Vizīte Vācijā

No 27. jūnija līdz 3. jūlijam Rūjienas vidusskolas skolēnu un skolotāju grupa piedalījās Comenius projekta pieredzes apmaiņas braucienā uz projekta partnerskolu Vernekā ( Werneck) Vācijā.

GALERIJA