Rūjienas vidusskola pagarina pieteikšanos vakancei un aicina darbā direktora vietnieku saimnieciskajā darbā - profesijas kods 1345 04

 

Pretendentiem izvirzītās prasības

 • Profesionālā vidējā izglītība;
 • Pieredze un vispārējas zināšanas par remontdarbu veikšanu, santehnikas, kanalizācijas, elektroinstalācijas, apkures sistēmas uzturēšanas darbiem;
 • Prasme patstāvīgi veikt, plānot un organizēt savu un savā pakļautībā esošu darbinieku darbus;
 • Pārzināt normatīvos aktus par darba aizsardzību, ugunsdrošību, būvniecību un tml.;
 • Teicamas prasmes darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Auto vadīšanas prasmes (B kat.)

 

Galvenie amata pienākumi

 • Vadīt, organizēt un pārraudzīt skolas tehniskā personāla kvalitatīvu darbu;
 • Piedalīties dažādu iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • Pārraudzīt un organizēt ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumus un dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Pārraudzīt un organizēt būvniecības pasākumus un dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Piedalīties skolas budžeta plānošanā, iepirkuma procedūras izstrādē un organizēšanā, sagatavot tehniskās specifikācijas;
 • Piedalīties, organizēt un pārraudzīt dažādu saimniecisko ikdienas darbu veikšanu un ar tiem saistītiem papildus darbus visos skolas objektos;
 • Plānot un organizēt nepieciešamo remontdarbu veikšanu;
 • Kārtot un organizēt darbus, kas saistīti ar elektroapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, apkures sistēmu racionālu izmantošanu.

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz Veselības pārbaudes karte, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

 

Informācija par vakanci

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 850 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

CV  ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020.gada 12.jūnijam lūdzam sūtīt:

uz e-pastu vidars.zviedris@rujienasvidusskola.lv
vai
pa pastu Rūjienas vidusskolai, Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240
vai
iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

Tālrunis lietvedībā 64268136

 

 

Eiropas eksāmens šogad 7., 8., 9. maijā

 

Latvijas iedzīvotāju zinātkāri un aktivitāti jau sesto gadu pēc kārtas Eiropas dienā apliecina nevis vārdi, bet darbi – dalība Eiropas eksāmenā, kas notiek tiešsaistē www.esmaja.lv. Lai ļautu Eiropas eksāmenā piedalīties pēc iespējas plašākam dalībnieku skaitam, šogad tas notiks 7., 8., 9. maijā. Prieks, ka katru gadu dalībnieku skaits aug. 2019. gadā Eiropas eksāmenā piedalījās jau teju 20 000 dalībnieki, aktīvākie no tiem – skolēni. Eiropas eksāmena mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu.

Kā uzsver Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks: “Eiropas diena, ko Eiropas Savienības dalībvalstis svin 9. maijā, ik gadu aicina atzīmēt un novērtēt eiropeisku dzīvesveidu, demokrātiju, brīvības un vērtības. Šis pavasaris ir pilns izaicinājumu, kas liek mums mācīties daudz jauna, apgūt vairāk digitālo prasmju un tehnoloģiju, sadarboties attālināti, taču tai pat laikā – neaizmirst par solidaritāti, iecietību un savstarpēja atbalsta sniegšanu – gan tepat ciematos, pilsētās, gan starp valstīm Eiropā un visā pasaulē. Šogad 9. maijā svinēsim Eiropas vienotību dažādībā digitāli, tāpēc aicinu visus – lielus un mazus – izmantot iespēju piedalīties Eiropas eksāmenā, pārbaudīt un iegūt jaunas zināšanas šajā aizraujošajā testā.”

Svarīgākais par Eiropas eksāmenu:

 • Eiropas eksāmenā katrs dalībnieks piedalās individuāli, izvēloties sev piemēroto vecuma grupu (5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola) vai jautājumu grūtības pakāpi (pieaugušajiem jautājumi dalīti trīs grūtības pakāpēs);
 • Eiropas eksāmenā jāatbild uz 20 jautājumiem;
 • Pēc Eiropas eksāmena nokārtošanas, dalībnieks e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību un uzzina iegūto punktu skaitu;
 • Labākie saņem balvas!

 

Ko var darīt jau šodien?

 • Uzzināt vairāk par Eiropas eksāmenu www.esmaja.lv sadaļā Projekti,
 • Ieskatīties mūsu sociālajos medijos – Facebook @EiropasEksamens un  @esmajalv, piedalīties dažādos konkursos, iegūt jaunas zināšanas, atbildot uz āķīgiem jautājumiem vai risinot rēbusus, kā arī uzzināt aktualitātes.

 

 

Piedalies un apliecini savu zinātkāri, zināšanas un izpratni par sevi Eiropā!

 

 

Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.