Oriģinālāko un vērienīgāko vides darbu autori galvenajā balvā saņems Tallink Latvija jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.

Lasīt tālāk: Skolēnus aicina piedalīties Latvijas simtgadei veltītā vides konkursā