Lieldienas ir prieka pilni svētki, tie nāk ar gaismu – dienas paliek garākas par nakti un iestājas astronomiskais pavasaris. Lieldienas latviešiem vienmēr simbolizējušas gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu. Lieldienās vajagot dejot, lēkt, skriet, pērties un kustēties, jo tas viss simbolizē dzīvību. Arī šodien daudzi cilvēki šo svētku laikā dienasgaismā ceļ tieši senlatviešu tradīcijas.

11.aprīlī Rūjienas vidusskolā visi -  gan lieli, gan mazi gatavojās svētkiem. 4. -  12.klases skolēni rotāja savas klases durvis pavasara tematikā. Savukārt, zināšanas par Lieldienu tradīcijām skolēni varēja pārbaudīt izspēlējot “Lieldienu viktorīnu”, bet klases saliedētību lieliski attēloja vienotā stila diena un klases moto izvirzīšana:

  • A klase “Tur, kur visi bremzē, es spiežu pedāli grīdā!”
  • B klase “ AR VIENU SOLI MŪSU KĀJAS TUVĀK VASARAI.”
  • klase “Mēs esam īpaši!”
  • A klase “Mēs esam atšķirīgi, taču mēs viens otru izceļam!”
  • klase “Kopā esam kustīgi, bezrūpīgi un nepacietīgi!”

Lieldienu pārsteigumu dāvanas 4. – 6.klašu grupā tika pasniegtas 6.klases skolēniem un audzinātājām I.Penkai, A.Markinai, 7. – 9.klašu grupā apbalvota tika 7.A klase ar audzinātāju V.Zviedri, bet 10. – 12.klašu grupā pārsteiguma dāvanu saņēma 11.klases skolēni un audzinātājas L.Čākure, L.Stupele. Liels bija prieks par klašu atsaucību un prieku darboties.

Skolu apmeklēja arī Lieldienu zaķi, kuri 13.aprīlī viesojās pie 1. – 3. klašu skolēniem, izzinoši pavadot pēcpusdienu - noskaidrojot svētku tradīcijas, minot mīklas, dziedot dziesmas un veicot dažādus uzdevumus. Lieldienu zaķi palīdzēja ripināt olas un šūpoties neraksturīgās šūpolēs. Skolēnu sejās bija nolasāms prieks par zaķu izdarībām. Zaķu sagādātie saldie pārsteigumi prieka sajūtu vēl vairāk bagātināja.  

Ar Lieldienām saistīti arī dažādas senču ticējumi. Piemēram, Lieldienas priekšvakarā durvis nosprauda ar pīlādžu zariem, lai ļaunie gari netiek iekšā. Lieldienas rītā, saulei lecot, jāmazgā mute, jo tad tiekot skaists. Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi spodra, būs karsta vasara. Tā arī pie Rūjienas vidusskolas durvīm tika piesprausts pīlādžu zars, lai skolā valdītu draudzība un saticība.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par dalību svētku nedēļā. Novēlam ikvienam, mazam un lielam, kopt svētku tradīcijas, sagādāt sev un mīļajiem svētku prieku, kas pulcē kopā visu ģimeni un draugus, radot kopā būšanas prieku.

Lai saules gaisma izstaro ne tikai debesis, bet pārvērš savu starojumu draudzības gaismā, kas dod siltumu mūsu sirdij ikdienā un atstarojas vārdos, domās un darbos .

Priecīgas Lieldienas!

 

 

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aiga Siliņa

 

FOTOGALERIJA ATRODAMA ŠEIT !

 

 

Ej, bāliņ, taisnu ceļu,

Runā taisnu valodiņu!
Tad ir Dievs palīdzēs
Taisnu mūžu nodzīvot.

 (Latviešu tautasdziesma)

 

Latviešu tauta var būt lepna par savu valodu. Valoda sevī ietver gan nacionalitāti, kultūru un tautas raksturu, kuru ikdienā ietērpjam vārdos. Katra valoda tai raksturīgā veidā saista cilvēku un tautu ar pasauli, ir starpniece izziņā un uztverē. Valodu dažādība nav tikai skaņu un zīmju valstība, bet arī pasaules skatījuma dažādība.

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un daiļumam. Dzimtās valodas dienu sagaidot, Rūjienas vidusskolā 1. – 3.klašu skolēniem tika izsludināts konkurss “Mana dzimtā valoda”. 23.marta pēcpusdienā Rūjienas vidusskolas 1. – 3.klases skolēni svinīgi pulcējās, lai apbalvotu skolēnu radošo darbu konkursa “Mana dzimtā valoda” atzinību un Valodas balvu saņēmējus. 

Konkursā sagaidījām lielu radošo darbu pieteikumu skaitu – 73 radošos darbus (dzejoļus, aforismus, kolāžas un zīmējumus) 1. – 3.klašu grupā. 

Lasīt tālāk: Mana dzimtā valoda