“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

 

Rūjienas novada pašvaldība aicina atkārtoti pieteikties skolēnus vecumā no 15-20 gadiem, kuru deklarētā dzīves vietas adrese ir Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, skolēnu vasaras darbos jūlijā un augustā. Skolēnu vasaras darbs tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk NVA).

 1. Pieteikšanās telefoniski pa tālruni 29243913 pie Teiksmas Dreimanes no 06.2020. līdz 08.06.2020. Skolēni vasaras darbiem tiks reģistrēti pieteikšanās secībā uz konkrētu darba vietu.
 2. Elektroniski NVA mājaslapā reģistrēties pasākumam skolēni varēs no gada 10.jūnija līdz 17.augustam. Reģistrēšanās tiks atvērta pa reģioniem:11.jūnijā – Vidzemes reģions

(Par piešķirto darba vietu skaitu Rūjienas novada pašvaldībai NVA lems pēc visu pieteikumu saņemšanas izlozes kārtībā, iespējams, visas pieteiktās darba vietas netiks apstiprinātās!)

Ņemot vērā Covid-19 epidemioloģiskās situācijas stabilizēšanos, ir atcelts lēmums 2020. gadā nerīkot skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumus. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi šajā gadā norisināsies no 1. jūlija līdz 31. augustam, informēja Labklājības ministrijā (LM). Skolēni pasākumam varēs reģistrēties elektroniski. No 11. jūnija – Vidzemes reģionam. 

Lūdzam sekot NVA un Rūjienas novada mājaslapā par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem.

Rūjienas vidusskola pagarina pieteikšanos vakancei un aicina darbā direktora vietnieku saimnieciskajā darbā - profesijas kods 1345 04

 

Pretendentiem izvirzītās prasības

 • Profesionālā vidējā izglītība;
 • Pieredze un vispārējas zināšanas par remontdarbu veikšanu, santehnikas, kanalizācijas, elektroinstalācijas, apkures sistēmas uzturēšanas darbiem;
 • Prasme patstāvīgi veikt, plānot un organizēt savu un savā pakļautībā esošu darbinieku darbus;
 • Pārzināt normatīvos aktus par darba aizsardzību, ugunsdrošību, būvniecību un tml.;
 • Teicamas prasmes darbam ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Auto vadīšanas prasmes (B kat.)

 

Galvenie amata pienākumi

 • Vadīt, organizēt un pārraudzīt skolas tehniskā personāla kvalitatīvu darbu;
 • Piedalīties dažādu iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • Pārraudzīt un organizēt ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumus un dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Pārraudzīt un organizēt būvniecības pasākumus un dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Piedalīties skolas budžeta plānošanā, iepirkuma procedūras izstrādē un organizēšanā, sagatavot tehniskās specifikācijas;
 • Piedalīties, organizēt un pārraudzīt dažādu saimniecisko ikdienas darbu veikšanu un ar tiem saistītiem papildus darbus visos skolas objektos;
 • Plānot un organizēt nepieciešamo remontdarbu veikšanu;
 • Kārtot un organizēt darbus, kas saistīti ar elektroapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, apkures sistēmu racionālu izmantošanu.

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz Veselības pārbaudes karte, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

 

Informācija par vakanci

 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 850 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

CV  ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020.gada 12.jūnijam lūdzam sūtīt:

uz e-pastu vidars.zviedris@rujienasvidusskola.lv
vai
pa pastu Rūjienas vidusskolai, Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240
vai
iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā

Tālrunis lietvedībā 64268136