Ir sācies Erasmus+ programmas projekta “WaterAroundUs” trešais – pēdējais gads Rūjienas vidusskolā. Mums tas iesākās diezgan atbildīgi, jo pie mums no 25.-30. septembrim viesojās visu projektā iesaistīto skolu skolotāji no Somijas, Vācijas, Islandes, Spānijas un Portugāles. Tikšanās mērķis bija klātienē izvērtēt paveikto iepriekšējos gados un precizēt tās aktivitātes, kas projektā ieplānotas šogad. Centāmies strādāt intensīvi, lai pietiktu laiks arī iepazīstināt viesus ar Rūjienu, Valmieras, Cēsu un Līgatnes ievērojamākām kultūrvēsturiskajām vietām, kā arī paspēt aizbraukt uz Rundāles pili un mūsu galvaspilsētu Rīgu.

Somijas skolotāja TeaHall pie mums Rūjienā bija bijusi pirms desmit gadiem, un viņa bija ļoti patīkami pārsteigta par šeit notikušajām pārmaiņām gan skolā, gan pašā pilsētā. Daži no skolotājiem Rūjienā viesojās pirms diviem gadiem kopā ar skolēniem, arī viņiem bija daudz jaunu iespaidu – par skolas jauno stadionu, par tautskolu, par pilsētas sakopto centru. Bijām lepni, uzklausot slavinošos vārdus par mūsu pilsētu. Pie sevis nodomājam – varbūt ikdienas rutīnā nemaz nepamanām, cik mums apkārt viss zaļš, sakopts un sakārtots, ka tā ir mums dotā privilēģija te dzīvot! 

Šī gada projekta darbs ir ļoti nozīmīgs – jāveido materiāli par kādu izvēlēto tuvējo ūdenskrātuvi, jāveido metodiskie materiāli āra nodarbībām, jāveido video sižeti par pētījumiem pie ūdenskrātuvēm, skolēniem jāpiedalās projekta vizītēs Vācijā un Islandē, kur jāprezentē paveiktais, kā arī viss trijos gados paveiktais precīzi jāatspoguļo atskaitēs.

Ciemiņi atkal ir savās mājās, esam iedvesmoti no labajiem mums veltītajiem vārdiem un zinām, ka mums ir līdzīgi domājoši draugi Vācijā, Islandē, Somijā, Spānijā un Portugālē.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās projekta vizītes sagatavošanā! Paldies Tautskolas direktorei Gitai Zariņai par iespēju viesoties tautskolā un jauko Loretas un Niklāva vadīto praktisko nodarbību!

 

Skolotājs no Spānijas JoséMaríaGuillénGarcía prezentē projektā veidoto plakātu par ūdens apriti.

 

Praktiskā nodarbība Rūjienas tautskolā 

Rūjienas vidusskolas skolotāja Anda Deksne

(Raksts publicēts Rūjienas Vēstnesī 2016.g.14.oktobrī)