Viesu uzņemšana Rūjienā

No 22.-26. augustam Rūjienas vidusskolā notiek Comenius projekta "Keep Fit and Active - Be Healthy and Happy! "skolēnu un skolotāju apmaiņas vizīte, kurā piedalās viesi no Norvēģijas, Somijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas.

RAKSTS

GALERIJA

GALERIJA 2