30. septembrī 29 Rūjienas vidusskolas zinātkāri skolēni no 7.a, 9.a, 8.a, 8.b, 10.,11. un 12. klasēm  devās uz Rīgu, lai piedalītos Zinātnieku nakts pasākumos. Apmeklējām Latvijas Universitātes Dabaszinātņu māju, kurā studenti bija sagatavojuši aizraujošus un interesantus eksperimentus, izstādes un stāstījumus. Skolēni varēja uzzināt par gaisa piesārņojumu ar cietajām daļiņām, vērot modernos mikroskopos dažādas šūnas, piedalīties konkursos. Pēc LU apmeklējuma braucām uz zinātnisko institūtu "BIOR", kurā piedalījāmies interesantās aktivitātēs par veselīgu uzturu - mēģinājām tikai pēc garšas pazīt augli vai dārzeni, noklausījāmies lekciju par parazītiem, uzzinājām par gaismas nozīmi darba vietās, vērojām eksperimentus ar šķidro slāpekli un beigās nobaudījām saldējumu, kas tapa mūsu acu priekšā ar slāpekļa palīdzību.

Ceram, ka skolēnos radās zinātkāra dzirksts, un uzzinātais pavērs plašāku ieskatu dabaszinātņu  pasaulē.
Skolotājas Anda Deksne, Māra Guna Dreimane un Līga Āboltiņa - Žīgure.

FOTOGALERIJA

No 25.-30. septembrim Rūjienas vidusskolā viesojas Erasmus+ projekta "Water Around Us" skolotāji no Vācijas, Portugāles, Spānijas, Islandes un Somijas. Skolotāji atskatās uz paveikto un plāno aktivitātes projekta noslēguma gadam.
26. septembrī skolotāji iepazinās ar Rūjienas vidusskolas jaunumiem, tikās ar skolas direktoru Vidaru Zviedri, skolotājiem, skolēniem. 12. klases skolēni Paula, Edgars un Aivis nelielā ekskursijā iepazīstināja viesus ar Rūjienas pilsētu.

Vecāki, kuriem  ģimenē ir pusaudži vecumā no 11-17 gadu vecumam, aicināti pieteikties uz Rūjienas Sociālā dienesta psiholoģes Gunas Lūsītes vadītajām bezmaksas nodarbībām ceturtdienās no oktobra līdz decembrim.

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas gana apmulsuši un nezina kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu.

Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, Mīļie vecāki,    piedāvāju jums, atbalsta grupu , kas būs kā ceļvedis pusaudžu audzināšanas (CAP) darbā.

Kopumā paredzētas 10 nodarbības, kurās apgūsim ne tikai teorētiskās zināšanas, lai labāk izprastu pusaudžu vecumposmu, bet strādāsim arī praktiski, kā arī atbalstīsim  un stiprināsim  viens otru, kopīgi meklēsim veiksmīgas sadarbības pieejas attiecībās ar pusaudzi.

Paredzētās nodarbību tēmas:

  1. Ievads CAP programmā.
  2. Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
  3. Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
  4. Veselīgs dzīvesveids.
  5. Pusaudžu seksualitāte.
  6. Pusaudžu sociālās prasmes.
  7. Emociju pašregulācija.
  8. Disciplinēšana.
  9. Dzīves prasmes.
  10. Rūpes par sevi.

Nodarbības ir bezmaksas. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots,  nodarbību ilgums no 10.00 – 13.00 (no oktobra ceturtdienās, pirmā nodarbība 6. oktobrī)

Nodarbības vada: mag. psyh. Guna Lūsīte (tālr. 26512975)

Lūdzu iepriekš pieteikties, vecākiem, kuriem ir interese un ģimenē ir pusaudži vecumā no 11-17 gadu vecumam!

Nodarbību vieta tiek precizēta.