Vizīte Grieķijā

 

No 28. aprīļa līdz 6. maijam Rūjienas vidusskolas skolotājas Maruta Berga, Līga Stupele, direktors Vidars Zviedris un skolnieces Evija Lukašēvica un Egija Miška devās braucienā uz saulaino Grieķiju, tālo Kiparisijas pilsētu pašos Peloponēsas pussalas dienvidos.

Šī tikšanās noslēdza divus gadus ilgo starptautisko Comenius projektu ar nosaukumu Keep Fit And Active – Be Healthy And Happy(Esi sportisks un aktīvs – būsi vesels un laimīgs), kurā piedalījās skolas no11 Eiropas Savienības valstīm, to vidū Latviju pārstāvēja arī  Rūjienas vidusskolas pārstāvji.

Tikšanās galvenais mērķis bija rezumēt un izvērtēt paveikto divos aizvadītajos gados, un padarīts ir daudz.

Pie Comenius projekta lielākajiem ieguvumiem noteikti jāmin iespēja skolēniem piedalīties ne tikai Comenius  pasākumos tepat skolā, bet arī iespēja braukt uz dalībvalstu skolām, dzīvot ģimenēs, iepazīt citu tautu ikdienu, paradumus, praktiski izmantot angļu valodas zināšanas un iegūt jaunus draugus. Komunicējot ar saviem ārzemju vienaudžiem, skolēni iegūst nenovērtējamu pieredzi un iespaidus, labāk saprot tādus jēdzienus kā nacionālā identitāte, kultūršoks, tolerance pret citādi domājošiem un to, cik savā atšķirībā mēs tomēr esam līdzīgi, un  mums visiem vienādi rūp jaunās paaudzes veselība, sakopta vide un droša nākotne.

Lielais dalībnieku skaits no projekta dalībvalstīm(41 skolotājs un 28 skolēni) padarīja šo tikšanos par īpaši nozīmīgu notikumu, jo bija iespēja iepazīties, komunicēt un sadraudzēties ar tik daudziem jaukiem un atvērtiem cilvēkiem. Grieķu draugi bija parūpējušies par saturīgu un bagātu programmu gan skolēniem, gan skolotājiem.

Par to, cik šie projekti ir nozīmīgi un vērtīgi, liecina fakts, ka visas 11 dalībvalstis vēlas piedalīties un veidot jaunu Comenius projektu. Šoreiz tēma izvēlēta saistībā ar dabu un dabas neizsmeļamajiem resursiem, par to, ko daba spēj dot cilvēkam un kā mēs varētu saudzīgi un, nenodarot pāri dabai, šīs iespējas pozitīvā veidā izmantot. Piemēram, katrā valstī ir dabas un dzīvnieku parki, kurus drīkst apmeklēt un izmantot skolēnu izglītošanas vai rekreācijas nolūkā, kā arī meži, upes un ezeri dod plašas iespējas veselīgai atpūtai  - sēņošanai, ogošanai vai vienkārši tāpat – putnu vērošanai, dziesmu klausīšanai vai skaistu foto mirkļu tveršanai. Jāmācās tikai to visu  ar atvērtu sirdi saskatīt un novērtēt. Skolēni arī varētu veidot vietējās floras herbārijus, mācītos atšķirt putnu balsis vai iepriecētu ar dabas foto izstādi. Ieceru netrūkst, un mēs ceram, ka skolas projektu koordinatore skolotāja Anda Deksne sadarbībā ar pārējiem kolēģiem veiksmīgi sagatavos pieteikumu jaunajam projektam 2013. - 2015. gadam.

 

Rūjienas vidusskolas skolotāja Maruta Berga

GALERIJA