Janvāra pedagoģiskās padomes sēdē tika pieņemti lēmumi, kas attiecas uz iekšējiem normatīviem dokumentiem: 

  • Apstiprināt metodiskās padomes reglamentu;
  • Sākumskolas metodiskajā komisijā izstrādāt grozījumus Diplomu par mācību darbu piešķiršanas kārtībā  (līdz 31. janvārim; izdarīts 16. janvārī SSMK) punktā nr. 1.2. „Par labām un teicamām sekmēm” 2.- 3. klašu skolēniem, detalizējot diplomu saņemšanas nosacījumus:

    1.2. ”Par teicamām sekmēm” 2. - 3. klašu skolēniem, kam semestra vērtējums nevienā priekšmetā nav zemāks par 9 ballēm, vidējais vērtējums ir 9,0 un kurus apbalvošanai iesaka audzinātājs/a, izvērtējot skolēnu saņemtos mācību sasniegumu aprakstošos vērtējumu par semestri;

    1.3.  „Par labām un teicamām sekmēm” 2. - 3. klašu skolēniem, kam semestra vērtējums nevienā priekšmetā nav zemāks par 7 ballēm, vidējais vērtējums ir vismaz 7,5 un kurus apbalvošanai iesaka audzinātājs/a,  izvērtējot skolēnu saņemtos mācību sasniegumu aprakstošos vērtējumus par semestri.

  • “Diplomu par mācību darbu piešķiršanas kārtībā” izdarīt grozījumus punktā nr. 2.3. „Par labām sekmēm”, ja semestra vērtējumi nav zemāki par 6 ballēm (ne vairāk kā divi vērtējumi “6”), vidējais vērtējums nav zemāks par 7,0;
  • Izdarīt labojumus Izglītojamo mācību sasniegumu VĒRTĒŠANAS kārtības punktā nr. 7.2. (tabulas 1. rinda), nosakot, ka mācību priekšmetā, kurā stundu skaits nedēļā ir 1, minimālais ieskaišu, tēmas kontroldarbu skaits semestrī ir 2.

Normatīvie akti pieejami mājaslapas sadaļā "Dokumenti".

 

Ar simbolisku „centra bumbas „ izspēli pirms Rūjienas un Cēsu komandu spēles šogad sākas 69.TRADICIONĀLAIS BASKETBOLA TURNĪRS, kurā savu dalību ir apstiprinājuša  16 komandas – 11 zēnu un 4 meiteņu. Šodien Rūjienas novada sporta hallē spēles par 69.TBT ceļojošajiem kausiem (kopš 1973.gada) sākas plkst. 10.00. Uz turnīra atklāšanu visi tiek aicināti plkst. 12.00. Turnīra spēles turpināsim sestdien jau no plkst. 09.00.

Abas sacensības dienas darbosies skolas ēdnīca, kur ieturēt maltīti varēs arī līdzjutēji. Visi laipni tiek aicināti apmeklēt turnīru, lai atbalstītu savas favorītu komandas.

 

Tiekamies Rūjienas novada sporta hallē.