Erasmus+ WAU

 

Erasmus+ programma


Projekta nosaukums: Water around us

Projekta realizācijas laiks: 2014.-2017.g.

Dalībvalstis: Portugāle, Spānija, Vācija, Islande, Somija, Latvija


Aktivitātes 2014./2015.m.g.:

Skolotāju vizīte Islandē

Logo konkurss

Skolēnu un skolotāju vizīte Somijā

Ūdens īpašību pētījumi

Skolēnu un skolotāju vizīte Latvijā

Kalendāra veidošana

Skolotāju vizīte Spānijā

 

2015./2016.m.g.:

Skolotāju vizīte Vācijā

Piezīmju bukleta par ūdeni veidošana

Skolēnu un skolotāju vizīte Portugālē

Skolēnu un skolotāju vizīte Spānijā

Plakātu veidošana par ūdens apriti

Skolotāju vizīte Somijā

 

2016./2017.m.g.:

Skolotāju vizīte Latvijā

Piezīmju bukleta – ūdens mums apkārt – veidošana

Skolēnu un skolotāju vizīte Islandē

Skolēnu un skolotāju vizīte Vācijā

Video materiālu veidošana „Ūdens ap mums”

Skolotāju vizīte Portugālē

 

 

 

Sīkāk par projekta norisēm: www.our-comenius.net