Skolas prezentācija:

Dabaszinību kabineti:

Aukstais laiks:

Pūtēju orķestris:

Stadiona atklāšana:

TBT67:

TBT64:

Sniega diena:

Teātra pulciņa Nāriņa izrāde:

Gatavošanās 90. Žetonu vakaram:

Lāčplēša diena:

Volejbola laukuma un atpūtas telpas izveide Rūjienā:

Pūtēji Ziemassvētkos: