22.februārī Skolas ielā 24 tikāmies ar topošo, 2024./2025. mācību gada pirmo klašu skolēnu vecākiem. Ja pareizi saskaitījām, pie mums viesojās 34 bērnu vecāki un vecvecāki. Patiess prieks, ka sapulci varējām ieskandināt ar Ēvalda Siliņa dziesmu “Nevajag daudz” mūzikas pedagogu izpildījumā. Kopā ar direktori iepazīstinājām klātesošos ar mūsu mīļo skolu – izglītības programmām, mūsu kopienu un vērtībām. Sarunai virzoties uz to, kāda izskatās skolēnu ikdiena, iepazīstinājām vecākus ar nākamo pirmo klašu audzinātājām: Maritu Kukemilku un Sintiju Markinu.

Audzinātājas bija sagatavojušas aktivitātes – sadalot vecākus grupās (šeit bija nepieciešams mazliet parēķināt, lai noskaidrotu savu komandu), aicinot grupās diskutēt par to, kādas rakstura īpašības mēs katrs saredzam savā bērnā un kādas īpašības būtu vērtīgas pirmās klases skolēnam. Noskaidrojām, ka visbiežāk minētās un noderīgākās īpašības ir zinātkāre, pacietība, radošums, centība un patstāvība. Tālāk klases audzinātājām interesēja vecāku domas, ar kādām grūtībām varētu saskarties bērns, uzsākot mācības 1. klasē. Kļuva skaidrs, ka visvairāk vecākus satrauc tas, kā bērns iejutīsies un pielāgosies jaunajai videi, kā spēs noturēt uzmanību un koncentrēties mācībām. Aktivitātes noslēgumā uzklausījām vecāku idejas par to, ko viņi varētu darīt, lai palīdzētu bērnam iejusties skolā un iedrošinātu viņus. Šeit kopīgi nonācām pie secinājuma, ka svarīgi ir runāt par skolu, neizsakot savas bažas vai pretenzijas bērnam, lai neradītu viņam negatīvu priekšstatu par skolu, vidi, kurā viņam jāpavada ļoti ilgs savas dienas laiks. Tāpat nozīmīgs ir dienas ritms un pieturēšanās pie laicīgas gulētiešanas, kā arī vērtīgām sarunām katru vakaru par to, kā bērnam šodien ir gājis – kas izdevies, pie kā vēl jāpiestrādā. Paldies klases audzinātājām par sagatavoto aktivitāti!

Sapulces pēdējā daļā nonācām pie specifiskā – kā notiek mācību process Rūjienas vidusskolā, ko skolēni apgūst pirmajā klasē, kā arī to, ko piedāvā skola interešu izglītībā, un prezentējām mūsu skolas pievienoto vērtību – pamatizglītības programmu ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā. Šeit tautā saukto “mūzikas virzienu” brīnišķīgi prezentēja mūsu instrumentspēlēs skolotājas-pianistes, duetā atskaņojot jautru skaņdarbu (Sebastian Steinhardt “Dzimšanas diena”). Turpinājumā mums bija iespēja arī izbaudīt mūsu skolotāju-pūšaminstrumentu pedagogu priekšnesumu ar instrumentālu skaņdarbu - Ē.Siliņš “Melodija”, kā arī kaut ko enerģisku ar trombona solo. Uzsvērām ieguvumus, apgūstot instrumentspēli un padziļināti apgūstot mūziku, kā arī informējām par iespēju vecākiem izvēlēties, kurā programmā (pamatizglītības vai pamatizglītības ar augstāk sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā) bērnu pieteikt.

Noslēgumā informējām vecāku par pieteikšanos mācībām pirmajā klasē. Iepazīstinājām ar iesniegumiem – Valmieras novada vienoto pieteikumu un Rūjienas vidusskolas iesniegumu, kas jāiesniedz klātienē Rūjienas vidusskolas lietvedībā (Rīgas ielā 30) vai elektroniski no 1. marta plkst. 8.00 līdz 31. martam plkst. 17.00. Tā kā šogad 31. marts iekrīt brīvdienā, pēdējā pieteikumu iesniegšanas diena ir nākamā darba diena – 2. aprīlis. Rūjienas vidusskolas lietvedības Rīgas ielā 30 darba laiks P, O, C, Pk. no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.30, T – no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00. Iesniegumi elektroniskai aizpildīšanai un parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu pieejami Rūjienas vidusskolas mājaslapā, sadaļā “Nāc mācīties RV!”, kā arī šeit, pielikumā, zemāk. Elektroniski parakstītie iesniegumi jānosūta uz Rūjienas vidusskolas e-pasta adresi: rujienas.vidusskola@valmiera.edu.lv. Līdz 8. aprīlim uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vecāks vai likumiskais pārstāvis saņems apstiprinājumu par bērna reģistrāciju izglītības iestādē. Lūdzam atbildēt uz e-pastu, ka esat to saņēmis! Iesniedzot pieteikumu klātienē vai iesniedzot nepieciešamos dokumentus, nepieciešams uzrādīt vecāka personas apliecinošu dokumentu, kā arī bērna dzimšanas apliecību, lai varam pārliecināties par sniegto datu pareizību.

Līdz 10. maijam notiks klašu komplektācija, savukārt līdz 14. jūnijam aicinām vecākus kopā ar bērnu ierasties lietvedībā, lai iesniegtu uzņemšanai nepieciešamos dokumentus – izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi, medicīnisko izziņu nr.026/u, kā arī, ja iespējams, lūdzam iesniegt bērna sasniegumu aprakstu. Ja attiecināms, aicinām iesniegt arī pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Savukārt lūdzam ierasties arī bērnam, lai varam uzņemt portreta foto skolēna apliecības sagatavošanai.

Paldies vecākiem un vecvecākiem par ciemošanos pie mums, kā arī paldies ikvienam, kas palīdzēja sapulcei tapt!

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Monta Brīnuma