Sagaidot Rūjienas vidusskolas 100.gadadienu, vēlamies izdot šim nozīmīgajam notikumam veltītu grāmatu. Jau otro.

Pirmā pie interesentiem nonāca 1994.gadā – skolas 75.jubilejā. Pagājuši gadi, un nu jau stāvam uz simtgades sliekšņa. Tīsim atmiņu kamolu kopīgi, tādēļ lūdzam arī Jūsu palīdzību šīs ieceres realizēšanā.

Ar nepacietību gaidīsim Jūsu atmiņu stāstījumu par saviem vidusskolas gadiem, notikumiem no skolas dzīves, par skolotājiem, par Jūsu  laika aktualitātēm. Būsim priecīgi par klāt pievienoto foto.

Lūgums stāstījumu atsūtīt līdz 2017.gada 1.septembrim. Ja notikusi uzvārda maiņa, parakstoties norādiet  arī savu dzimto uzvārdu un izlaiduma gadu! 

Ar cieņu Dzintra Gulāne

P.S. Vēstuli sūtiet uz e-pastu dzintragulane@inbox.lv vai Dzintrai Gulānei/ Raiņa ielā 34/ Rūjienā, LV4240/ T. 27740149

Lasīt tālāk: Rūjienas vidusskolas absolventi!

Izglītības dokumentus var saņemt skolas lietvedībā no 30. jūnija. Lietvedības strādā pirmdienās, trešdienās, piektdienās, darba laiks no pl. 8:30 līdz 15:30.

Uzņemšanai skolā (10.kl., 1.kl. un arī citās klasēs) nepieciešami šādi dokumenti :

  • vecāku iesniegums (veidlapa pieejama lietvedībā);
  • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (liecība, apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību, uzrādot oriģinālus);
  • bērna medicīniskā karte(veidlapa Nr. 026/u), stājoties 1. klasē;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

    Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā Rūjienā, Rīgas ielā 30

    Lietvedības darba laiks katru dienu pl. 8:30 – 15:30, no 19. jūnija pirmdienās, trešdienās, piektdienās pl. 8:30 – 15:30.

     

Lasīt tālāk: Nāc un pievienojies - kļūsti par Rūjienas vidusskolas skolēnu!

Mērķis -  Iepazīt un izpētīt meža nozari.

Konkursa moto - „Meža zemē Latvijā!”

Konkursa norise Laikposmā no 2017. gada 30. maija līdz 2017. gada 6. oktobrim

Uzdevums

Izpētīt literatūru un citus informācijas avotus (piemēram, grāmatas, žurnālus, fotogrāfijas, zīmējumus, atmiņu pierakstus u.c. dokumentus) par lietaskoku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā.

Doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā un sagatavot radošu izpētes darbu.

Izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Aicinājums pedagogiem un citiem interesentiem, kuriem šķiet saistoša doma par stāstnieka prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu sev un skolēniem.

Pasaule jau krietni sen novērtējusi runātā vārda spēku, un dažādu veidu stāstnieku saieti pieaugušajiem notiek arī Latvijā. Tomēr ir vēl kāds ceļš, kas tieši skolasbērnus var aizvest pie labām oratora un klausītāja prasmēm, proti, piedalīšanās VISC tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmā Pulkā eimu, pulkā teku, precīzāk, stāstnieku konkursā “TECI, TECI, VALODIŅA”. Tā ir valsts atbalstīta programma ar mērķi atjaunot, uzturēt un attīstīt stāstīšanas tradīciju, aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Konkurss notiek visas Latvijas teritorijā, pusfināli notiek nosacīti izveidotos novados (precīzāk tas aplūkojams konkursa nolikumā), bet fināls - Rīgā.

Pierasts, ka stāstniecības lauciņu vairāk kopj folkloras kopu un pulciņu vadītāji, tomēr prakse rāda, ka vienlīdz veiksmīgi tajā var darboties arī sākumskolas skolotāji, latviešu valodas, vēstures un citu mācību priekšmetu skolotāji un bibliotekāri. ”Pulkā eimu, pulkā teku” krustmāte un vadītāja Māra Mellēna ilgus gadus bija auklējusi domu par Valmieras un apkaimes novadu konkursa pusfināla rīkošanu Valmierā, un 2016.gada 7.oktobrī tas šeit arī notika. Trīs skolēni tika izvirzīti finālam Rīgā. Jēkabs Jostsons (Rūjienas vsk.,skolotāja Ilga Penka) un Danliels Cars (Burtnieku Ausekļa pamatskola, skolotāja Agra Kļaviņa) nosargāja pusfinālā iegūto Lielā stāstnieka nosaukumu, savukārt Elīza Evelīna Pētersone (Trikātas pamatskola, skolotājas Maruta Ģingule un Agita Pētersone) pēc neatlaidīga vairāku gadu darba ieguva Dižās stāstnieces titulu. Finālā Rīgā atsevišķi no pusfināla līderiem piedalījās iepriekšējā gada “Dižā stāstnieka” titula ieguvējs Valmieras 5.vsk.skolēns Silvars Ritvars Malcenieks (solotāja Līga Cimdiņa), atkārtoti gūstot “Dižā stāstnieka” nosaukumu.

Lasīt tālāk: Gatavojies konkursam "Teci, teci valodiņa 2017"!

Skolēni, kas pēc papildu mācību pasākumiem nokārtojuši pēcpārbaudījumus, var saņemt liecību skolas lietvedībā no 19. jūnija pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 8:30 līdz 15:30.

Valstī noteikta kārtība, ka izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja izglītojamais ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm. Pēcpārbaudījums ir obligāts mācību priekšmetā, kurā saņemts nepietiekams vērtējums vai vērtējuma nav.

Skolēniem, kas vēl nav ieguvuši sekmīgus vērtējumus visos noteiktajos pēcpārbaudījumos, jāturpina patstāvīgi mācīties vasarā un veikt skolotāju dotos uzdevumus (ja uzdevumi nav saņemti, jāsazinās ar skolotāju e-klases pastā vai citādi).

Pēcpārbaudījumi laikā no 23. līdz 25. augustam.

Direktora vietniece mācību darbā Nelda Jaunzeme

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau trešo gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē! Festivāla laikā atbalstīsim organizāciju pārstāvjus programmas “Erasmus+” projektu sagatavošanā. "Projektu nakts 2017" laikā būs iespējas iepazīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” - Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, strādāt pie sava projekta pieteikuma.

Lasīt tālāk: Projektu nakts 2017 ir klāt!

Sākot no jūnija, līdz pat septembrim, 1.-11. klašu skolēniem norisināsies zaļā prakse. Pielikumā prakses grafiks.

Uzmanību! Katrai klasei doti divi datumi, bet katram skolēnam jāierodas pēc izvēles vienu dienu, plānojot darba ilgumu
no plkst. 9:00-12:00

Attachments:
Download this file (Zaļā prakse 2017.pdf)Zaļās prakses grafiks224 kB